Innovation

DUURZAAMHEID 

Diane Zandee, registercontroller en CFO van Trunkrs

 

“De registercontroller moet duurzamere keuzes maken” 


Lees meer

Sebastiaan van Welie_374

De registercontroller moet een proactievere rol in de organisatie gaan spelen bij het in kaart brengen van de afval- en energiestromen. Om zo de omslag te maken van een lineaire naar een circulaire economie. Dat stelt Diane Zandee, CFO van Trunkrs en zelf RC.  “Finance, en in het verlengde daarvan de registercontroller, is nog te vaak ondersteunend aan de business.”

 

Voor Zandee is de natuur haar grote inspiratiebron voor het vormgeven van de circulaire economie. In organisatorische context betekent dit het vinden van balans, het verbinden met je omgeving en het maken van bewuste keuzes. “En andere keuzes”, zegt Zandee. “Organisaties zijn nu nog gewend om de dingen te doen zoals ze die al heel lang doen. Binnen een lineaire economie. In die economie hebben we afval en fossiele energie. Elementen waarvan we vandaag de dag weten dat ze vervuilend en eindig zijn en onze natuur verwoesten. Dus is het tijd voor verandering en het maken van andere keuzes, waarbij we niet kunnen terugvallen op routines. In die andere keuzes moeten we bewust zijn van de schade die we aanbrengen aan de planeet om duurzamer te kunnen handelen als organisatie.”


Afvalstromen als nieuwe voedingsbron

“In de natuur bestaat geen afval”, vervolgt Zandee. “De blaadjes die van een boom waaien, zijn een voedingsbron voor de grond om weer vruchtbaar te zijn. Van daaruit ontstaat weer een nieuwe fase van groei. De natuur dient daarom als een inspiratiebron voor organisaties. Organisaties moeten nadenken over hoe hun afvalstromen kunnen dienen als een voedingsbron voor nieuwe groei of voor een nieuwe fase van een product. Je sluit de loop van grondstoffen, door ze continu te gebruiken in plaats van ze in de verbrandingsoven te stoppen.”


Zandee wil organisaties verleiden om andere keuzes te maken. “Grondstoffen die je niet kunt hergebruiken zijn eigenlijk nutteloos. Je doet beslag op de natuur door ze eruit te halen, waar de natuur vervolgens niet van kan herstellen. Als je daar bewust van bent, maak je mogelijk andere keuzes. Die keuzes maak je nu misschien nog vrijwillig, maar er is wetgeving in de maak die het op termijn gaat afdwingen. Zo ver zijn we nog niet. Het vraagt echt anders werken van organisaties ten opzichte van de lineaire economie, waar je nu al mee kunt experimenteren als organisatie.”

 

“Organisaties moeten nadenken over hoe hun afvalstromen kunnen dienen als een voedingsbron voor nieuwe groei.”


Nieuwe verbindingen

In een circulaire economie is het zaak nieuwe verbindingen te creëren, vervolgt Zandee. “De verbindingen in de lineaire economie zijn heel duidelijk. Je hebt een producent die een product maakt. Dat product gaat naar de distributeur, vervolgens naar de groothandel, de retailer en tot aan de eindgebruiker. En op een gegeven moment is het product afval. In een circulaire economie creëer je nieuwe verbindingen om het product langer te gebruiken. Als je het écht niet langer kunt gebruiken, haal je het in modules uit elkaar en die gebruik je weer in dezelfde sector of misschien wel in een heel andere sector of toepassing.”


Zandee noemt dit een ‘heel complex’ systeem. “Er is nog geen landkaart met nieuwe verbindingen die ervoor kunnen zorgen dat je precies weet waar je met welk product terecht kunt. Je moet daarvoor echt terug naar de basis. Van welke grondstoffen is mijn product opgebouwd en welke sectoren maken gebruik van diezelfde producten? En ligt daar een kans om te hergebruiken? Bedrijven werken binnen hun huidige ecosysteem samen met vaste klanten, partners en leveranciers, maar er liggen misschien wel veel meer mogelijkheden buiten hun eigen sector. Het is zaak dat je dat in kaart brengt.”

Proactiever worden

Daar komt finance, en in het verlengde daarvan de registercontroller, om de hoek kijken. “Finance is nog te vaak te ondersteunend aan de business. Ik vind dat ze proactiever mogen worden om de afval- en energiestromen in beeld te brengen. Controllers zijn goed in informatie verzamelen en analyseren. Hierin kunnen ze de organisatie ondersteunen in het maken van andere keuzes. Van daaruit kun je vervolgens op zoek naar nieuwe businessmodellen en de toegevoegde waarde voor de organisatie, er moet tenslotte ook geld mee verdiend worden. Op die manier bereid je je duurzaam voor op de toekomst.”

