VRC Nieuws

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Nieuw jasje, nieuwe website

Het bureau en het bestuur van de VRC zijn druk bezig om de rol die register controllers kunnen vervullen in het maatschappelijk verkeer verder te versterken. Dat begint uiteraard bij de basis, en daarbij hoort een nieuw jasje, mede in de vorm van een nieuwe website die inmiddels online is. Zie www.vrc.nl. “Daar staan ook de speerpunten innovatie, duurzaamheid en zorg nader uitgewerkt, zodat u een idee kunt krijgen van wat de VRC op dit vlak kan bijdragen”, zegt Martijn van Veen, bestuurslid van de VRC. “Wij nodigen u uit om op de website uw gegevens te raadplegen, waarbij u zelf veranderingen kunt doorvoeren en vanzelfsprekend ook uw behaalde PE-punten kunt bijwerken.”

Verder in het nieuws:

Laagdrempelig PE-punten vergaren

Vraag naar controllers terug naar niveau van vóór coronacrisis

Klaas Knot: Niet direct een einde aan coronacrisis

IFRS Foundation wil een Sustainability Standards Board

Wat verdient een controller in 2021?

Jaarverslagen jeugdzorg: bijna derde organisaties draait verlies

Overheid tot eind juni garant voor kredietverzekeringen

Laagdrempelig PE-punten vergaren

“Als bestuur willen we graag de leden in staat stellen om interessante en relevante cursussen te volgen en we bieden via de VRC Finance Academy daar ook de mogelijkheden toe”, zegt Martijn van Veen, bestuurslid van de VRC.  

 

“Er wordt nog meer capaciteit op het bureau vrijgemaakt voor educatie, om uiting te geven aan de wens om voorop te blijven lopen op het gebied van kennis.” Om alle leden in staat te stellen op een laagdrempelige manier PE-punten te vergaren, worden ook gratis webinars aangeboden, waaronder een waarmee drie PE-punten op het vlak van ethiek kunnen worden behaald. Op deze manier kunnen leden op een laagdrempelige manier aan deze PE-verplichting voldoen. Leden hebben tot 1 maart 2021 de tijd om de PE-registratie bij te werken maar niets weerhoudt een lid ervan dat eerder te doen.

 

Van Veen tot slot: “Samen zorgen we ervoor dat de vereniging succesvol is en blijft. We nodigen alle leden die een positieve en constructieve bijdrage willen leveren dan ook van harte uit om mee te denken, in de diverse commissies en projecten die er binnen de VRC zijn en er in de toekomst nog komen.”

Naar boven 

Vraag naar controllers terug naar niveau van vóór coronacrisis

De vraag naar controllers was eind 2019 en begin 2020 behoorlijk aan het groeien, maar de coronacrisis maakte daar subiet een eind aan. In de loop van het jaar begon de markt echter weer aan te trekken. Inmiddels is hij op het niveau van januari 2020, zo meldt financieel wervingsbureau Robert Walters. Afgelopen oktober was de vraag zelfs 8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY

Minder harde daling financial control

Wel daalde de vraag naar businesscontrollers, en de markt voor financial controllers daalde een stuk minder hard. Dat illustreert dat werkgevers zich vooral bezighielden met cost control en minder met langetermijnprojecten of de overkoepelende bedrijfsstrategie. Bij het uitbreken van de crisis gingen bedrijven in de overlevingsstand en nu wordt er weer meer vooruitgekeken. 

Wat is het nieuwe normaal?

Volgens Rob Steur, specialist in de bemiddeling van finance-professionals bij Robert Walters, is het dan ook logisch dat de vraag naar businesscontrollers nu weer toeneemt. “Bedrijven willen in beeld krijgen wat het ‘nieuwe normaal’ is. Welke omzet is er te verwachten en hoeveel kosten kunnen daartegenover staan zonder dat er verlies gedraaid wordt? Daar zijn businesscontrollers voor nodig.”

 

Voorspellende waarde

Bedrijven willen voorspellende waarde uit hun cijfers halen en kijken meer naar datavisualisatieprojecten met behulp van tools als Power BI, andere data analytics en kunstmatige intelligentie. Dat soort projecten lag in het tweede kwartaal bijna stil, maar nu neemt de interesse weer toe. “Waar in kleine organisaties de forecasting er eerst ‘bij werd gedaan’ door de finance-manager, zullen zij nu vaker op zoek gaan naar specialisten. Daarbij zijn registercontrollers de populairste kandidaten”, aldus Steur.

