VRC Nieuws

Womensday

Financiële Top Cyclus: navigeren in onzekere tijden

De negende editie van de Financiële Top Cyclus is onlangs van start gegaan met de eerste bijeenkomst op 14 juni. In totaal zijn er 5 bijeenkomsten. 

De deelnemers zijn cfo's en registercontrollers met eindverantwoordelijkheid. Ze zijn afkomstig uit de profit- en non-profit sector, uiteenlopend van multinationals tot kleine ngo's. 

Lees verder over Financiële Top Cyclus

Verder in het nieuws:

Verslag Nationale Controllersdag: De controller als verbinder

Webinar speciaal voor vrouwelijke RC’s: vrouwen en leiderschap

Onderzoek Beroepsprofiel van de controller

Tax Governance Code: eind aan belastingparadijzen

Grote bedrijven doen nog weinig aan vanaf 2023 verplichte registratie CO2-uitstoot per medewerker

Fusies en overnames: markt nagenoeg stabiel

Nieuwe AVG-boetes: dit verandert er

De VRC ondersteunt hiermee cfo's en RC's met een vergelijkbare functie: ze krijgen specifieke handvaten, tools en er wordt vakkennis gedeeld. Op elke bijeenkomst gaat een bekende spreker in op een specifiek thema. Aanmelden kan helaas niet meer, de bijeenkomsten zitten al vol. Op onze website zie je welke onderwerpen besproken worden tijdens de bijeenkomsten.

Verslag Nationale Controllersdag: De controller als verbinder

De Nationale Controllersdag op 16 juni sloot qua thematiek bijzonder goed aan bij de praktijk van de controller. Het ging over verbinden in tijden van verandering.

Hoe ga je als controller om met issues als duurzaamheid en digitale transformatie? Hoe overtuig je de business? De VRC volgde een aantal kennissessies en verdiepte zich nog verder in de belevingswereld van de (register)controller en alle uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Kennisuitwisseling vond ook omgekeerd plaats, dankzij Dr. Stefan Buijsman, universitair docent in filosofie van technologie aan de TU Delft. Hij gaf uit naam van de VRC een sessie over de ethische risico's van Kunstmatige Intelligentie. Een geslaagde, leerrijke dag!

Nieuws Nationale Controllersdag

Webinar speciaal voor vrouwelijke RC’s: vrouwen en leiderschap

Om vrouwelijke registercontrollers te ondersteunen in hun werk en loopbaan, organiseerde de VRC in april voor de eerste keer een speciaal evenement. Tijdens de interactieve online sessie Vrouwen en leiderschap op 21 april spraken verschillende topvrouwen uit de zakelijke wereld over het belang van netwerken, leiderschap en zichtbaarheid.

Onder begeleiding van onze voorzitter Esther Nooijen gingen Marinke Phaff, CFO FONQ, en Diane Zandee, expert in Sustainability en Circulaire Economie, in op het belang van een goed netwerk. Daarna verzorgde coach en trainer Bowie Redman een mini-workshop over zichtbaarheid op de werkvloer.

 

VRC Table Talk

Het laatste onderdeel was de VRC Table Talk. Dagvoorzitter Esther initieerde een gesprek met Mayke Pashouwers, interim Head of Business Control, FP&A and Data bij Trust International en Annemieke Kooijmans, Head Finance Crop Protection bij Syngenta. Het gesprek ging over de belangrijke speerpunten van vrouwelijk leiderschap, de uitdagingen en wat je moet doen en laten om als vrouw successen te behalen in de zakelijke wereld. De reacties van de deelnemers waren erg positief. Vooral de openheid van de sprekers werd gewaardeerd. De belangrijkste conclusie: blijf jezelf, vertrouw in jezelf en zoek je eigen cheerleader.

