Esther Nooijen is de nieuwe voorzitter van VRC

 

“Verbinding maken en de strategie uitvoeren, daar richt ik me op” 

Esther Nooijen is sinds 28 september de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers. “Nu er een missie, visie en strategie ligt, komt het neer op de executie en daar ben ik goed in”, stelt de eerste vrouwelijke voorzitter van de VRC ooit. “De komende periode staat voor mij in het teken van verbinding zoeken en de plannen ten uitvoer brengen.”

Lees meer

Foto: Mariel Kolmschot Fotowerken

Sebastiaan van Welie_374

Esther is natuurlijk niet onbekend bij menigeen. Ze begon als lid van de commissie handhaving & ethiek van de VRC, waarna ze in mei 2020 tot het bestuur van de vereniging toetrad. Ze gaf in die hoedanigheid mede vorm aan de nieuwe missie, visie en strategie die toen werd neergezet. Langs de assen van duurzaamheid, innovatie en financials in de zorg maakt de VRC de RC-titel, die ook wel de Executive Master of Finance & Control wordt genoemd, maatschappelijk relevanter. Esther: “Duurzaamheid omdat de RC’er ook zijn of haar rol kan pakken in de nieuwe impacteconomie. Door het neerzetten van management control op niet-financiële informatie. Ook vinden we het belangrijk dat een registercontroller zijn of haar rol kan spelen bij product- en diensteninnovaties.” Zorg is gekozen als maatschappelijk relevant sectorthema. “De vergrijzing van de Nederlandse bevolking maakt de financiering van de zorg een grote maatschappelijke uitdaging en we kunnen daar als beroepsgroep samen dus helpen met onze kennis.”

 

Hele metamorfose

Binnen tien jaar beschikken meer en meer financiële professionals, zoals de CFO, (business unit) controller en varianties op deze titels, in de regel over de RC- en EMFC-titel, staat ook in het visiedocument te lezen. De eerste vruchten daarvan bestaan uit het ijzersterke beroepsprofiel voor de CFO van de toekomst dat een commissie met klankbordgroep vanuit de markt (zowel profit als non-profit) aan de VRC heeft aanboden. “Er is dus onder oud-voorzitter Albert Gagliardi ontzettend veel veranderd”, constateert Esther. “De vereniging heeft een hele metamorfose ondergaan. Nu ik het stokje overneem, zijn voor mij twee zaken belangrijk. Eén is de verbinding leggen met de 5.200 leden die we nu hebben. Daar zal veel meer gebeuren om vast te stellen wat registercontrollers nodig hebben om zich professioneel te blijven ontwikkelen, te netwerken en hoe we elkaar kunnen versterken. Dat verbinden hoort in een tijd waarin er op de gebieden duurzaamheid en digitalisering veel op ons afkomt. Dan wil je als controller graag van een collega horen hoe hij of zij dat aanpakt.”

 

“Je moet de cijfers op orde hebben, maar daar ook het verhaal bij kunnen doen.”

 

Vertalen naar acties in een jaarplan

Ten tweede is het belangrijk om de missie, visie en strategie ten uitvoer te brengen, stelt Esther. “We hebben heel veel plannen die we nu tot executie moeten brengen. Die moeten we vervatten in een jaarplan en dan uitvoeren. Het was dan ook een natuurlijk moment voor mij, vanuit de behoefte van de vereniging, om het over te nemen van Albert. Het beroepsprofiel voor de CFO van de toekomst moeten we bijvoorbeeld doortrekken naar een beroepsprofiel voor controllers van de toekomst. Er valt heel veel te leren, bijvoorbeeld over ethiek, de impacteconomie, digitalisering en beyond budgeting. Het vak verandert in snel tempo. We worden geacht om naast financiële rapportages, ook niet-financiële rapportages te maken. Dan moeten we er wel veel meer van afweten. En dat is per organisatie verschillend. Het vinden van die andere manier van prestatiemeting zie ik als een enorm grote kans.”

Esther Nooijen

Esther Nooijen: Verbinden hoort in een tijd waarin er op de gebieden duurzaamheid en digitalisering veel op ons afkomt."

:Foto: Mariel Kolmschot Fotowerken

Wie is Esther?

