Voorwoord

Zo relevant mogelijk zijn voor de maatschappij

Wat willen we bereiken met de Vereniging van Registercontrollers (VRC)? Aan het beantwoorden van die vraag hebben we als bestuur het afgelopen half jaar veel tijd gespendeerd. Het belangrijkste om te onderzoeken was hoe we de waarde van de titel van register controller in de maatschappij kunnen verhogen. Want, zoals hoogleraar controlling Pieter Jansen terecht opmerkt in dit digitale magazine, ligt het verschil tussen een prima en uitstekende CFO en registercontroller niet in zijn kennis van accounting, maar juist in communicatieve vaardigheden en het tonen van empathie. Hij of zij moet een antenne hebben voor de buitenwereld. Wat speelt daar? Wat zijn de belangrijke thema’s waarop mijn organisatie invloed kan hebben?      

Lees meer

Drie thema’s als handvatten

Die vraag kun je als CFO of register controller aan jezelf stellen. Maar die vraag stelden we als bestuur ook aan de leden van de VRC. Hoe kunnen we als vereniging met vijfduizend leden zo relevant mogelijk voor de maatschappij zijn? Bij de beantwoording van die vraag in het document waarin onze missie, visie en strategie zijn vervat, kwamen we tot drie thema’s die precies daar handvatten voor bieden. Dat zijn de thema’s: zorg (heel veel van onze leden zijn werkzaam in de zorg), duurzaamheid en innovatie. Die thema’s passen bij de huidige maatschappij. Als wij als register controller er ons in verdiepen en helpen oplossingen te bedenken voor vraagstukken op dit terrein, dan worden we relevant voor de maatschappij.


Albert Gagliardi

Albert Gagliardi, voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers (a.gagliardi@vrc.nl)

Er komt veel energie vrij

Er komt heel veel energie vrij als we over de eigen grenzen heen kijken naar oplossingen voor dit soort kwesties. Dat merk ik bijvoorbeeld in het zuiden van ons land waar we heel innovatieve startups koppelen aan leden om hen beiden te laten groeien. Het is gewoonweg leerzaam om die koppeling op de diverse thema’s te maken. Natuurlijk, dat brengt veranderingen met zich mee in de vereniging. Het draait niet alleen meer om vakkennis in finance, maar het gaat ook over aansluiten op de maatschappij en wat daarin speelt. Als bestuur krijgen we daar graag uw input voor.  

 

 

In alle verhalen speelt verandering

Als laatste: voor u ligt het eerste, compleet digitale magazine van de VRC. Het is een fraai geheel geworden, met onder andere interviews met hoogleraar Pieter Jansen, CFO Sebastiaan van Welie van Warner Music Benelux en Rianne Wennink, directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij zorginstelling Dichterbij. Je proeft in alle verhalen de verandering. In finance door data-analyse, in de zorg door het coronavirus en in de maatschappij door duurzaamheid. Hoe gaan we met die verandering om?   Waarom het magazine van de VRC digitaal is geworden? Practise what you preach. Als we duurzaamheid als thema omarmen, moeten we daar natuurlijk ook naar handelen en behoort drukken op papier tot het verleden. Digital first. Ik wens u veel leesplezier met deze eerste VRC Voices, ons digitale magazine voor leden. Laat u weten wat u ervan vindt? 

 

Voorwoord

4/15
Loading ...