Naar boven 

Klaas Knot: “Niet direct een einde aan coronacrisis”

Dat er progressie wordt geboekt met de ontwikkeling van coronavaccins is “goed nieuws”. Maar volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) betekent dit niet dat er direct een einde komt aan de coronacrisis. De positieve effecten voor de economie “zullen niet van de ene op de andere dag werkelijkheid worden”, waarschuwt het hoofd van de centrale bank. De economische vooruitzichten voor 2021 blijven nog lang onzeker, denkt Knot. In het derde kwartaal was het economisch herstel in de eurozone volgens hem wel sterker dan voorzien. Dit toont in zijn ogen aan dat als alle coronabeperkingen eenmaal voorbij zijn, de economie zomaar best snel weer zou kunnen aantrekken. Maar voorlopig zit Europa nog midden in de tweede coronagolf, stelt Knot. Dat zet momenteel juist grote druk op de economie.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY COPY

Naar boven 

IFRS Foundation wil een Sustainability Standards Board  

 

Financials moeten in jaarverslagen rapporteren over klimaatdoelen en duurzaamheid en dat moet op een uniforme manier. Daarmee kunnen marktpartijen ondernemingen beter met elkaar vergelijken. Hoewel het wemelt van de initiatieven en voorstellen, ontbreekt een internationale standaard. Er is sinds kort een voorzet in de vorm van de ontwikkeling van een IFRS-standaard.  

 

Beleggers hebben behoefte aan eenduidige rapportage over klimaatdoelen en de impact van klimaatverandering op de business en daar zou een internationale boekhoudstandaard enorm bij helpen. De International Accounting Standards Board (IASB) hield eerder de boot nog af. De organisatie wilde dat de IFRS Foundation Trustees, die adviseert over de strategie, zich daarover zou buigen. Dat gebeurt elke vijf jaar en het traject naar een nieuwe strategiestandaard zit aan het einde van zijn tweede jaar. Langzaam volgen er stappen in de richting van een nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportages.

foto breed - wordt afgesneden aan de onderkant - ev. zelf uitsnede maken 1700 x 960

Uniforme rapportage klimaatdoelen

Eind september publiceerde de IFRS Foundation een voorstel voor internetconsultatie over duurzaamheidsrichtlijnen. Daar werd al langer om geroepen. Onder meer Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, pleitte eind vorig jaar voor een rapportagestandaard voor dergelijke niet-financiële informatie onder de paraplu van de IFRS Foundation. Als ondernemingen in hun jaarverslagen op uniforme wijze rapporteren over bijvoorbeeld klimaatverandering en duurzaamheid zijn de prestaties van een bedrijf beter te beoordelen.   In dezelfde maand dat Eumedion deze oproep deed, publiceerde de IASB een paper waarin bestuurslid Nick Anderson stelt dat ontwikkelingen als klimaatverandering en duurzaamheid moeten worden opgenomen in de financiële rapportages. In de paper zet hij uiteen welke financiële instrumenten er al zijn binnen de IFRS om deze beschrijvingen op te nemen. Maar een specifieke standaard bleef uit.  

 

Opzetten Sustainability Standards Board

Daar komt mogelijk verandering in met de consultatieronde van de IFRS Foundation Trustees. Diens strategische evaluatie is in januari 2019 gestart. In oktober vorig jaar was de stichting eruit: de klimaatrapportage zou een kernelement worden van de strategie. Een taskforce heeft vervolgens de opties bekeken en op basis daarvan is nu een eerste opzet gepubliceerd. Het plan is om een Sustainability Standards Board (SSB) op te zetten om de standaard te ontwikkelen en toe te zien op consistente regels. Dat zou volgend jaar al kunnen gebeuren, waarna nieuwe IFRS-regels na jaren soebatten snel zouden kunnen volgen.  