Nieuws_834

Naar boven 

Onderzoek Beroepsprofiel van de controller

In 2023 willen we een vernieuwd en up-to-date Beroepsprofiel van de controller presenteren. Een actueel beroepsprofiel is nodig voor de ontwikkeling van de beroepsgroep voor nu en in de toekomst. En het helpt de VRC om de dienstverlening naar leden te verbeteren.

 

In 2022 doen we, zoals je misschien al hebt begrepen, samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar trends en behoeften die leven onder registercontrollers. De eerste stap is een survey onder een willekeurig gekozen groep VRC-leden. Deze survey is inmiddels verstuurd. De resultaten worden in het najaar bekendgemaakt. Later dit jaar volgt een andere studie. Het gehele onderzoek is wetenschappelijk en wordt geleid door prof. dr. Frank Hartmann. Heb je vragen of ideeën? Neem contact op met ons via vrc@vrc.nl.

Naar boven 

  

Tax Governance Code: eind aan belastingparadijzen

Meerdere grote Nederlandse bedrijven hebben zich aangesloten bij een Code waarmee ze beloven geen gebruik te zullen maken van belastingparadijzen. Ook wordt publiekelijk gedeeld welke belasting wordt afgedragen en van welke tax-incentives gebruik is gemaakt.

Belasting - Beursplein

Ondernemersorganisatie VNO-NCW presenteerde onlangs de nieuwe Tax Governance Code. Meerdere grote bedrijven, waaronder twintig van de 25 AEX-bedrijven, doen eraan mee. De Code regelt onder meer dat bedrijven publiceren welke afdrachten ze hebben gedaan per land, hoe ze zich aan belastingwetten houden en dat er geen gebruik wordt gemaakt van belastingparadijzen.

 

Grote bedrijven doen mee

Onder meer Philips, Adyen, SHV, Aegon, Prosus, Jumbo Supermarkten, AholdDelhaize, Randstad, Royal A-ware Food Group, Akzo Nobel, Shell, Faber Group, ASM International, Unilever, Rabobank, ASML, Wolters Kluwer, Achmea, a.s.r., ABN Amro, NXP, DSM, Fugro, BAM, Heineken, PostNL, Ordina, ING, TomTom, Arcadis, KPN, Van Lanschot Kempen, NN, Vopak en KLM onderschrijven de Code.

 

Tax Governance Code

De Code met het ‘pas toe of leg uit’-principe bevat de volgende zes punten:

  • Er wordt een duidelijke belastingstrategie gepubliceerd en duidelijke belastingprincipes . Belastingen zijn een bijdrage aan de samenleving en een middel voor sociaaleconomische cohesie, duurzame groei en welvaart op de lange termijn.
  • Er is een duidelijke governance-structuur met de directie in de hoofdrol en er zijn bijvoorbeeld audits op de naleving. Belastingen zijn een essentieel onderdeel van MVO.
  • Fiscale naleving; de deelnemers houden zich niet alleen aan de letter maar ook aan het doel en de strekking van de (lokale) belastingwetten.
  • De structuur van de onderneming wordt bepaald door commerciële overwegingen, die passen bij de bedrijfsactiviteiten (met reële aanwezigheid). Er wordt geen gebruikgemaakt van belastingparadijzen voor belastingontwijking.
  • De relatie met (lokale) belastingautoriteiten is gestoeld op wederzijds respect, transparantie, vertrouwen en constructieve samenwerking.
  • De onderneming publiceert over alle afgedragen belastingen per land, en bijvoorbeeld ook over het gebruik van tax-incentives.

 

Transparantie

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen legt uit dat de Code leidt tot meer transparantie over fiscaal gedrag en de belasting die bedrijven afdragen. “Maar bijvoorbeeld ook welke tax-incentives ze gebruiken. Transparantie is een absolute voorwaarde voor het krijgen en houden van vertrouwen”, aldus Thijssen. “Transparantie over de belastingpositie van bedrijven helpt ook in het vergroten van het vertrouwen in het belastingstelsel. Dat is belangrijk om polarisatie te voorkomen.”