Diane Zandee

Diane Zandee: “Organisaties zijn nu nog gewend om de dingen te doen zoals ze die al heel lang doen.”

Het vraagt met een andere blik naar de organisatie te kijken dan alleen de financiële blik. “Registercontrollers zijn zo niet opgeleid. Aan de andere kant zijn we wel gewend om ons continu te ontwikkelen. Er zijn regelmatig veranderingen in verslaggeving en wetgeving waar wij ons aan moeten aanpassen. Dat maakt het werk ook interessant en leuk. Door een bredere blik op de organisatie te ontwikkelen, vergroot je je eigen toegevoegde waarde in de organisatie.”

 

 

Circulaire economie begint te leven

Volgens Zandee begint het gedachtegoed achter de circulaire economie steeds meer te leven bij financials, maar is er ook nog voldoende werk aan de winkel. “Ik ben naast mijn werk als CFO van Trunkrs ook onderzoeker bij Nyenrode Business Universiteit en werk samen met diverse financiële opleidingen. Bij hen en alumni van deze opleidingen wordt het onderwerp steeds beter gedragen, maar nog meer vanuit de observatie wat het voor hen gaat betekenen. Het is natuurlijk ook complexe materie. Als het simpel was, was de circulaire economie al lang een feit. Organisaties zijn ook nog zoekende wat er van hen wordt verwacht. Misschien is het vanuit de oude setting helemaal niet logisch om als financial betrokken te zijn bij pilotprojecten. Terwijl daar wel een belangrijke sleutel ligt. Want we zijn pas echt duurzaam, als er ook op een duurzame manier geld wordt verdiend.”

Duurzame keuzes

Volgens Zandee hebben organisaties geen keuze. Ze moeten de beweging maken naar de circulaire economie. “De maatschappij oefent steeds meer druk uit op organisaties en in wetenschappelijke publicaties zien we de noodzaak steeds groter worden. Organisaties worden zodoende gedwongen om duurzamere keuzes te maken en daar moet je als finance ook in mee. Om het bewustzijn van de organisatie en daarin de keuzemogelijkheden - ondersteunende managementinformatie - te faciliteren.”


Standaarden ontbreken nog

Welke informatie moet de registercontroller ontsluiten en faciliteren? “Dat is een uitdaging.

Hoe meet je wat een circulair bedrijf of een circulaire economie is? Ook daarvoor zijn nog geen standaarden ontwikkeld. Voor de boekhouding zijn we gebonden aan boekhoudregels- en wetgeving. We weten precies wat er van ons wordt verwacht. We hebben een framework in de vorm van boekhoudregels als onze gezamenlijke taal in de financiële wereld. Om daar met elkaar conclusies aan te verbinden. Die structuur is nog niet gebouwd rondom energieverbruik of afvalstromen. Wat is wel en wat is niet acceptabel? Wat is de ratio waar je boven moet blijven? Die kaders zijn er nog niet. Daar wordt wel hard aan gewerkt, maar het is complex om dat te bouwen met elkaar. Bovendien weten we ook nog niet hoe de circulaire economie er precies uitziet. Dat moeten we als maatschappij met elkaar ontwikkelen.”

 

“Door een bredere blik op de organisatie te ontwikkelen, vergroot je je eigen toegevoegde waarde.”


Ondanks de beperkingen die er nu nog zijn, is het volgens Zandee wel mogelijk om inzichtelijk te maken hoe circulair het businessmodel is van een organisatie. “Alleen de conclusies die je trekt vragen om wat meer toelichting. Hoe interpreteer je als organisatie hoe circulair je bent? Hoe ga je om met afvalstromen? Doe je het maximale of zit je aan de onderkant van wat de concurrenten doen? Voor de antwoorden op deze vragen zijn ook nog geen benchmarks en daar ligt dus een eigen verantwoordelijkheid van de organisatie. Dus als je heel duurzaam of circulair bent, is er extra toelichting nodig. Zowel cijfermatig, maar ook met kwalitatieve antwoorden om aan te tonen wat de toegevoegde waarde is van de organisatie in de duurzame circulaire economie.”

 

Naar boven 


Diane Zandee

7/12
Loading ...