 

Geharmoniseerde richtlijn

Ondertussen werkt ook de Europese commissie verder aan een geharmoniseerde richtlijn voor de rapportage van niet-financiële informatie. Sinds vorig jaar zijn er al niet- bindende richtsnoeren voor het opnemen van gegevens over klimaatdoelen en duurzaamheid in het jaarverslag, maar een nieuwe versie van de NFRD-richtlijn zou jaarverslagen in de EU uniform maken. De consultatie van deze non-financial reporting directive (NFRD) werd eerder dit jaar gehouden. In het eerste kwartaal van 2021 zou een revisie op basis van de consultatieronde moeten worden aangenomen door de Europese Commissie.  

 

Meer niet-financiële informatie?

Tot 31 december kunnen stakeholders commentaar leveren op het SSB-plan van de IFRS Foundation. Volgens Trustees-voorzitter Erkki Liikanen zijn er inmiddels veel initiatieven op regionaal niveau, maar zijn de uitdagingen waar we mee te maken krijgen mondiaal. Een van de vragen die de organisatie middels de consultatie probeert te beantwoorden, is of de SSB zich aanvankelijk alleen op klimaatrisico’s moet richten of bredere duurzaamheiddoelen moet opnemen.

Naar boven 

Wat verdient een controller in 2021?

De effecten van covid-19 op de arbeidsmarkt zijn ook voelbaar voor controllers in 2021. Bedrijven zijn momenteel meer op zoek naar vaardig en ervaren tijdelijk personeel dan naar vaste werknemers en het salaris van controllers blijft gelijk aan vorig jaar.  

 

De vraag naar controllers bleef dit jaar stabiel, ondanks de crisis en de dip in de werkgelegenheid. De behoefte werd zelfs groter, omdat organisaties zich geconfronteerd zagen met volledig nieuwe uitdagingen. Daarom werd het heel belangrijk om nauwkeurige voorspellingen te doen. Zo zijn coronasubsidies als de NOW afhankelijk van nauwkeurige omzetschattingen. In dit coronatijdperk maken analytische vaardigheden, operationeel inzicht en sterke communicatieve vaardigheden het verschil voor businesspartners die de winstmarges en prijzen bepalen om groei te bewerkstelligen.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY COPY

Vraag daalt, waardoor salarissen stokken

Werkgevers verwachten dat de salarissen in 2021 gelijk blijven aan 2020, zo meldt recruitmentorganisatie Robert Half in zijn nieuwe salarisgids. Op basis van diens gegevens heeft cm: het bijgevoegde overzicht met het salaris van controllers samengesteld. Waar het bruto jaarinkomen van controllers tussen 2019 en 2020 nog steeg met enkele duizenden euro’s, verwachten bedrijven dat de nieuwe salarissen overeenkomen met die van dit jaar. Het onderzoek voorspelt wel dat de markt het komende jaar weer aan zal trekken.

Bruto maandsalaris

Het bruto maandsalaris van controllers kunt u berekenen door de jaarsalarissen in het overzicht te delen door 12,69 euro. Een medior financial controller komt daarmee uit op een gemiddeld brutosalaris van 5294 euro per maand. Het bruto maandsalaris van een medior businesscontroller bedraagt 5715 euro.  

 

Dalende vacaturegraad

Het bevriezen van het loon heeft te maken met het dalend aantal vacatures. In 2018 en 2019 piekte dit en door de stijgende vraag stegen de salarissen. In 2020 is het aantal vacatures fors afgenomen, van 286.000 naar 200.000 openstaande betrekkingen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hierdoor is de markt weer terug op het niveau van een paar jaar eerder, toen het herstel na de financiële crisis net begon in te zetten.  

 

Onrust om salaris, behoud van talent

Positief is wel dat het aantal vacatures minder hard daalde in het tweede kwartaal dan in de beginperiode van de coronacrisis. Met de gedeeltelijke lockdown op basis van de nieuwe besmettingen, lijkt herstel echter niet voor de hand te liggen in het laatste kwartaal van het jaar. Werkgevers zeggen dat ze zich zorgen maken of ze talent wel vast kunnen houden. Daarbij geeft ook 36 procent aan dat loonsverlagingen of het uitblijven van loonsverhogingen leiden tot onrust onder werknemers.  

