Bart van de Ven, CFO bij Atos

 

AI en kwantumcomputers maken handmatig werk overbodig” 

ICT-dienstverlener Atos digitaliseert organisaties in rap tempo. Aan Bart van de Ven, CFO global industry Healthcare & Life Sciences, de vraag hoe automatisering de finance functie vooruit gaat helpen. En hoe het vak innoveert. Een gesprek over de basis op orde hebben, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers…

Lees meer

Sebastiaan van Welie_374

Hoe heeft COVID-19 impact op jullie bedrijf?

“Bij Atos zie je een soort eb en vloed. Aan de ene kant, bijvoorbeeld bij automotive, zien we een achteruitgang van ons resultaat. Maar in andere markten zien we juist een opleving door corona. Onder meer in mijn sector, gezondheidszorg en life sciences, is dat het geval. Ook omdat overheden veel geld besteden aan coronaprogramma’s waarin ICT een grote rol speelt. Maar we werken ook aan algoritmes waarmee we stoffen die goed werken tegen een virus kunnen herkennen en zo sneller de klinische testfasen kunnen doorlopen.”  

 

“Daarnaast hebben we in meerdere sectoren ook een belangrijke rol gespeeld om onze klanten te laten thuiswerken. Sommige bedrijven zagen corona meteen ook als een fantastische kans om zaken vergaand te automatiseren. Als gevolg van de lockdown staan productielijnen bijvoorbeeld stil. Dan kun je van de gelegenheid gebruikmaken om de automatisering ervan te verbeteren.”  

 

Welke impact heeft de pandemie op jou persoonlijk gehad?

“Een aantal mensen op mijn wereldwijd werkende finance-afdeling heeft corona gehad. Dat was erg vervelend voor hen. Gelukkig hadden ze milde verschijnselen en zijn ze inmiddels beter. Ik vond het mooi dat collega’s van hen bereid waren in het gat te springen. Aan videobellen was ik al gewend. Als wereldwijd CFO neem ik al vaak via deze weg contact op met mijn collega’s. Voor corona kwam ik eens in de zoveel maanden dan fysiek langs. Dat zit er even niet in. Maar de vraag is überhaupt of we wel zoveel reizen hoeven te maken. Zeker niet als je elkaar al kent. Laatst kon ik een deal sluiten met mensen die ik alleen van videobellen ken. Het kan dus wel.”   

 

Ziet u een versnelling van de digitalisering als gevolg van corona?

“Ja, duidelijk. Vroeger werd er gepraat over een paperless office, nu is het zo. Waarbij digitale handtekeningen meer dan vroeger worden geaccepteerd. Daarbij kijken we op de finance-afdeling ook of we datapunten van meerdere ICT-systemen bij elkaar kunnen brengen. Soms zijn klanten, bijvoorbeeld een pensioenverzekeraar, ook onze leverancier. Dan wil je dat je in een gesprek een overzicht hebt van lopende dienstverlening aan die klant, maar ook van facturen die openstaan en van dienstverlening die wij van hen afnemen. Om het zo te zeggen: vanuit inkoop alleen wordt het een ander gesprek, dan vanuit onze sales. Met het koppelen van datapunten zie je wat de belangen zijn, zodat je voorbereid een gesprek ingaat.”  

  

“De registercontroller moet identificeren waar de business nog succesvoller kan zijn”

  

Als CFO bij een ICT-dienstverlener: welke technologieën maken het verschil voor de finance functie in de toekomst?

“Er zijn tot nu toe heel veel financials betrokken bij rapporten maken, de analyses zelf en het creëren van facturen en purchase orders. Als de basisinformatiesystemen bij elkaar komen, zijn vele handmatige handelingen niet nodig. Als de basis op orde is, kun je ook een volgende stap zetten; die van kunstmatige intelligentie. Want dan kun je datapunten aan elkaar knopen en afwijkingen herkennen. In ons bedrijf doen we dat met algoritmes om ICT-projecten strak te managen en ze binnen de tijd en het budget te houden. Het algoritme herkent elementen die te maken hebben met een uit de pas lopend project. Denk aan uren die niet worden ingevuld of ineens oplopen. Dan is het goed om aan de hand van die indicaties eens het gesprek aan te gaan.”  