 

Bekijk hier de volledige Tax Governance Code.

Naar boven 

 

 

Grote bedrijven doen nog weinig aan vanaf 2023 verplichte registratie
CO2-uitstoot per medewerker

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven met meer dan honderd werknemers voor elke werknemer de CO2-uitstoot bijhouden van het gemaakte zakelijke- en woon-werkverkeer. Veel bedrijven voor wie dit gaat gelden, zijn echter nog amper begonnen met de administratie of zijn begonnen met handmatig bijhouden.

 

Dat zijn de woorden van Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa bij Diligent. Jansen: “Misschien omdat er in de berichtgeving hierover wordt gemeld dat de vermoedelijke ingangsdatum 1 januari 2023 is, hebben veel bedrijven nog geen enkele actie ondernomen. Of ze zijn begonnen met dit handmatig bij te houden. Dat laatste is tijdrovend en bovendien onnodig.”

Nieuws CO2


Klimaatakkoord

Het bijhouden van de persoonlijke reisgerelateerde uitstoot komt voort uit het Klimaatakkoord. Een onderdeel van het akkoord is de ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ en hieronder valt weer het zogenaamde omgevingsbesluit. Hieronder valt deze specifieke maatregel. De werkgever moet niet alleen de kilometers registreren die zijn gemaakt met de een zakelijke of privéauto, maar ook de kilometers die zijn gemaakt in het openbaar vervoer, met de brommer of op de fiets.

Collectief plafond

De verplichting om de uitstoot bij te houden en te rapporteren betekent niet dat elk bedrijf een maximum opgelegd krijgt. Werkgevers hebben in het Klimaatakkoord bedongen dat er een collectief plafond wordt ingesteld. Als de jaarlijks aangeleverde cijfers tot 2026 laten zien dat de besparing groot genoeg is – die moet 1 Megaton CO2 zijn voor 2030 – dan blijft het bij rapporteren. Als de CO2-uitstoot niet voldoende is gedaald, krijgen bedrijven in 2026 een individuele norm voor zakelijke mobiliteit.

  

Naar boven 

 

 

Fusies en overnames: markt nagenoeg stabiel

Er zijn vooralsnog weinig effecten te zien op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt als gevolg van de onrust die er heerst in de wereld. Deze conclusie trekt Jaap Schrover van Crowe Foederer, partner corporate finance bij Crowe Foederer.

 

Schrover constateert tegenover Executive Finance een aantal ontwikkelingen in de eerste maanden van 2022. “Er was sprake van een lichte stijging van de rente, de inflatie staat op recordhoogte, de energieprijzen zijn torenhoog en dan is er natuurlijk nog de oorlog in Oekraïne. De ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid op de markt, maar vooralsnog is de impact onzeker en zien we weinig effecten op de fusie- en overnamemarkt. Wereldwijd was er sprake van dertig procent minder deals, maar deze trend was niet zichtbaar in Nederland. Hier blijft de markt nagenoeg stabiel.”

Nieuws M&A

Op zoek naar overnames

Er heerst onzekerheid op de markt, maar aan de andere kant is er nog veel geld. “Zolang het geld op de bank staat, rendeert het niet. Dus gaan investeerders op zoek naar overnames”, zegt Schrover. Voor investeerders is er een aantal ontwikkelingen. “Voor private equity is de uitdaging het vinden van investeringen met goed rendement. Interessante partijen zijn organisaties die online opereren en sterk inzetten op de digitale transformatie. Wat steeds meer een rol begint te spelen in de keuzes van private equity is de energietransitie, duurzaamheid en sociaal verantwoord investeren. Organisaties die hierop inzetten, hebben al snel een streepje voor.”

