Decemberbericht van uw nieuwe voorzitter

 

Als vernieuwd bestuur zijn we eind september begonnen aan onze eerste periode van 100 dagen. We hebben met aandacht gekeken op welke manier we verbindingen kunnen versterken en onze strategie het best ten uitvoer kunnen brengen. Voor en samen met de leden en stakeholders.

 

Let’s connect again in 2022!

 

 

 

 

 

 

Lees meer


Esther Nooijen

Drs. Esther Nooijen RC, voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers

 Barbara Baarsma

Trends en ontwikkelingen

Welke trends en ontwikkelingen in ons vakgebied zijn belangrijk voor ons als RC-ers? Op welke manier ontwikkelt de finance functie zich en wat is actueel en relevant. We willen op basis hiervan meer relevante activiteiten voor en samen met onze leden organiseren.

 

In het kader hiervan hebben we op woensdag 12 januari een interactieve, online algemene ledenvergadering gepland. In het eerste deel behandelen we samen met u de trends en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Dit deel wordt gemodereerd door prof. Dr. Frank Hartmann. Ook stellen we de twee kandidaat-bestuursleden aan u voor: Arie den Hartog en Frans Post.

Voorwoord_664

Sterkere community en meer activiteiten

In 2022 stellen we meerdere werkgroepen en commissies open waarvoor u zich kunt aanmelden. Zelfs een minimale inspanning voor de VRC kan de vereniging en onze vakinhoudelijke en (maatschappelijke) relevantie versterken. Huidige ideeën zijn onder andere bijeenkomsten in regionale netwerken, sectorale round tables, vergaren van kennis door middel van vaktechniek, mentoring en zelfs reverse mentoring. Deze maand willen we wensen en behoeften die leven onder de leden inventariseren door middel van een Monkey-survey.

 

Actieve leden gezocht

We zoeken ook betrokken leden om activiteiten te organiseren, regionaal of landelijk, om de vereniging te laten bloeien. U kunt zich daarvoor aanmelden via de op de website vermelde links. We hebben als vereniging een sterk en zelfstandig bureau dat ons helpt om vele mooie activiteiten en bijeenkomsten te realiseren. Daardoor is de agenda voor 2022 al flink gevuld.
Tot slot rest mij u, ook namens mijn medebestuursleden, kandidaat-bestuursleden en onze bureaumedewerkers, liefdevolle en gelukkige feestdagen te wensen. En alvast een goed 2022.

 

Drs. Esther Nooijen RC, voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers

Naar boven 

Voorwoord

3/12
Loading ...