voorwoord

Wij willen de RC op de internationale kaart zetten

De titel van registercontroller is wereldberoemd in Nederland. Het is een kwaliteitskeurmerk. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de titel die status in het buitenland helaas nog niet heeft. En dat is zonde. Het is dan ook mijn streven om in 2023 te onderzoeken of wij als VRC internationale aansluiting kunnen vinden om die RC-titel internationale statuur te geven.

 

Ik mag mijzelf sinds 2005 registercontroller noemen. De titel haalde ik toen ik, vanuit Amsterdam, als finance director werkzaam was voor het internationale advocatenkantoor Clifford Chance. Nadat ik de studie had afgerond, kwam de vraag of ik CFO wilde worden voor de Amerikaanse regio. Daarvoor moest ik verhuizen naar de New York.

Lees meer


Frans Post

Frans Post, voorzitter Vereniging van Registercontrollers

 

 

Eén van de voorwaarden die aan deze functie werd gesteld, was dat ik een studie had afgerond op het niveau van RC. Hoewel hen die titel in de Verenigde Staten op zichzelf staand niets zei, was het wel een kwalificatie voor mijn achtergrond en kennis. Ik heb vervolgens tot 2021 in het buitenland gewerkt. Dat was mij nooit gelukt zonder mijn RC-titel.

 

De wereld is geïnternationaliseerd

De wereld is de afgelopen twintig jaar enorm geïnternationaliseerd. Iedereen gaat en staat waar hij of zij wil. Het is niet vreemd meer als je als Nederlander in een ander land in finance werkt. Precies zoals ik ook heb gedaan. Andersom geldt hetzelfde. Er werken tal van niet-Nederlanders op de Nederlandse finance-afdelingen. Echter, als je als controller internationaal wil acteren, is de RC-titel niet de standaard. Onze titel heeft niet dezelfde status als de CMA- en de MBA-titel. Ik zie dat graag veranderen.


De doelstelling van de VRC is het behartigen van de belangen van de leden en het versterken van hun positie. Een rechtstreeks uitvloeisel hiervan is dat wij onze leden willen faciliteren om in het buitenland een ingang te krijgen. Dat betekent dat wij als VRC ook verder moeten kijken dan de landsgrenzen. Ik heb inmiddels een aantal gesprekken gevoerd over hoe wij dit mogelijk kunnen doen en wij zijn bezig om de strategische mogelijkheden in kaart te brengen. Om te kijken of het mogelijk is om samen te werken met soortgelijke verenigingen als de VRC. Of dat er opleidingen in het buitenland zijn die zich willen verbinden aan de Nederlandse standaard? Want voor mij is het ultieme doel internationale erkenning en herkenning.


Grenzen openen

Wij willen de RC-titel op de internationale kaart krijgen. Dat het de grenzen opent voor RC’ers die de grens over willen. De RC-opleidingen zijn fantastische opleidingen en een goede basis om in finance te werken, maar de titel kan meer internationale allure krijgen. Zodat wij onze leden echt een stap verder kunnen helpen in hun internationale carrière. Precies zoals ik die heb gehad. Dankzij mijn RC-titel.


Naar boven 

Voorwoord

4/13
Loading ...