 

“De beschikbaarheid van geld en de lage rentes zorgen er bij venture capitalists nog steeds voor veel activiteit in met name tech startups. Er is steeds meer buitenlands venture capitalists-kapitaal in Nederland, met hoge waarderingen. Daarnaast wordt steeds vaker al in een vroeg stadium de buy and build-strategie toegepast. Als het gaat om corporates kiest het merendeel voor het kopen van reeds gevestigde organisaties met bewezen technieken ter versterking van de eigen organisatie. Dat in plaats van eigen ontwikkeling.”

 

Verschillende beweegredenen

De redenen om zich te begeven op de fusie- en overnamemarkt verschillen per sector, vervolgt Schrover. “In de industrie zijn het veiligstellen van de supply chain en verminderen van de CO2-uitstoot de voornaamste drivers voor activiteit in fusies en overnames. Daarnaast zorgt het tekort aan geschoolde arbeidskrachten ervoor dat technologie wordt gestimuleerd en er meer wordt geïnvesteerd om het arbeidsprobleem op te lossen. In de gezondheidszorg zijn de belangrijkste groeigebieden digitale zorgaanbieders, productlevering- en distributie, IT voor de gezondheidszorg, medische apparatuur en farmaceutische diensten. De digitalisering gaat naar verwachting leiden tot meer internationale interesse in deze sector.”

 

De energiesector ondergaat op het moment de meest radicale verandering, benadrukt Schrover. “Weten waar de beste investeringskansen liggen is een complexe kwestie, maar wel van vitaal belang om één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken.”

Naar boven 

Nieuwe AVG-boetes: dit verandert er

Nieuws M&A COPY

Omdat de boetes bij het schenden van privacyregels gelijk worden getrokken in Europa, verandert het boetebeleid bij een datalek. De ernst van de overtreding, de omzet van de onderneming en de grootte van het bedrijf worden belangrijker.

 

Op dit moment hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aantal boetecategorieën met elk een basisboete. Daar hangt de AP een aantal factoren aan die de hoogte bepalen, zoals de duur van het datalek, de ernst van de overtreding en het aantal betrokkenen. De European Data Protection Board komt met nieuwe boeterichtlijnen om de regels van alle lidstaten gelijk te trekken. Daardoor wordt het voor bedrijven makkelijker om te zien waar ze aan toe zijn als er een datalek plaatsvindt.

Startbedrag AVG-boete duidelijker

De nieuwe regels zorgen ervoor dat het boetestartbedrag duidelijker is. Zo wordt de grootte van het bedrijf belangrijker. Dit zorgt ervoor dat het startbedrag verandert, in plaats van dat dit als factor wordt meegeteld op het eind van de berekening. In het huidige Nederlandse beleid wordt ook de ernst van de overtreding al meegewogen, maar dat wordt uniformer en uitgebreid met drie verschillende categorieën met elk een boetehoogte. Met de nieuwe richtlijnen kunnen bedrijven aan het begin van het traject zien wat het startbedrag is waar ze mee te maken krijgen.

 

Verhoging of verlaging boete

Wel kunnen diverse factoren het startbedrag verhogen. Zo wordt onder de AVG al gekeken naar recidive. Maar met de nieuwe richtlijnen wordt een standaardverhoging toegepast wanneer een bedrijf al eerder een soortgelijke overtreding is begaan. Maar toezichthouders wegen ook boeteverlagende factoren mee, bijvoorbeeld als het bedrijf er alles aan gedaan heeft om de gevolgen voor de slachtoffers van de overtreding te beperken.

 

Definitieve regels volgen

De Europese toezichthouders hanteren een boetebeleid om bedrijven te stimuleren databescherming serieus te nemen en dat verandert dan ook niet. De nieuwe regels zijn nog niet definitief, zo meldt de AP. Tot 27 juni kunnen partijen commentaar leveren op de nieuwe plannen. Belanghebbenden kunnen feedback geven aan de Europese raad voor databescherming.

Naar boven 

Nieuws

3/13
Loading ...