AGENDA


De evenementen van VRC zijn niet alleen een goede gelegenheid om kennis op te doen, maar stellen leden ook in staat om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bij ieder evenement wordt aangegeven hoeveel punten je hiervoor ontvangt.

09 maart 2023

 

Leergang kapitaalbelangen en overnams, (inter-)nationale extrne verslaggeving. Gegeven door: Stefan Betting RA

 

12 PE-punten, € 895,- (ledenprijs), VRC Kantoor

 

Algemene informatie:

Als controller komt u in aanraking met de presentatie en waardering van allerlei kapitaalbelangen, te denken valt aan beleggingen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, joint operations, dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en minderheidsbelangen.  

 

Om als controller in control te zijn met dit thema is het van groot belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving omtrent kapitaalbelangen. Aangezien controllers opereren vanuit meerdere verslaggevingsjurisdictie is het daarnaast van belang om de verschillen te kennen tussen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP dienaangaande.  

 

De cursus wordt verzorgd door Drs. Stefan Betting RA. Hij is eigenaar van PROFEDA B.V., een organisatie gericht op educatie en advies voor controllers en accountants.  

 

Resultaat:

Dag 1 Thema 1: Kapitaalbelangen: geconsolideerde jaarrekening (inleiding, plicht, groep, groepsdeel, uitzonderingen consolidatieplicht, methoden, joint ventures, intercompany-transacties, presentatie), enkelvoudige jaarrekening: begripsbepaling en definities, waarderingsgrondslagen, uitbreiding en inkrimping van kapitaalbelangen, wettelijke reserves) verschillen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP  

 

Dag 2 Thema 2: Overnames: definities, purchase accounting, pooling of interests, carry over accounting, SPAC, common control), verschillen Dutch Gaap, IFRS en US GAAP.  

 

Programma:

Deze cursus bestaat uit 2 delen en vinden plaats op het VRC- kantoor te Amsterdam.

 

Cursusdagen voorjaar 2023:

Dag 1: 09-03-2023 van 10:00 tot 16:30

Dag 2: 30-03-2023 van 10:00 tot 16:3016 MAART 2023

 

Cursus:

Effectieve communicatie voor een efficiënte samenwerkcultuur.

Gegeven door Carole Beelen   

 

18 PE-punten, € 1095,- (ledenprijs), VRC Kantoor

 

Algemene informatie:

Dit is een 2 daagse training met een tussenliggende periode van 3 weken.

 

Stap in de beleef- en behoeftewereld van mensen en leer verbindend met ze te communiceren! Met de training Verbindend Communiceren zal je snel resultaat merken: soepel samenwerken met diverse collega’s, makkelijk klanten helpen en een vlotter verloop van andere (zakelijke) communicatie. Het uitgangspunt van de trainingen is het brengen van een positieve verandering in hoe je een gesprekspartner ziet. Als je dat doorhebt dan is er ook ruimte voor andere inzichten en creatieve manieren om een gezamenlijk doel te bereiken. Een e-learning module is inbegrepen.

 

De cursus wordt verzorgd door Carole Beelen.  

 

Voor wie?

De training is voor de (finance) professional die door zelfinzicht en kennis niet alleen een sterkere gesprekspartner wil zijn, maar ook weerstand ombuigt in kansen en ruis verheldert in verbinding door effectieve communicatie. Deze training is populair binnen organisaties en teams die een nauwere samenwerkcultuur nastreven en het werkplezier en de commitment willen verhogen. De leergang is passend bij elke branche, medewerker en leidinggevende.  

 

Via de VRC is het ook mogelijk deze training incompany te verzorgen. Voor meer informatie bel het VRC-bureau op 020 2401100 of email vrc@vrc.nl.  

 

Programma:

Vooraf: e-learning module

Cursusdag 1 (fysiek): Verbindend Uiten. Fysiek van 09:00 16:30

Tussen cursusdagen: e-learning module

Cursusdag 2 (fysiek): Verbindend Luisteren. Fysiek van 09:00 16:30      

Naar boven 

Agenda

12/13
Loading ...