VRC Nieuws

Foto in kolom - Niewus

Facturen sneller betaald ondanks coronacrisis

Grote bedrijven betalen facturen van mkb-leveranciers wat sneller dan voorheen. Ook is het verschil tussen de afgesproken termijn en de daadwerkelijke betaling kleiner geworden. Toch verwachten bedrijven dit jaar langer op betalingen te moeten wachten. 

Lees meer

Verder in het nieuws:

Financials minst geraakt door pandemie

Basisbeveiliging voor beheersen cyberrisico’s ontbreekt

Coronacrisis heeft weinig effect op verdeling brede welvaart

Brussel gaat misbruik brievenbusfirma’s aanpakken

Fred Conijn: “Dynamische sturing maakt ieder bedrijf slagvaardiger”

Volgens onderzoek van DirectResearch betaalt 65 procent van de grote bedrijven in Nederland facturen binnen de gestelde termijn. Vorig jaar was dat nog 58 procent. Joost van den Hondel, oprichter van Betaalme.nu, wijst erop dat dit betekent dat een groot deel van de ondernemers nog steeds te laat betaald wordt. “Dat blijft problematisch: ondernemers melden dat het leidt tot verlies aan inkomsten (26 procent) of zelfs het voortbestaan van hun bedrijf bedreigt (19 procent)”, aldus Van den Hondel.


Versneld facturen betalen

De mkb-betaalvereniging betaalme.nu, die het onderzoek heeft laten uitvoeren, heeft als doel dat mkb-facturen sneller worden betaald. De organisatie benadrukt dat het proces versneld kan worden met e-facturatie. Nog steeds stuurt zo’n 60 procent van de ondernemers facturen als pdf per e-mail. Uit de antwoorden die het onderzoek opleverden blijkt dat veel ondernemers niet lijken te beseffen dat een pdf per e-mail geen e-factuur is, maar dat er een digitale standaard en uitwisselingsnetwerk aan te pas komen.


Onvoldoende liquiditeit

Een deel van de ondernemers verwacht meer problemen met betaaltermijnen de komende tijd. Van de ondervraagde bedrijven verwacht 44 procent dit jaar onvoldoende liquiditeit te hebben. Ook denkt drie op de tien ondernemingen dat ze dit jaar gemiddeld langer op een betaling moeten wachten. Daarom verwacht een kwart van de mkb’ers dat hun klanten langere betaaltermijnen willen afspreken.


Toezicht betaaltermijnen

Dat terwijl er juist een wetsvoorstel in de Kamer ligt die de wettelijke betaaltermijn halveert van zestig naar dertig dagen. Dat plan leefde al langer, maar door de coronacrisis heeft het kabinet er extra vaart achter gezet. Toezichthouder ACM opende dit jaar een anoniem meldpunt voor ondernemers om betaalgedrag van grote bedrijven naar leveranciers in kaart te brengen. Daaruit moet blijken of er behalve de termijnhalvering ook wettelijk toezicht nodig is.

Naar boven 

   

Financials minst geraakt door pandemie

Slechts zeven procent van de financials wereldwijd is gevraagd om minder te werken of vrijwillig een loonsverlaging te accepteren als gevolg van de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Robert Walters. Daarmee is het de beroepsgroep die door de pandemie het minst heeft moeten terugschalen in uren en salaris.

Foto in kolom

Robert Walters vroeg 5.500 professionals en 2.200 bedrijven in 31 verschillende landen naar de gevolgen van de coronacrisis op hun arbeidsomstandigheden. Gemiddeld gaf vijftien procent van de werknemers aan minder te zijn gaan werken of een loonsverlaging te hebben geaccepteerd. Wel zijn de verschillen per beroepsgroep groot. Zo gaf de helft (50 procent) van de kunst- en cultuurprofessionals aan dat zij afgelopen jaar als gevolg van de pandemie minder uren hebben gewerkt of salaris hebben ingeleverd. Voor marketing- en reclameprofessionals was dit 36 procent en voor horecamedewerkers en medewerkers in de vrijetijdssector 28 procent.

Toegenomen werkdruk

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de financiële professionals (45 procent) meer werk verzette tijdens de lockdown dan voorheen. Als gevolg hiervan maakte 32 procent in het afgelopen jaar langere dagen dan voor de pandemie. “Vanwege de coronacrisis was en is er bij veel bedrijven extra behoefte aan informatie, analyses en duiding van financiële cijfers”, zegt Annemieke Peskens, director bij Robert Walters Rotterdam. “Organisaties willen inzicht in hoe zij ervoor staan en hoe de toekomst eruitziet. De werkdruk is daarom voor veel financials alleen maar toegenomen.”


Vacaturestop

Ondanks deze toegenomen werkdruk voerde veertig procent van de bedrijven wereldwijd ook voor finance-functies aanvankelijk een vacaturestop in. Dit gebeurde het vaakst bij bedrijven werkzaam binnen de horeca- en vrijetijdssector (90 procent). Sectoren waar de pandemie juist weinig gevolgen had voor de positie van financials zijn de financiële en bancaire sector, IT, accounting, de verzekeringssector en de juridische sector.

