Fundament van verandering is gelegd

Metamorfose houdt VRC als vereniging relevant

Ik ben nu bijna drie jaar als bestuurder aan de Vereniging van Registercontrollers verbonden. Met elkaar hebben we een complete metamorfose ondergaan, ook om de vereniging relevant in deze tijden te houden. Daarbij horen internationalisering en de thema’s zorg, duurzaamheid en innovatie. We hebben het fundament gebouwd. Het is nu zaak continu bij te blijven.       

Lees meer

Ik ben betrokken geraakt bij de VRC toen ik geruime tijd na het behalen van mijn RC-titel geattendeerd werd door een relatie dat de vereniging een bestuurslid zocht voor marktonwikkeling. De RC-titel is veelal wel bekend in financiële kring, maar nauwelijks daarbuiten. Belangrijk vond ik dat de erkenning en herkenning van de VRC en de titel op een hoger niveau zou komen te liggen. Nu is een vereniging geen bedrijf. Samen met voormalig voorzitter Frans van Lint en huidig voorzitter Albert Gagliardi hebben we een koers voor de vereniging weten neer te zetten. Het was bouwen aan totaal iets anders. Niet omdat de vereniging voorheen verkeerd was. Nee, integendeel. Aansluiten bij de huidige tijd vraagt om een andere koers.


Rajesh Balgobind

Rajesh Balgobind, Vereniging van Registercontrollers

Maximale impact maken

Om relevant te zijn en te blijven, keken we naar het curriculum. We introduceerden ook de maatschappelijke relevante thema’s innovatie, duurzaamheid en zorg. Daar kunnen we als RC’ers de komende jaren op aansluiten. Het zijn niet zomaar thema’s. Het zijn thema’s die of het vak raken of waar de komende decennia de relevantie voor de maatschappij zit. Daar kunnen wij als registercontrollers met onze kennis van processen en financiën dus een wezenlijke bijdrage leveren en maximale impact maken. Dat doet dan ook weer de herkenning en erkenning van de titel en de vereniging goed. We haalden collega’s bij de VRC in huis die pasten bij de strategie. Gingen over op nieuwe systemen. Ook dit magazine, nu digitaal, is een getuige van de gewijzigde strategie. Tevens sloten we een tal van partnerships om kennis van buiten naar binnen te brengen over deze onderwerpen.

 

Beroep promoten en verenigen

Hier wil ik ook het CFO-beroepsprofiel noemen dat de commissie onder leiding van Renier Vree, CFO bij Nouryon, een vernieuwing heeft gegeven. Dat profiel gaat nu uit van drie megatrends: digitalisering, duurzaamheid en geopolitieke machtsverschuiving. Vanuit het beroepsprofiel voor de CFO gaan we nog naar een beroepsprofiel voor de registercontroller zelf. We keken ook naar de rol van een beroepsvereniging. Die is tweeledig. We willen het beroep promoten, maar we verenigen ook leden. Ik zeg het bewust op deze manier. Als we het beroep niet promoten is er geen trots en dan valt er weinig te verenigen. Dus zul je van intern gericht naar extern gericht moeten gaan. Dat kan dan alleen als je actueel bent en blijft.

 

De paradox van verandering

Veranderen, of liever gezegd transformeren, is altijd wennen op zijn minst. Soms is het wel eens stressvol, omdat veel panelen bewegen. Zeker als de verandering schoksgewijs tot stand is gekomen. Daar zit ook een paradox. Als je geen snelheid in een verandering brengt, wordt de urgentie niet gevoeld. Als je te langzaam verandert, loop je achter de feiten aan en ben je nog steeds niet relevant. Dan heb je als vereniging nog steeds geen bestaansrecht. Het meest trots ben ik op de roadshows die we hebben gehad en op de goede gesprekken die we tijdens ledenvergaderingen in de afgelopen drie jaar hebben gehad. Ik hoop dat we daarmee een cultuur van continue verandering ingaan.

 

Corona kwam heel dichtbij

Persoonlijk is er voor mij een tijd gekomen waarin ik moet prioriteren. Met een overlijden in de familie kwam corona heel dichtbij. Ook mijn familie in India kampt nog dagelijks met de gevolgen van de crisis. Ik zal altijd betrokken blijven bij de VRC, maar ik merk dat corona een dusdanige invloed heeft op mijn privéleven dat daar de prioriteit moet liggen. Mijn afweging om betrokken te zijn bij een initiatief, gaat altijd over het maken van impact en het leveren van input op een hoog niveau. Daarnaast ben ik vooral iemand voor de transformatie, zoals ik dat ook voor mijn werk continu bij organisaties doe. Het gaat daarbij vaak om het leggen van het fundament voor verandering, net zoals bij de VRC. De vereniging is nog niet af. Allerminst. We moeten blijven schaven, maar hebben nu wel een koers waar we ons aan kunnen optrekken en waar we mee verder kunnen.

 

De bakens verzetten

Ook kunnen we internationaal als VRC de bakens verzetten, samen met andere beroepsverenigingen van ons soort in Europa. In de toekomst is zelfs een Europese organisatie van registercontrollers als aanjager van een internationale erkende titel denkbaar. Ook daar is het principe van verandering zichtbaar. Wie de eerste stap zet, weet dat de beweging er is. Alhoewel het einddoel best langer kan duren. Er komt voor mij een periode om te reflecteren. Om te kijken wat we samen hebben bereikt. Om meer aandacht aan mijn privésituatie te schenken. Al met al hebben we als registercontrollers en de VRC een mooie toekomst voor ons. Een waarin we midden in de maatschappij staan en kansen kunnen grijpen om relevanter te zijn dan ooit. In de zorg, in duurzaamheid en in innovatie. Ik wens alle leden heel veel succes met het grijpen van die kansen.

 

Rajesh Balgobind, Vereniging van Registercontrollers

Rajesh Balgobind

9/13
Loading ...