Icon innovatie COPY
INNOVATIE 
 
Marc Bejas, Vice President Finance Secfi

 

 

"Innoveren is per definitie risico’s nemen”

Marc Bejas is Vice President Finance bij Secfi, een fintech bedrijf dat opereert vanuit San Francisco en Amsterdam. Hij stuwt mede de scale-up tot grote hoogte, maar bewaakt daarbij ook de balans. “Het gaat om kansen pakken én risico’s inschatten.”  

Lees meer


Marc Bejas

Bejas: “We moeten ons als vereniging continu blijven ontwikkelen."

 Barbara Baarsma

“Bejas studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en haalde zijn RC-titel aan de Universiteit van Amsterdam. “Daarna heb ik bij Campina en Shell verschillende finance-rollen in de volle breedte gedaan. Van financial accounting & reporting tot aan finance business management en M&A.” Sinds anderhalf jaar is hij financieel eindverantwoordelijk, als Vice President Finance bij Secfi. “Als fintechbedrijf bieden wij met onze technologie en ons businessmodel medewerkers en oprichters van start- en scale-ups inzicht in de waarde van hun opties. En we stellen hen financieel in staat om deze opties uit te oefenen. Zo is Secfi ook ontstaan. Oprichter Wouter Witvoet liep zelf tegen het probleem aan dat hij zijn opties wilde uitoefenen, maar dat niet kon omdat hij onvoldoende zicht op de waarde en belastingimplicaties had van de fors toegenomen waarde. Hij had daar het geld niet voor en er was geen loket om dit probleem te financieren.”

 

Kansen en risico’s

“Opties zijn bij start-ups, zeker in de Verenigde Staten, een substantieel deel van de beloning van medewerkers”, vervolgt Bejas zijn uitleg. “De meeste klanten van ons komen dan ook uit de VS, met name uit Silicon Valley. Maar we hebben ook klanten uit Europa. Ik ben anderhalf jaar geleden in dienst gekomen om te bouwen aan een volwaardige en professionele financiële functie die de enorme groei kan ondersteunen. We verdubbelen dit jaar in personeel, er is veel cash nodig en die cash moet goed worden gemanaged. Venture capitalists willen investeren in de nieuwe unicorns. Ze willen risico’s nemen, maar daarvoor ook worden beloond. Ze willen niet pas instappen als het product zich al lang en breed heeft bewezen. Het hele proces moeten wij als finance begeleiden. Risico’s nemen hoort bij innoveren. Het draait om de medewerkers die je aan boord haalt, de oprichters, de eerdere successen, de achtergronden en het draait om de potentie. Voor hen heeft korte termijn winstgevendheid en de toekomst voorspellen minder prioriteit. Daar stap je dus in als financefunctie. Je moet zowel met financiers als medewerkers weten om te gaan. En de kansen en risico’s kunnen zien.”

 

Minimal viable products

Bij start- en scale-ups zijn proberen en snelheid de toverwoorden, constateert Bejas. “Je kunt niet, zoals bij corporates, jarenlang onderzoek doen. Het moet snel en dat betekent risico’s durven nemen. Een minimal viable product neerzetten. Maar ook beseffen dat vertrouwen te voet komt en te paard kan gaan. Daar moet je een balans in vinden. De omzetten en de cashflows kunnen volatiel zijn, dus een exacte planning is lastig. Als je zo hard groeit als wij doen, moet je ook veel tijd besteden aan het aannemen van goede mensen. Zij moeten snel aan de slag kunnen. Die onboarding vraagt ook aandacht, naast je dagelijkse werk. Daarnaast zijn er enorm veel goede ideeën, maar het aantal medewerkers is beperkt. Je moet je dus focussen. We merkten vorig jaar dat we ons al snel op nieuwe producten wilden richten. Maar wij zagen ook dat de kern van onze business veel meer potentie had. Het was verstandiger om eerst deze basis verder uit te breiden om later meer nieuwe producten op te kunnen introduceren. Het werken in een start-up is zodoende continu schakelen tussen verschillende versnellingen, maar zonder twijfel steeds hard rijden om je potentieel waar te maken. Ik kom vanuit corporates en kan dus zo veel waarde toevoegen op basis van de kennis en ervaring die ik heb opgedaan. De internationale setting waarin wij opereren was ik natuurlijk al gewend. De breedte van mijn rol en de snelheid van de ontwikkelingen geven me veel energie.”