“Het principe is hetzelfde als bij fraudeonderzoek wordt toegepast. Daar kijkt een intelligent algoritme naar de stappen die iemand neemt om te frauderen. Dat begint wellicht met het kijken of je als fraudeur een systeem in kan. Dan bekijk je of je een rekeningnummer kunt veranderen. En als laatste of dat je eigen rekeningnummer kan worden. Op die punten kun je een algoritme loslaten om telkens in de data te duiken en zulke afwijkingen proactief vast te stellen.”

Bart van de Veen

Bart van de Veen: Als kwantumcomputers toetreden, wordt het werk van finance fundamenteel anders"

De basis op orde hebben en dan kun je kunstmatige intelligentie toepassen dus…

“Ja, maar er is nog een derde stap. Die van de kwantumcomputers. Computers die kwantumberekeningen uitvoeren, staan ​​bekend als kwantumcomputers. Die kunnen zeer grote hoeveelheden data aan. Dan kun je alles wat je met kunstmatige intelligentie doet nog sneller verwerken. Als kwantumcomputers toetreden, wordt het werk van finance nog fundamenteler anders. Allereerst moet er iemand zijn die toeziet op het autonome systeem en hoe dat opereert in de organisatie. Het systeem moet in control zijn, om het zo te zeggen.”  

 

“De registercontroller is niet meer bezig met het vaststellen van feiten, want die rollen automatisch naar je toe. Het wordt dus relevanter welke betekenis je eraan geeft en welke acties je kunt ondernemen. Die acties kun je ook nog eens eerder en sneller oppakken en eventueel zelfs testen. Als RC’er moet je snappen wat er conceptueel aan de hand is. Praat met experts in ICT over hoe dit alles zit. Ik denk ook dat grenzen tussen finance en ICT vervagen. Je vraagt je nu ook niet af wat er in detail onder de motorkap van je auto gebeurt. Als je er maar mee kunt rijden. Het is hetzelfde met ICT. Het is er en jij zit aan de knoppen.”    

Is de CFO de aangewezen persoon om de digitalisering te leiden?

“Ik vind van wel, maar dan moeten we wel onze kennis bijspijkeren. Laatst was er een CFO bij een klant van me die wilde dat er in ons datacenter fysiek een scheiding kwam van zijn servers met die van andere klanten. In een kooi. Het idee was dat zijn data zo beschermd is. Dat is natuurlijk nonsens. Als je al door de beveiliging van een datacenter komt – dat is welhaast onmogelijk, want die is fors – dan zet je een vloerpaneel open en kun je de data via kabels binnenhalen. Het gaat dus veel meer om beveiliging in je systemen inbouwen. Onder andere met encryptie en multifactor authenticatie. De CFO zie ik als de custodian, de schatbewaarder van data. Hij of zij bewaakt de betrouwbaarheid van data. Niet alleen op basis van afvinklijstjes, maar door hands-on te kijken of de data betrouwbaar is en afdoende beveiligd is. De CFO moet daarbij zodanig verstand hebben van ICT om inhoudelijk een goed gesprek te kunnen voeren met ICT-experts.”        

 

Wat is de registercontroller dan richting de business?

“Hij of zij moet identificeren waar de business nog succesvoller kan zijn. De RC’er heeft in de toekomst daarvoor een berg informatie tot zijn beschikking, financieel en niet-financieel. Finance heeft het voordeel verschillende datapunten - van HR, de operatie, inkoop en sales - bij elkaar te kunnen brengen. Om vervolgens te signaleren, te bediscussiëren met de business en daadwerkelijk te verbeteren. Connecting the dots, noem ik dat. Het is belangrijk dat een vereniging als de VRC en de controllersuniversiteiten voldoende bagage meegeven aan de registercontroller om precies dat te doen. Waarbij ik ook internationalisering gerichter mee zou willen nemen in de ontwikkeling van de beroepsgroep. Ik weet dat de VRC daarmee bezig is. Dat is een goede zaak. We hebben als financials weleens de neiging de wereld zwart-wit te zien. Overeenkomstig de boekhouding. Maar deze is niet zwart-wit. We moeten het gesprek met de business kunnen voeren over de grijstinten. Welk verhaal zit erachter? Welke betekenis kunnen we eraan geven?”    

Naar boven 


Bart van de Ven

11/13
Loading ...