Martijn van Veen en Esther Nooijen_454

ZORG

 
VRC-bestuursleden Martijn van Veen en Esther Nooijen

“We willen de zorg helpen verbeteren”

“Wanneer er betere samenwerking komt en de registercontroller hierbij zijn of haar rol vervult, liggen er enorme kansen voor verbeteringen in de zorg.” VRC-bestuursleden Martijn van Veen en Esther Nooijen hebben een duidelijke visie over de rol die registercontrollers in de zorg kunnen spelen. “Signaleren, bespreekbaar maken en verbeteren.”

Lees meer

Sebastiaan van Welie_374

“We willen bruggen slaan”, stelt Van Veen. “En stimuleren om in organisaties een open verbetercultuur te krijgen. Om in teamverband gezamenlijk elk jaar proberen het beter te doen. Daar past een onderzoekende, mensgerichte managementstijl bij. Daar heb je als registercontroller je people skills voor nodig. Hoe ga je het gesprek aan om, ter verbetering van processen, de kracht uit zorgmedewerkers te halen? Daarbij kun je je niet verschuilen achter rapportages en spreadsheets, maar moet je ook het veld in.” Exact dat hebben de twee bestuursleden ook gedaan. Nooijen: “Dan kom je erachter dat diverse prikkels in de zorg niet juist liggen. Dat sommige zorginstellingen geen vet op de botten hebben, waardoor ze ook niet kunnen investeren. Dat terwijl privéklinieken soms de krenten uit de pap halen en de moeilijke gevallen aan de reguliere zorginstellingen overlaten.”


Webinar Bundeling van krachten in de ziekenhuiszorg

VRC members only

 

Het Hoofdlijnenakkoord en het bijbehorende transitievraagstuk om de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen heeft tot veel discussie geleid. Kan de zorgsector tot lagere ketenkosten komen of is dat een illusie? Bas van Werven van BNR Nieuwsradio gaat op 14 april van 16:00 tot 18:00 uur hierover in gesprek met CFO’s uit de ziekenhuiszorg en verzekeringsbranche. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor VRC-leden. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden. Er is plek voor 100 deelnemers. Schrijf je snel in, want vol is vol.

Belangrijk onderdeel van maatschappij

De VRC wil de opleiding en de RC-titel zo relevant mogelijk maken voor de maatschappij. De vereniging sluit daarom met de thema’s zorg, innovatie en duurzaamheid aan op uitdagingen in de samenleving. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking maakt van de financiering van de zorg een grote maatschappelijke uitdaging, staat in het document genaamd Missie, Visie en Strategie van de VRC. “Deze uitdaging wordt alleen nog maar groter door de coronacrisis.”

Martijn van Veen

Martijn van Veen: We willen organisaties stimuleren om een open verbetercultuur te krijgen"

Dat zien Van Veen en Nooijen in de dagelijkse praktijk. “Zorg is een groot en belangrijk onderdeel van onze maatschappij”, begint Van Veen het gesprek. “Terwijl de uitdaging groot is, is het aantal registercontrollers dat in de zorg werkt relatief laag.  Dat zouden er veel meer kunnen zijn, omdat registercontrollers als geen ander verbeterprocessen in gang kunnen zetten door samen te werken.

 

Ze kunnen op basis van trends en cijfermateriaal signaleren, verbeteringen bespreekbaar maken en het samen met anderen doorvoeren. En natuurlijk in teamverband. Controllers zijn bij uitstek goed om de strategie om te zetten in een verhaal met bijbehorende cijfers waardoor een zorgorganisatie meer in lijn met haar strategie opereert en zo nodig verder in beweging kan komen.”  

