VRC Nieuws

Frans Post

Frans Post nieuwe voorzitter van de VRC

 
Verder in het nieuws:

Management gebruikt verzamelde duurzaamheidsinformatie nauwelijks

 

Aantal vrouwen in de bestuurskamer neemt verder toe

 

EFRAG past CSRD-standaarden aan

 

Corporate Governance Code: nu ook effecten op mens en milieu expliciet wegen

 

Frans Post is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). Hij heeft per 1 januari Esther Nooijen opgevolgd.

 

“We beginnen het jaar met een bestuur van vier personen, omdat Esther Nooijen heeft aangegeven niet voldoende tijd te hebben voor de VRC”, zegt Post. Zij is per 1 januari teruggetreden als voorzitter. “Esther heeft de organisatie een fase verder gebracht en we zijn haar daarvoor zeer erkentelijk.” Nadine Koerselman treedt als vicevoorzitter op. De overige bestuursposities blijven ongewijzigd. Arie den Hertog is penningmeester en Martijn van Veen is secretaris.

 

Frans is CFO bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en heeft ruim dertig jaar ervaring in de besturen van verschillende Professional Services firms, met name in de advocatuur. Na vijftien jaar in het buitenland (Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk) keerde hij terug in Nederland.

 

Naar boven 

 

Management gebruikt verzamelde duurzaamheidsinformatie nauwelijks

 
Illustratie Duurzaamheid

Terwijl de druk op bedrijven om te verduurzamen steeds groter en urgenter wordt, nemen veel bedrijfsdirecties klimaatrisico’s nog niet mee als een essentieel onderdeel in het besluitvormingsproces. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van het Institute of Management Accountants onder CFO’s en accountants in onder andere Nederland.

 

Het wereldwijde onderzoek is afgenomen door middel van een enquête, waarbij deelnemers inzicht gaven in hun eigen werkwijze en het besluitvormingsproces van de directie van hun organisatie:

  • Ruim een derde (37%) van de bedrijfsdirecties krijgt nooit rapporten waarin klimaat gerelateerde risico’s aangekaart worden.
  • Bijna twee derde (63%) van de bedrijven heeft geen specifieke commissie binnen de directie om klimaatrisico’s te overzien.
  • Bijna een derde (32%) van de bedrijven neemt klimaatrisico’s niet mee in zijn algemene risicoanalyse.
  • Bijna twee derde (64%) van de bedrijven publiceert niet een specifiek duurzaamheidsrapport.
  • Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt geen gebruik van bedrijfsinformatie over duurzaamheid.

Naar boven 

Aantal vrouwen in de bestuurskamer neemt verder toe

Het percentage vrouwen in bestuursfuncties bij bedrijven in de financiële sector is in 2022 verder toegenomen. Ook de ervaring met duurzaamheid in de besturen neemt toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse Boardroom Monitor, waarvoor accountants- en advieskantoor EY de besturen van bedrijven uit de MSCI European Financials Index onderzocht.

 

Bedrijven in de financiële sector benoemden vorig jaar evenveel vrouwen als mannen in hun besturen. 

Illustratie Nieuws Vrouwen in de boardroom

Ook de ervaring met duurzaamheid in de besturen neemt toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse Boardroom Monitor, waarvoor accountants- en advieskantoor EY de besturen van bedrijven uit de MSCI European Financials Index onderzocht.


Bedrijven in de financiële sector benoemden vorig jaar evenveel vrouwen als mannen in hun besturen. Daarmee is het percentage vrouwen in de bestuurskamers toegenomen van 37 procent in juni 2022 tot 42 procent begin dit jaar. In 2021 was 58 procent van de nieuwe benoemingen nog man. Met een gemiddelde leeftijd van 57 zijn vrouwelijke bestuursleden over het algemeen wel iets jonger dan hun mannelijke collega’s, die gemiddeld 60 jaar oud zijn. Vrouwen blijven nog wat achter in functies die beginnen met een C: zoals CEO en CFO. Van de huidige mannelijke bestuursleden bekleedt of bekleedde 62 procent op enig moment een dergelijke rol in de zogeheten C-suite. Bij vrouwen gaat het om 51 procent.


Duurzaamheid ook steeds belangrijker

Naast een representatieve verdeling tussen mannen en vrouwen, wordt ook het onderwerp duurzaamheid steeds belangrijker in de bestuurskamer. Eind vorig jaar had bijna een derde van de onderzochte bedrijven bestuursleden met professionele ervaring op dat gebied. In juni was dat nog 19 procent.

Naar boven 

EFRAG past CSRD-standaarden aan

De voorgestelde invulling van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage zou meer dan 130 toelichtingsvereisten vergen. Dit eerste voorstel kreeg stevige kritiek, constateert accountantsorganisatie BDO. Met maar liefst zo’n 750 reacties uit de consultatie. “Heeft de Europese regelgever deze kritiek van de (veel) te warme deken ter harte genomen?”

