Nieuwe strategie_405

INNOVATIE

 
Nieuwe strategie focust op zorg, innovatie en duurzaamheid

VRC van vakgericht naar maatschappelijk relevant

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) heeft een nieuwe missie, visie en strategie. De VRC maakt via de thema’s zorg, duurzaamheid en innovatie de registercontroller maatschappelijk relevant. Voorzitter Albert Gagliardi en penningmeester Rajesh Balgobind: “De wereld verandert en wij sluiten daarop aan.”

Lees meer

Sebastiaan van Welie_374

Aan de nieuwe missie, visie en strategie is sinds 2018 gestaag gewerkt. In maart, net voor maar ook na de uitbraak van het coronavirus, toog het bestuur naar de leden in het land om het met hen over de nieuwe koers te hebben. “Nieuwe bezems vegen schoon”, zegt Gagliardi. “We hebben als nieuw bestuur de tijd genomen om te analyseren. Wat gebeurt er nu eigenlijk met en rond de vereniging? We spraken daarbij leden, maar ook de Executive Master of Finance & Control-opleidingen en andere stakeholders. Op die manier kwamen we erachter dat in eigen kring de RC-titel wel bekend is, maar daarbuiten niet of nauwelijks. Alhoewel we bij headhunters wel een voorkeur voor registercontrollers vernamen, maar dat was een uitzondering. Zij zien namelijk een stijgende lijn in het aantal registercontrollers dat wordt benoemd tot CFO. Daarnaast zagen we tijdens de analyse ook dat het curriculum van de RC-opleidingen lange tijd niet is veranderd.”  

Foto in kolom 6:4 verhouding

Gagliardi: “We kwamen erachter dat in eigen kring de RC-titel wel bekend is, maar daarbuiten niet of nauwelijks."

Aansluiten bij grote, maatschappelijke thema’s

Hoe maakt de Vereniging van Registercontrollers zich maatschappelijk relevant? Balgobind: “Door aan te sluiten bij grote thema’s die maatschappelijk spelen en door ons als registercontroller hier tegenaan te bemoeien en hiervoor oplossingen aan te dragen. Dat maakt ook meteen dat je als registercontroller – en je bent van harte uitgenodigd – met jouw finance-expertise over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijkt. En passsant blijf je zelf ook bij.”

 

Bekostiging zorg al jaren een hoofdpijndossier

De bekostiging van de zorg is al jaren een hoofdpijndossier. Dat was al zo voor de coronacrisis. Dat terwijl veel registercontrollers in de zorg werken. “Het onderwerp bekostiging zal alleen maar meer gaan spelen”, stelt Gagliardi. 

“En dus is het voor ons dé uitdaging om te kijken of we het systeem kunnen verbeteren. Dat gaat niet alleen over kostenefficiëntie, maar ook over het vereenvoudigen of effectiever maken van de mechanismes in de zorg. Als we daar in meedenken, dan laten we ons zien en zijn we van belang voor de BV Nederland.”

Ook borg staan voor maatschappelijke impact

In diezelfde gedachte over meerwaarde bieden, zijn ook het duurzaamheidsvraagstuk en innovatie van groot belang. ‘Binnen tien jaar is elke professional die de titel van registercontroller heeft, in staat om binnen organisaties een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, product- en diensteninnovatie en organisatieverandering’, staat in de nieuwe strategie.   “Innovatie wordt belangrijker voor de toekomst van ons vak, vanwege de snelle economische en maatschappelijke veranderingen. Je moet je continu kunnen aanpassen aan telkens veranderende marktomstandigheden”, verklaart Gagliardi. “Met duurzaamheid onderstrepen we dat de RC-titel niet alleen borg staat voor financieel-economische expertise. Maar juist ook voor het vermogen om complexe financiële en niet-financiële inzichten te combineren en te vertalen in strategie.” Balgobind: “Bovendien benadrukken we hiermee dat een professional die de RC-titel heeft, niet alleen staat voor financiële maar ook voor maatschappelijke impact.”

Download document met missie, visie en strategie

In één artikel kunnen we wel een beeld schetsen van de nieuwe missie, visie en strategie van de VRC, maar we kunnen niet alles vertellen. Wilt u het document eens rustig nalezen? Download deze dan hier. Voorzitter Gagliardi: “De nieuwe ontwikkelingen bieden juist aan VRC-leden veel kansen, maar die moeten we dan wel verzilveren. We gaan als bestuur dan ook graag met u in gesprek over deze nieuwe missie, visie en strategie.”