Na bedrijfskunde te hebben gestudeerd in Groningen, ging Esther aan de slag als managementtrainee bij Unilever. “Op vrijdag zat ik dan voor de RC-opleiding in de klas in het gebouw van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland, middenin het centrum.” Voor Unilever kwam ze zelf terecht in Bogotá, Colombia. Toen de werkmaatschappij waar ze in dienst was verkocht werd, was het tijd om een overstap te maken. Dat werd ABN AMRO. “Daarmee zat ik middenin finance. Dat was een echt leuke controllingtijd.” Royal Bank of Scotland (RBS) nam een deel van het toenmalige ABN AMRO over. “Vanuit RBS was ik betrokken bij de integratie, maar dat was lastige periode omdat we van veel klanten en onderdelen afscheid namen. Ik wilde juist weer opbouwen. Dat kon in 2015 bij BinckBank waar ik, voordat de rente laag werd, het spaarproduct opzette en live bracht. In 2017 heb ik een sabbatical genomen en daarna ben ik bij de VRC aan de slag gegaan. Ik richt me voor nu vol op het voorzitterschap, maar op termijn komt daar hopelijk weer een mooie controllersbaan naast. Dan kijk ik wel hoe ik beide functies kan combineren.”

Cijfers én het verhaal

Dat moet gebeuren terwijl de basis, het accountingdeel, fier overeind blijft staan. Esther: “Je moet de cijfers op orde hebben, maar daar ook het verhaal bij kunnen doen. Dat vraagt dat je vragen kunt stellen over de cijfers. Wat staat hier? Waarom verrichten wel of geen metingen bij een onderwerp? Hoe betrouwbaar is deze data? Dat zijn nieuwe vragen voor registercontrollers. De functie verbreedt en je wordt geacht als gevolg daarvan, naast de cijfers, ook meer je verhaal te kunnen doen. Begin maar eens met nieuwsgierig zijn. Steek je teen maar eens in het water om te kijken wat voor soort onderwerpen het zijn.” Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de vereniging zelf. “We hebben een cursusaanbod, waarvan een groot deel online. Het is ook de vraag wat een controller allemaal minder gaat doen als er veel nieuwe kennis en activiteiten bijkomen.”

 

Een vliegwiel

“Er ontstaat binnen de vereniging en samen met nieuwe werkgroepen hopelijk snel een vliegwiel”, constateert Esther. “Met contacten met de EMFC-opleidingen, met contacten met alumniverenigingen, met regionale netwerkbijeenkomsten, onlinecursussen, events, enzovoorts. We hebben de blue print en met een volledige bezetting op ons bureau ook de slagkracht.” Een volgende stap kan volgens Esther zijn om de aansluiting bij sectoren - daar is met de zorg al meer dan een start mee gemaakt - verder te brengen. “Uit een staatje van waar onze registercontrollers werken blijkt dat achttien procent bij banken en verzekeraars werkt, achttien procent in de productie van voeding en goederen, tien procent in de zorg, zes procent in de advisering en nog eens zes procent in de transport en bouw, waar onder weg- en waterbouw. Het zou mooi zijn om daar ook sectoraal de verbinding te leggen, zodat controllers in hun sector van elkaar kunnen leren. Dat leidt vast tot interessante gesprekken waar zij concreet kennis opdoen en elkaar weten te vinden. Financials in de zorg is het huidige thema, maar ik sluit andere sectorthema’s niet uit voor de toekomst.”

 

“De veranderingen zijn zodanig groot, dat we nieuwe onderwerpen moeten omarmen om relevant te zijn en te blijven.”

 

Eerste vrouwelijke voorzitter

Esther is de eerste vrouwelijke voorzitter in het bestaan van de VRC. “Ja, dat hoorde ik ook. Wellicht geeft dat een wat andere stijl, een andere manier van doen. Maar verder sta ik er niet zo bij stil. Ik zie wel dat, nu de hoofdlijnen er staan, de executie van de plannen bij me past. Nu neem ik het stokje van Albert over. Ik vind het een hele eer om voorzitter te mogen zijn en weet ook dat ik het stokje later aan een ander overdraag. Zo gaat dat en ik doe het gelukkig niet in mijn eentje. We hebben een mooi, divers bestuur en het bureau is nu volledig bezet. Maar vooral werken we samen met onze leden en alle stakeholders, bestaande partners en mogelijke samenwerkingsverbanden. Het lijkt me erg fijn om in de komende periode hieraan een slinger te geven. Dat doe ik met veel plezier. Ik ben graag een verbindende factor en ook een ‘opener of doors’. Dat zal hopelijk snel voelbaar worden voor iedereen.”

 

Moedig zijn

Tot slot roept Esther registercontrollers op moedig te zijn. “Moedig is niet meteen het eerste waar je aan denkt bij het beroep van de controller. De veranderingen zijn zodanig groot, dat we nieuwe onderwerpen moeten omarmen om relevant te zijn en te blijven. Ik moedig iedereen aan om de veranderingen meer als een kans dan als een bedreiging te zien. Dat is soms best moeilijk, ook voor mij. Maar als we dat doen, doen we het als controllers ook beter. Maken we meer impact. Als persoon, in ons bedrijf en als beroepsgroep.”

Naar boven 


Esther Nooijen

4/12
Loading ...