VRC Nieuws

Familiebedrijf

Lees verder over Familiebedrijven

 
Verder in het nieuws:

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

 

Einde pandemie: werkgevers behandelen corona als bedrijfsrisico

 

Nieuwe publicatie CBS over cijfers familiebedrijven

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van de Tweede Kamer en in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) cijfers samengesteld over familiebedrijven.

 

De belangrijkste uitkomsten uit deze publicatie zijn:

  • Op 1 januari 2020 telde Nederland 285 duizend familiebedrijven. - 86 procent van de familiebedrijven was een microbedrijf. Microbedrijven zijn bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen.
  • De meeste familiebedrijven waren volledig in handen van één familie. Bij 24 procent van de familiebedrijven had één eigenaar de volledige zeggenschap over het bedrijf. Bij 68 procent had het bedrijf meerdere eigenaren die samen één familie vormen en zo de volledige zeggenschap hadden.
  • Familiebedrijven zijn ouder dan niet-familiebedrijven. Van de familiebedrijven had 46 procent een leeftijd van 10 tot 30 jaar. 18 procent was 30 jaar of ouder. Ook deze oude familiebedrijven zijn vooral kleine bedrijven. Van de familiebedrijven van 30 jaar of ouder behoorde 77 procent tot het microbedrijf en 18 procent tot het kleinbedrijf (bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen).
  • De meeste familiebedrijven (87 procent) hadden één generatie van de familie in het bestuur van de onderneming.
  • Familiebedrijven waren in december 2020 goed voor ruim 31 procent van alle werknemersbanen in Nederland. - Familiebedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven realiseerden in 2020 456 miljard euro omzet en 115 miljard euro toegevoegde waarde. Dit is 28 procent van de omzet en 29 procent van de toegevoegde waarde in het niet-financiële bedrijfsleven.

 

Het gehele rapport is te lezen op de website van het CBS.

Naar boven 

Kabinet schrapt verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

De verhoging naar 10,5 procent van de belastingrente op de vennootschapsbelasting en bronbelasting is voorlopig even van de baan. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en zegt later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw te zullen bekijken. Ondernemers die belastingrente vergoed krijgen, ontvangen vanaf 1 maart tijdelijk wél 10,5 procent.

Nieuws: Belastingrente vennootschapsbelasting

De verhoging van 8 naar 10,5 procent volgt uit de beleidsrenteverhoging van de Europese Centrale Bank naar 2,5 procent. Normaliter wordt de belastingrente vastgesteld op de basisfinanciering van de ECB, maar het kabinet houdt belastingpercentages dit jaar tegen het licht. Staatssecretaris Marnix van Rij zegt voor de Voorjaarsnota de percentages opnieuw te bekijken en zeker tot die tijd wordt even het percentage voor de Vpb en bronbelasting van het afgelopen jaar vastgehouden.

Naar boven 

Einde pandemie: werkgevers behandelen corona als bedrijfsrisico

Volgens het Outbreak Managament Team heeft het coronavirus de endemische fase bereikt en werkgevers stellen corona nu te benaderen zoals andere ziektes, bijvoorbeeld griep, zonder speciale maatregelen.


Het virus hoort nu officieel bij het gewone dagelijkse leven en isolatie en grootschalig testen is niet meer nodig, aldus het OMT. Het team zegt te rekenen op het gezond verstand van mensen als zij klachten krijgen wat betreft het contact met anderen. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg en in contact met kwetsbare groepen blijft het belangrijk de hygiëneregels scherp te volgen bij infecties. Ook is er nog steeds weinig bekend over de langetermijnimpact van Covid-19, wat nader wordt onderzocht.

Nieuws Lockdown Corona


Opheffen maatregelen

Werkgevers gaan het coronavirus voortaan net zo benaderen als andere bedrijfsrisico’s, zeggen werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland. Afgelopen voorjaar werd al de laatste maatregel opgeheven en waren mondkapjes ook niet meer verplicht op de Nederlandse vliegvelden. Het ingaan van de endemische fase betekent volgens de werkgeversorganisaties dat er geen nieuwe maatregelen komen.

  

Naar boven 

Nieuws

3/13
Loading ...