 

Ontwikkelingen voor controlling in 2021

In het post-coronatijdperk zal de vraag toenemen naar controllers met vaardigheden die inzicht verschaffen in de financiële positie van bedrijven. Ze hopen op personeel dat met weinig training direct effectief slagen kan maken. Kortom, er zijn controllers nodig die voldoende kennis en ervaring hebben om op eigen kracht financiële scenario’s uit te werken. De focus komt meer te liggen op creativiteit, communicatie en flexibiliteit om snel in te springen op een plots veranderende situatie. Ook zijn bedrijven op zoek naar talent dat het interne gebrek aan technische vaardigheden kan opvangen.  

 

Meer behoefte aan flexibele schil

Wel verwachten recruiters dat, vanwege de onzekerheid, er meer behoefte zal zijn aan een flexibele schil. Tijdelijke medewerkers zullen prioriteit krijgen boven het werven van vast personeel. Verder kijken bedrijven naar mensen die volledig thuiswerken. Zij zullen hun vacatures hierop aanpassen. Ook daarom wordt het voor bedrijven nog aantrekkelijker om te kijken naar vaardige en ervaren controllers, in plaats van junior controllers die eerst wegwijs gemaakt moeten worden.

Naar boven 

Jaarverslagen jeugdzorg: bijna derde organisaties draait verlies

 Uit de jaarverslagen van de jeugdzorg blijkt dat het steeds slechter gaat met instellingen. Ze hebben geen reserves om tegenslagen op te vangen. Organisaties hebben te maken met toenemende lasten, terwijl de opbrengsten dalen. Een derde draait inmiddels verlies.  

 

De financiële resultaten in de jeugdzorg zijn al jaren zorgelijk, maar in 2019 kwamen die verder onder druk te staan, omdat de lasten sterker stegen dan de opbrengsten. Zo namen de personeelskosten toe door een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en een toename van het ziekteverzuim. Het aantal vacatures dat moeilijk vervulbaar is, steeg met meer dan een derde waardoor de kosten stegen van personeel dat niet in loondienst is. Ondertussen groeit het aantal cliënten.

 

Dalende lijn financiële situatie

Dit alles maakt dat veel organisaties in de jeugdzorg de eindjes nauwelijks meer aan elkaar kunnen knopen, zo blijkt uit de Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2019 van Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. Bijna een op de drie organisaties draait verlies en de zorginkooporganisatie waarschuwt dat de continuïteit van de jeugdzorg in het geding is. Verder zijn ook de tarieven die zijn afgesproken met gemeentes niet altijd kostendekkend of zijn budgetplafonds niet toereikend.

Tachtig instellingen draaien verlies

Er is al jaren een dalende lijn te zien in de financiële situatie van jeugdzorginstellingen. In 2017 boekten 47 instellingen verlies, in 2018 waren dat er 60 en vorig jaar was dat verder opgelopen naar 80. Organisaties die nog wel meer opbrachten dan ze verloren, zagen het rendement meer dan halveren vorig jaar. De meeste instellingen zijn niet in staat gebleken om voldoende reserves te behouden en een weerstandsvermogen van 15 procent te hanteren. Bijna de helft van de organisaties zit onder deze grens en heeft een kwetsbare vermogenspositie waardoor tegenvallers niet zijn op te vangen.

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY COPY COPY

Naar boven 

Overheid tot eind juni garant voor kredietverzekeringen  

Het kabinet staat nog eens drie maanden langer garant voor kredietverzekeringen waardoor het mogelijk blijft voor bedrijven op krediet te bestellen bij leveranciers. Staatssecretaris Hans Vijlbrief vindt het nog te risicovol om het ‘herverzekeren’ van leverancierskredieten eind maart stop te zetten en blijft daarom tot eind juni garant staan.  

 

De Staat staat voor miljarden garant voor kredietverzekeringen. Het gaat om bedrijven die hun leveranciers in termijnen afbetalen, via kredieten. Omdat de toekomst van veel bedrijven een stuk minder zeker is door de coronacrisis, zijn verzekeraars minder snel bereid garant te staan voor deze kredieten. Ze vrezen dat bedrijven de leningen niet kunnen aflossen. Daarom staat nu ook de Staat garant.

Naar boven 

Nieuws

5/15
Loading ...