Jroen van Duren COPY

Waarde blijven creëren

Wat is de rol van registercontroller bij innovatie? “Ik vind het belangrijk dat registercontrollers zich beseffen dat innovatie nodig is om waarde te blijven creëren en te overleven. Twee begrippen waar de registercontroller dagelijks mee bezig zou moeten zijn als hoeder van het verdienmodel. Innoveren is dan ook een harde must. Om te kunnen innoveren moet je als bedrijf en als controller vooruit kunnen kijken. Waar komt de toekomstige waarde van je onderneming vandaan? Waar kun je die waarde maximaliseren? Innovatie is dus key in waarde, maar de waarde van innovaties is onzeker en vaak kostbaar. Van die laatste zaken houden registercontrollers niet van nature. Toch moet de controller de drijvende kracht zijn achter innovaties.

 

Hoe? Door een externe blik te hebben op ontwikkelingen in de markt, het vakgebied en de concurrentie. Maar ook door inzicht te hebben in waar de grootste mogelijkheden liggen op basis van de financiële kerngegevens. Nu en in de toekomst. Het vraagt ook dat de registercontroller de noodzaak van innovatie actief uitdraagt.”

 

Raamwerk onzekerheden

Het is volgens Bejas eveneens belangrijk om een raamwerk te creëren. “Hoe gaat de organisatie om met onzekerheden? Je kunt niet continu een nee-zegger zijn, maar je kunt wel risico’s inzichtelijk maken en deze vervolgens, na een afweging, durven nemen. Dat vraagt denken in scenario’s, beslisbomen en het beschermen van de downsides. Innoveren is proberen, dus veel innovaties gaan mislukken. Maak afspraken in je managementteam over wanneer je afscheid neemt van een innovatie. Grijp in wanneer nodig, durf projecten te stoppen die niet werken en laat meerdere projecten naast elkaar doorlopen om te zien wie wél de winnaar wordt. Je hebt zo een continue funnel van nieuwe projecten. Alsof je zelf een investeerder bent.”

 

“Het werken in start-ups is continu schakelen in verschillende versnellingen en zonder twijfel steeds hard rijden om je potentieel waar te maken.”

 

Leidende voorbeeldrol

Hoe ziet de Vice President Finance de toekomst van de registercontroller? “De RC-titel is een kwaliteitskenmerk. Van een gedegen finance-achtergrond en een netwerk van peers waar we op elkaars kennis en aanpak kunnen vertrouwen. We hadden binnen Shell bijvoorbeeld een netwerk van registercontrollers. De titel zelf is zoveel waard als de mensen die erachter zitten. Dat betekent dat we ons continu moeten blijven ontwikkelen. Door te leren, door het verkrijgen van de nieuwste inzichten en het uitwisselen van ervaringen. Belangrijk is ook dat we staan voor de integriteit die de RC-titel met zich meebrengt. Ik vind het ook een uitdaging dat we elkaar als registercontrollers durven aan te spreken. Op waar we ons verder op moeten aanpassen of waar we vooruit kunnen lopen op ontwikkelingen in ons vakgebied. We willen namelijk binnen onze bedrijven de experts zijn en een leidende voorbeeldrol pakken. Zodat organisaties waarde kunnen blijven creëren, samen met de business.”

 

Technologie aanwenden

Data-analyse wordt volgens Bejas leidend voor de registercontroller in de toekomst. “Data is informatie en dus de basis voor het management om beslissingen te kunnen nemen. Dat gaat over de toekomst kunnen voorspellen, marktkansen zien en risico’s onderkennen. Heb ik wel genoeg kennis in huis om mijn groei te ondersteunen? Waar winnen we als organisatie de strijd in het concurrentieveld mee? Dat soort vragen gaan verder dan alleen de omzet en de winstgevendheid in het verleden. Als we niet meegaan in de waardegedachte, dan hebben we kans dat we worden ingehaald door data-analisten. Terwijl registercontrollers meer in hun mars hebben als bewaker van managementinformatie. We zijn gewend om te analyseren, kunnen impact kwantificeren en weten hoe bijvoorbeeld een ERP-systeem eruit moeten zien. We moeten wel leren van front runners en weten wat er te koop is aan technologie. Hoe kun je die technologie aanwenden voor het doel van de organisatie?”

 

Gezonde ambitie

Finance wordt volledig digitaal, constateert Bejas tot slot. “Net zoals wij een volledig digitale bedrijfsvoering hebben. Alles gebeurt op ons platform, dus ook de data-analyse. Dat levert een datagedreven organisatie op. Die is continu op zoek naar het zien van kansen in de data. We bekijken eigenlijk telkens hoe we het beste op de groeimarkt kunnen intappen. We groeien daardoor hard en willen nog harder. Dat stelt hoge eisen aan de medewerkers die we aannemen. Zij moeten net als wij een gezonde ambitie hebben.”

Naar boven 

Marc Bejas

5/13
Loading ...