 

Gegevens staan niet op zichzelf

Door het combineren van financiële en niet-financiële gegevens, kan de registercontroller waarde toevoegen. Van Veen: “Gegevens staan niet op zichzelf. Om een voorbeeld te geven: vanuit de algemene rapportages kun je constateren dat het ziekteverzuim met negen procent hoog is en er dus financiële middelen bespaard kunnen worden. Maar dan zul je als RC’er vervolgens samen met HR een plan van aanpak moeten maken. Bijvoorbeeld om een verzuimpreventieproject in te richten en te laten zien wat een vermindering van inhuur één procent minder ziekteverzuim inhoudt.”   “Je kunt daarbij uitstekend ondersteunen als RC. Je kunt zaken in gang zetten als je daar de competentie en achtergrond voor hebt. En het is nog leuk om met professionals van andere functiegebieden te werken en samen een beter functionerende organisatie mogelijk te maken. Het is een kans om samen met de registercontrollers de zorg te verbeteren. Het is wat ons betreft the way to go.”  

 

Tastbaar en meetbaar maken

Volgens Nooijen is het jammer dat er niet meer registercontrollers in de zorg te vinden zijn. “Wij kunnen als geen ander de strategie tastbaar en meetbaar maken. Maar vervolgens ook de vinger aan de pols houden. Zitten we nog op koers? Moeten we onze koers verleggen? De handen van RC’ers beginnen bijna te jeuken als je praat over corona-onderwerpen zoals het opschalen van de IC-capaciteit, het corona-testbeleid, de bekostiging van (beeld)belconsulten. Er is ook veel te doen in de niet aan corona gerelateerde zorg. Denk aan aandacht voor curatieve zorg versus een gezondere levensstijl met gezonde voeding en meer bewegen, dure geneesmiddelen, wachtlijsten of het inrichten van het meest efficiënte zorgproces.”   Het bestuurslid weet ook dat de zorg complex is en dat bestaande structuren niet ineens worden veranderd. “Maar het loont om continu samen naar het proces te kijken. En dan van onderop. Want de meest waardevolle verbeterslagen komen van zorgmedewerkers uit de praktijk. Die zien precies waar de winst valt te halen en kunnen volop meedenken om het proces beter te maken.”  

 

 

“Terwijl de uitdaging groot is en er een gebrek aan regie in de zorg is, is het aantal registercontrollers dat in de zorg werkt relatief laag!” 
Bestuursleden Martijn van Veen en Esther Nooijen

 

 

Zorg is een zware sector

Binnen de VRC zijn nu ongeveer 250 van de meer dan 5.000 leden betrokken bij de zorg. “Als je kijkt naar de miljarden die er omgaan in de zorg, zou je denken dat dat er veel meer zouden zijn”, constateert Van Veen die zelf ook ervaring in de zorg heeft. “Het is een complexe sector, waar veel mensen met een groot zorghart werken, maar met te weinig verstand van financiële stromen. Daardoor is er nog weleens sprake van eilandjes. Die maken dat men niet over de schutting heen kijkt en niet wordt uitgedaagd om het samen beter te doen. Dat komt mede door bekostigingssystematieken die bijvoorbeeld op aantallen verrichtingen zijn gebaseerd en niet op behaalde resultaten.”

Dilemma in eerste coronagolf

Om een voorbeeld te geven: tot voor kort kregen medici een beeldschermconsult niet bekostigd. En dus werd videobellen met een patiënt niet of nauwelijks gebruikt. Nooijen: “Je ziet iets dergelijks nu ook in de coronatijd. Als gevolg van het virus kunnen reguliere operaties en behandelingen niet doorgaan en daar zijn de bekostiging en de werkzaamheden van zorgprofessionals nu juist op gebaseerd. Dat leverde een dilemma op in de eerste coronagolf. Wil ik mijn ziekenhuis wel vol hebben liggen met coronapatiënten terwijl dit problemen oplevert om operationeel uit de kosten te komen? Een aanpassing van het hoofdlijnenakkoord heeft daar een einde aan gemaakt, maar het laat wel zien dat er iets mis is met het systeem. Er is een gebrek aan regie in de zorg. Dat blijkt wel uit het herziene hoofdlijnenakkoord. Bij het vinden van een oplossing kan de controller zijn of haar steentje bijdragen.” 

