Denise Diederen doet statistisch onderzoek naar verandering van managementfocus

 

 

Scriptie toont belang van performance-management-systeem aan

Ieder jaar rijkt de VRC de VRC Scriptieprijs uit. Met de prijs stimuleert de VRC de nieuwe generatie registercontrollers om hun talenten zichtbaar te maken en een vaak verfrissende kijk op het vak te delen. De eervolle tweede plaats ging dit jaar naar ir. Denise Diederen RC voor haar scriptie: Management focus change and product cost performance in the field of operations management.  

Lees meer


Bert Steens

Diederen: “Aan de hand van data kun je kwantitatief inzichten bieden waarop je vervolgens je besluitvorming af kunt stemmen.”

 Barbara Baarsma

Diederen schreef haar scriptie voor de Universiteit van Maastricht (EMFC) en studeerde in 2019 af. Ze was zeer verrast toen haar scriptie beloond werd met een prijs. “Het is niet mijn doel geweest om te winnen. Ik ben de scriptie met goede moed begonnen en in de tussentijd zijn mijn twee dochtertjes geboren. Mijn focus lag in die periode dus zeker niet alleen op de scriptie. Het was een hectische periode en dan ben je dus zeker wel eens afgeleid. Maar ik heb er veel tijd en energie in gestoken en ik ben er trots op dat ik ondanks de turbulente tijd een mooie scriptie heb afgeleverd en mijn studie heb afgerond.”


Verandering van managementsysteem

Diederen werkt als operations controller bij DSM en deed voor de scriptie onderzoek naar de verandering van de managementfocus op prestaties. “Ik wilde graag onderzoeken of de verandering van managementfocus en daarmee het prestatiemanagementsysteem impact heeft op de prestaties. Het was een heel praktische vraag en aan de hand van data heb ik de vraag statistisch onderzocht en wetenschappelijk benaderd. Met de verandering van managementfocus in het onderzoek bedoel ik een verandering van het onderliggend prestatiemanagementsysteem: een meer top down prestatiefocus, duidelijke doelstellingen, prestatiemetingen, KPI-dashboards en PDCA-processen (plan, do, check, act). Leidt dit ook tot een hogere prestatie? Dat is hetgeen wat ik wilde onderzoeken aan de hand van data.”


Data leidend in onderzoek

Diederen schreef haar scriptie voor de RC-opleiding. “Als controller is het performancemanagementsysteem een van de dingen waar je mee bezig bent. De controller stuurt op prestaties. Je bent een businesspartner die het managementteam ondersteunt bij de besluitvorming. Ik heb voor de scriptie uiteindelijk aan de hand van data de relatie bekeken tussen het managementsysteem en de resultaten. Veelal wordt kwalitatief onderzoek gedaan voor het schrijven van een scriptie, maar ik vond het juist interessant om het kwantitatief aan te tonen. Op een dergelijke manier kun je echt analyseren of er een significante relatie is. De belangrijkste conclusie is dat die relatie er is. De prestaties van het bedrijf zijn verbeterd na de verandering van het onderliggende managementsysteem. Ik heb dat aan kunnen tonen met zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren.”
“Een tweede conclusie die ik heb kunnen trekken is dat er een verschil is tussen laag-complexe en hoog-complexe producten. De stijging in prestatie is groter voor laag-complexe producten. Het is bij laag-complexe producten makkelijker om meer te sturen op prestatie dan bij hoog-complexe producten.”


Onderscheidende scriptie

Door haar onderzoek op een kwantitatieve manier uit te voeren, onderscheidt Diederen zich van de rest. “Het is voor mij van grote toegevoegde waarde geweest dat ik het op een kwantitatieve manier heb aangepakt. Ik heb gekeken naar een periode van drie jaar en de data geven mij een statistisch onderbouwd antwoord. Je kunt goed controleren op variabalen die impact kunnen hebben op het onderzoek, wat met een kwalitatief onderzoek lastiger is.”


Controller belangrijk in besluitvorming

Volgens Diederen biedt haar scriptie twee inzichten waar de registercontroller zijn of haar voordeel mee kan doen. “Dat is enerzijds de kracht van data. Aan de hand van data kun je kwantitatief inzichten bieden waarop je vervolgens je besluitvorming af kunt stemmen en prestaties kunt monitoren en sturen. De controller is vaak degene die zorgt dat deze inzichten ter besluitvorming op tafel komen.”

 

 

“Het draait niet alleen maar om rapportages maken of het verzorgen van de boekhouding.”

 


Belang van goed functionerend prestatiemanagementsysteem

“Het tweede punt dat het onderzoek laat zien, is het belang van een goed functionerend managementsysteem. Als je dat goed implementeert, kun je via die weg prestaties beïnvloeden. Daar ligt ook een belangrijke rol voor de registercontroller. Die zorgt ervoor dat er duidelijke doelstellingen en prestatiemetingen (KPI’s) komen en de juiste PDCA-processen worden ingericht. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat het prestatiemanagementsysteem goed wordt geïmplementeerd.”


Toenemende rol van data

Door data te gebruiken heeft Diederen volledig ingespeeld op de actualiteit. “Met data nieuwe inzichten creëren, is zeker iets wat van groot belang is in de digitaliseringsslag die gaande is. De mogelijkheden worden steeds groter. Met alle digitale tools die voorhanden zijn, kost het een controller veel minder energie om de juiste inzichten te krijgen en analyses en controles te doen. Het zorgt voor een betere en snellere besluitvorming.”


Speler in de besluitvorming

Het gevolg is dat de rol van de registercontroller in een organisatie verandert, beseft Diederen. “De afgelopen jaren heb ik gezien dat in de digitale wereld waarin we leven, er meer gevraagd wordt om een businesspartner te zijn. Je bent een speler in de besluitvorming in de breedste zin van het woord en daarmee houd je je ook bezig met niet-financiële zaken. Het draait niet alleen maar om rapportages maken of het verzorgen van de boekhouding. Die onderdelen worden steeds meer uitbesteed en gerobotiseerd. Op deze manier heb ik als businesspartner veel meer tijd om inzichten te creëren, analyses te doen, processen te verbeteren en het managementteam te adviseren. Je krijgt daardoor een heel andere en bredere rol. Dat vind ik interessant en ik zie absoluut de toegevoegde waarde ervan.”


Doorgroeien

Diederen verruilde een aantal jaar geleden de supply chain management-wereld voor die van de financiële wereld en ze zit helemaal op haar plek. “Het is mijn ambitie om door te groeien binnen finance. Ik richt me nu in mijn huidige rol op de financiële scope van twee fabrieken van DSM. Mijn ambitie is wel om verder te groeien als business controller voor een bredere of grotere scope.”
“Ik wil iedere dag leren en verbeteren, en een bijdrage leveren aan het bedrijf. Dat is iets wat mij drijft. Waar het eindigt, weet ik niet. Ik vind het belangrijk dat ik een goed fundament heb. Er is nog een hoop te ontdekken in het financiële vak. Ik hoop met mijn technische en financiële achtergrond, waardoor ik met een brede, analytische en procesmatige bril naar zaken kijk, aan nog heel veel verbeteringen en besluiten bij te dragen en mezelf als business controller verder te ontwikkelen.”

Naar boven 

Denise Diederen

10/15
Loading ...