Nieuws CSRD illustratie

 

Het eerste voorstel over de verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheid (dat invulling moet geven aan de CSRD) werd in april 2022 door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) gepubliceerd. “De kritiek hierop was stevig, breed gedragen en ging over meerdere aspecten”, stelt BDO. “Het aantal te rapporteren thema’s en toelichtingsvereisten zou te groot zijn voor de gemiddelde grote onderneming. Er was sprake van onduidelijkheid over bepaalde definities, zoals die over de rebuttable presumption, het weerlegbare vermoeden dat alle thema’s relevant zijn. De aansluiting met andere gerenommeerde standardsetters was onvoldoende.”


Breed draagvlak voor duurzaamheidsstandaarden

Als gevolg van deze issues zouden de doelstellingen van de CSRD, transparante en consistente rapportage over duurzaamheid, geweld aan worden gedaan, constateert BDO. “Los van deze inhoudelijke kritiekpunten, was er wel een breed draagvlak voor een set aan gerenommeerde duurzaamheidsstandaarden. Des te meer reden voor het EFRAG om deze kritiek ter harte te nemen.”


Toelichtingsvereisten zijn verminderd

De diepgaande, inhoudelijke analyses van het gewijzigde voorstel moeten nog plaatsvinden, legt BDO uit. “Daarvoor is het nog te vroeg. De eerste indrukken van de gewijzigde standaarden zijn echter positief. Het aantal toelichtingsvereisten waarover men moet rapporteren is sterk verminderd tot 84, waarmee er minder datapunten gerapporteerd worden. De rebuttable presumption is verwijderd uit het voorstel. Door de verschillende regelgevende instanties wordt hard gewerkt aan harmonisatie van definities, waardoor het voldoen aan de CSRD ook moeten leiden tot het voldoen aan andere internationale raamwerken.”


CSRD-proof naar buiten treden

Nu de Europese regelgever de kritiek vanuit alle stakeholders serieus neemt, is het volgens BDO zaak dat de stakeholders ook stappen zetten. “In het bijzonder zijn nu de grote ondernemingen aan de beurt. Maar het aantal van 84 toelichtingsvereisten is en blijft geen sinecure en nog altijd een dik winterdekbed. Duurzaamheid moet verweven worden in de strategie en vervolgens verwerkt worden in concrete doelstellingen. Dit zal het bijsturen van de rapportage hierover mogelijk maken. Dit alles om in 2024 (groot beursgenoteerd) of 2025 (alle andere grote ondernemingen) volledig CSRD-proof naar buiten te kunnen treden.”

Naar boven 

Corporate Governance Code: nu ook effecten op mens en milieu expliciet wegen

De Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen (zogeheten beursvennootschappen) is aangepast. Na een eerdere aanpassing was al geborgd dat het bestuur zich expliciet dient te richten op langetermijnwaardecreatie. Daar komt nu bij dat de betrokken bedrijven de effecten van het handelen van het bedrijf op mens en milieu voortaan expliciet moeten wegen.

 

Ook moeten beursvennootschappen officieel een vastgesteld beleid te hebben gericht op diversiteit en inclusie. Vennootschappen die onder de code vallen moeten voortaan rekening houden met de effecten van het handelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming op mens en milieu.

Corporate Governance Code nieuws illustratie

Ook moeten de in aanmerking komende belangen van de stakeholders goed worden gewogen.


Diversiteitsbeleid

Voor de nieuwe passages over diversiteit is in de Code aansluiting gezocht bij het SER-advies over diversiteit en de daaruit volgende wetgeving. Grote vennootschappen moeten voortaan een vastgesteld diversiteit- en inclusie-beleid hebben met concrete, passende en ambitieuze doelen. Dit om een goede balans te bereiken in de samenstelling van het bestuur, de RvC en onder werknemers in leidinggevende functies. Dit moet leiden tot diversere boardrooms en bedrijven.


Rol aandeelhouders

Van aandeelhouders wordt volgens de nieuwe Code verwacht dat zij bereid zijn een constructieve dialoog aan te gaan met de vennootschap en het belang van een strategie gericht op duurzame langetermijnwaardecreatie erkennen.


Doel van de Corporate Governance Code

In de Corporate Governance Code zijn principes en best-practice bepalingen opgenomen die zich richten op het stimuleren van een goed bestuur bij beursgenoteerde vennootschappen. De betrokken vennootschappen zijn wettelijk verplicht om de Code na te leven. Zij moeten dit doen volgens de pas toe of leg uit-regel. Volgen ze een regel niet dan moeten zij in het jaarverslag uitleggen waarom niet. Naast de beursgenoteerde vennootschappen die de Code wettelijk moeten toepassen volgen ook veel andere grote vennootschappen de Code; van staatsdeelnemingen tot grote familiebedrijven.

Naar boven 

Nieuws

3/13
Loading ...