 

Ratrace met oude productieprikkels

Bestuursvoorzitter van het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis Peter Langenbach luidde onlangs tegenover Management Scope al de noodklok. “De ratrace met oude productieprikkels is niet langer houdbaar. Voordat deze crisis begon, stonden de ziekenhuizen in Nederland al voor een uitdaging. Ziekenhuizen hebben te maken met het Hoofdlijnenakkoord, waaruit voortvloeit dat het budget voor ziekenhuiszorg tot 2022 niet groeit. Tel daar een toenemende zorgvraag, een flink personeelstekort en stijgende loonkosten bij op. De huidige coronazorg is intensieve zorg, maar levert financieel relatief weinig op volgens het oude hoofdlijnenakkoord. Daarbij zorgt de huidige pandemie ervoor dat andere zorg vaak wordt uitgesteld, zoals geplande operaties terwijl kwetsbare patiënten hier ook enorm onder kunnen lijden. Op dit moment is er wel begrip voor deze omstandigheden.

Gesprekken met bestuurders

Nooijen: “Waar Martijn en ik ons op zijn gaan richten is samenwerken en kennis delen met partijen in de zorg. We hebben verstand van financiën, van verbeterprocessen en van management control. Kunnen we met die vaardigheden helpen? Vanuit die gedachte hebben we gesprekken gevoerd met bestuurders in de zorg. Je merkt dat er al pratende ruimte komt. Wij willen dan ook leden koppelen aan zorginstellingen. Niet om ze een baan te bezorgen, want we zijn geen recruitmentbureau. Maar we verwachten dat het aantal registercontrollers in de zorg binnen afzienbare tijd verdubbeld. We willen oprecht helpen met onze expertise. Leden die ook willen helpen, kunnen zich bij ons melden.”  

 

Plannen voor events

“Daarnaast hebben we op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd plannen voor events, al dan niet digitaal. Dit organiseren we samen met consultants in de zorgsector. Op 14 april organiseren we een  webinar over de ziekenhuiszorg. De volgende die we concreet gaan plannen gaat over de gehandicaptenzorg. Die houden we in juni. Ook komt er, voor registercontrollers die geïnteresseerd zijn in de zorg, een basismodule in de Finance Academy van de VRC. Die gaat over hoe het werkt in de zorg en hoe de financieringsstromen lopen.”

Schaarse productiefactoren

“Hoe zetten we schaarse productiefactoren als zorgmedewerkers en zorgmiddelen optimaal in?”, vraagt Van Veen zich hardop af. “Bij het beantwoorden van die vraag moet je opletten dat, als je bezuinigt in één hoek, de kosten in een ander deel van de organisatie of zelfs in de samenleving niet hoger worden. Daar is politiek gezien de afgelopen jaren te weinig aandacht voor geweest, vind ik. Je zult true cost-berekeningen moeten toepassen, waarin je ook de maatschappelijke effecten meeneemt.” 

 

Beheersing zorgkosten

Ook op brancheniveau wil de VRC knelpunten signaleren en mogelijke oplossingen bespreekbaar maken. Onder meer over de bekostigingssystematiek. “We hopen als beroepsgroep een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de beheersing van de zorgkosten met als uiteindelijk doel bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in Nederland en zelfs individuele zorgbehoeftes.”  

 

Foto in kolom 6:4 verhouding COPY COPY

Esther Nooijen: “Er is een gebrek aan regie in de zorg" 

Daarbij zijn we ons bewust dat een zorginstelling veel complexer is dan de gemiddelde organisatie in Nederland. Maar het is goed het gesprek op te starten en onze leden, al dan niet werkzaam in de zorg, onderling te verbinden en met zorginstellingen in contact te brengen.”    

 

Nooijen merkt tot slot op dat veel registercontrollers misschien koudwatervrees hebben om in de zorg het verschil te maken. “We helpen onze leden met up-to-date kennis. Zodat zij beslagen ten ijs komen en eventueel een overstap naar de zorg kunnen maken. En zo moet het mes aan twee kanten snijden. Met als uitgangspunt een verbetercyclus van signaleren, zaken bespreekbaar maken en verbeteren.”

Naar boven 


Martijn van Veen en Esther Nooijen

8/13
Loading ...