Registercontroller als copiloot

Gagliardi noemt de nieuwe missie, visie en strategie van de VRC een complete gedaanteverandering. “Dit hebben we niet één-twee-drie voor elkaar, maar we gaan stapsgewijs wel toe naar meer toegevoegde waarde van de RC-titel en meer maatschappelijke relevantie en impact.” Dat doet de vereniging ook door de CFO als toetssteen voor de waarde van de RC-titel te nemen. “Dat is de copiloot van de CEO. Hij moet een vliegbrevet hebben, de bestemming bepalen, de ideale route zoeken en vinden en eventueel een uitwijkhaven in zicht hebben. Als je een RC-titel hebt, ben je – en dat bevestigen headhunters – in feite CFO-materiaal. Je hoeft geen CFO te worden, maar je kunt in essentie jouw bedrijf, of een onderdeel daarvan, navigeren van a naar b. Met permanente educatie maak je vlieguren om jouw vlucht veilig te houden.”  

 

Een divers en sterk ecosysteem

In het document van de missie, visie en strategie valt ook te lezen: ‘We bouwen een divers en sterk ecosysteem op rond de RC-titel, door leden met een groot netwerk in te zetten als inspirerend voorbeeld en gezicht naar buiten.’ Balgobind: “Ga maar eens na wat voor een impact we kunnen hebben op de BV Nederland. We hebben 5000 leden. Als ieder lid een netwerk heeft van 50 mensen, zitten we zo op 250.000 professionals. Met elkaar kunnen we dan echt impact hebben op de thema’s zorg, duurzaamheid en innovatie.” Dat gebeurt al heel concreet, zegt Gagliardi. “In het zuiden van het land koppelen we startups aan leden die het leuk vinden om hen te helpen. Bijvoorbeeld om van startup naar scale-up te gaan. Het bijzondere daarvan is dat die innovatieve bedrijven vaak heel goed zijn in techniek, maar nog weinig kennis hebben van finance. Voor register controllers is het een mooie gelegenheid om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Ik merk dat het volop enthousiasme losmaakt.”

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY

Balgobind: “We sluiten ons aan bij grote thema’s die maatschappelijk spelen.” 

Samenwerking en internationalisering

Voor het thema duurzaamheid is de VRC een samenwerking aangegaan met het Impact Institute. “Zij zijn goed in het duidelijk maken van wat nu eigenlijk de containerterm duurzaamheid inhoudt”, zegt Balgobind. “Zij kunnen een echte prijs oftewel een true price hangen aan diensten en producten, waar je als organisatie ook de verborgen kosten die je maakt, bijvoorbeeld door CO2 uit te stoten, in meeneemt.” De VRC noemt ook internationalisering als speerpunt. “Met de leden van onder andere de International Group of Controlling (IGC), maar ook door mee te denken in het oprichten van een internationaal Instituut voor Management Accounting. Dat gaat ook over het hebben van impact.

Je kunt iets op Nederlands niveau verzinnen, maar als je je scope op Europa richt, heb je met meerdere landen meer resources en kun je gebruikmaken van elkaars kennis en infrastructuur. Ook om samen de genoemde thema’s op te pakken. Daarmee heb je ook een grotere impact.”    

 

Een complete gedaanteverandering

Tot slot zegt Balgobind: “Dit is, zoals Albert ook al zegt, een complete gedaanteverandering. Waarbij we een hoge ambitie hebben omdat we als register controller relevant willen zijn en blijven voor de maatschappij.” Gagliardi: Als we niets doen, zou het kunnen zijn dat het fenomeen register controller verwatert en minder relevant wordt.” Balgobind: “Ik snap dat veranderingen soms lastig zijn en dat krijgen we af en toe ook te horen van leden. Laatst zei een lid tegen me: ‘Maar mijn bedrijf doet weinig aan innovatie, zorg of duurzaamheid.’ Juist dan zeg ik: jij kunt als persoon relevant zijn door dit onderwerp wel voor jouw organisatie op de kaart te zetten. Je bent juist relevant door over je eigen grenzen heen te kijken. Met 5000 leden hebben we 5000 perspectieven. Ieder perspectief is waardevol. We gaan dan ook graag met jou als VRC-lid in gesprek.”  

 

 

“Met elkaar kunnen we echt impact hebben op de thema’s zorg, duurzaamheid en innovatie.”

Naar boven 


Nieuwe strategie

13/15
Loading ...