Naar boven 

 

 

Basisbeveiliging voor beheersen cyberrisico’s ontbreekt

Organisaties hebben nog steeds hun basisbeveiliging niet op orde als het gaat om het beheersen van cyberrisico’s. Ongeacht hun grootte of sector waarin zij actief zijn, scoren veel organisaties niet goed op de vier belangrijkste thema’s in relatie tot cyberrisico’s in 2021: het verkennen van nieuwe risico’s, risico’s bij derde partijen/partners, de focus op maatregelen (ransomware) en het perfectioneren van de basis.


Dat blijkt uit een rapport van Aon. Voor dit onderzoek analyseerden de onderzoekers data van 996 organisaties wereldwijd uit verschillende sectoren. Hoewel volgens het rapport de meeste cyberdreigingen niet nieuw zijn, veroorzaakt de coronapandemie een exponentiële stijging van cyberrisico’s. Om de pandemie te overleven, moeten organisaties in een hoog tempo de digitale evolutie in. Organisaties zijn kwetsbaarder voor incidenten als ransomware-aanvallen of ketenverstoringen doordat zij vooral digitaal zakendoen, medewerkers vanuit huis werken en de afhankelijkheid van de toeleveringsketen groter wordt. Zo is er een enorme toename op ransomware-aanvallen. Het risico hiervan steeg tussen 2018 en 2021 met 400 procent.

foto breed

Achterlopen met beveiliging

Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties nog achterlopen met beveiligingsmaatregelen die door Covid-19 versneld nodig zijn. Werken op afstand lijkt een blijvende trend, maar slechts 40 procent neemt de juiste maatregelen om de beveiligingsrisico’s van deze situatie te beheersen. Minder dan twee op de tien bedrijven (17 procent) heeft beveiligingsmaatregelen die passen bij het snelle tempo van de digitale evolutie.


Passende maatregelen

Slechts één op de vijf (21 procent) organisaties over voldoende beheersmaatregelen voor het houden van toezicht op kritieke leveranciers en verkopers. Ook de maatregelen om ransomware-aanvallen te voorkomen, kunnen beter: één op de drie organisaties (31 procent) beschikt over passende maatregelen. De toegangsbeheersmaatregelen (44 procent) en endpoint- en systeembeveiliging (49 procent) kunnen eveneens beter geregeld worden. Uit het rapport blijkt dat het aantal verzekeringsclaims als gevolg van ransomware-aanvallen tussen begin 2019 en eind 2020 met 336 procent is gestegen.

Naar boven 

 

 

 

 

Coronacrisis heeft weinig effect op verdeling brede welvaart

De verdeling van de brede welvaart in Nederland is in 2020 gelijk gebleven aan een jaar eerder. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn welvaartsmonitor. Volgens het statistiekbureau lijkt de coronacrisis vooralsnog weinig effect te hebben gehad op de verdelingspatronen.  

 

Welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Ook factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Al die factoren samen vormen het concept brede welvaart, aldus het CBS. “Vooral laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond juist een hogere”, stellen de onderzoekers.

 

21 indicatoren

De verdeling van de brede welvaart is gemeten aan de hand van scores op maximaal 21 indicatoren, verdeeld over de thema’s welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Voor 17 van de 21 indicatoren is informatie beschikbaar over 2019 en 2020.

Foto in kolom

Tevredenheid met het leven

Op 10 van die 17 indicatoren komen hoogopgeleiden in 2020 bovengemiddeld uit. Het gaat dan bijvoorbeeld over tevredenheid met het leven, de eigen gezondheidservaring, het hebben van betaald werk en het vertrouwen in andere mensen. Mensen zonder migratieachtergrond komen in 14 gevallen bovengemiddeld uit. Alleen bij de indicatoren over overgewicht, tevredenheid met de reistijd woon-werkverkeer en het vertrouwen in instituties was dit niet het geval.

Hoeveelheid vrije tijd

Laagopgeleiden komen op twee indicatoren bovengemiddeld uit. Hier gaat om de hoeveelheid vrije tijd en het ervaren van last van milieuvervuiling in de woonomgeving. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond komen op geen enkele indicator bovengemiddeld uit. Zij zijn relatief vaak lager opgeleid, wat volgens het CBS een deel van de ongunstige positie van deze groep verklaart.

Naar boven 

 

 

 

 

 

Brussel gaat misbruik brievenbusfirma’s aanpakken

 De Europese Commissie komt nog dit jaar met een wetsvoorstel om het misbruik van brievenbusfirma’s aan te pakken. ‘Lege huls-ondernemingen’ die alleen maar ergens geregistreerd staan maar er feitelijk niet economisch actief zijn, gebruiken zo’n constructie vaak om belasting te ontwijken, waar volgens de commissie sancties tegen moeten komen. 

 

Nederland heeft een reputatie op het gebied van brievenbusfirma’s. Het Europees Hof van Justitie hekelde Nederland en Luxemburg in 2019 nog als fiscale doorstroomlanden. Volgens De Nederlandsche Bank telde Nederland in 2018 12.000 houdster- en financieringsmaatschappijen die tot buitenlandse multinationals behoren, zonder niet-financiële productie en werkgelegenheid in Nederland. Het kabinet is al aan de gang met aanvullende maatregelen om belastingontwijking via brievenbusfirma’s tegen te gaan.


Wereldwijde minimum-winstbelasting

Het commissievoorstel is onderdeel van een communicatie van het dagelijks EU-bestuur over ‘Bedrijfsbelasting in de 21e eeuw’. Daarin stelt de commissie dat ze zich schaart achter de lopende internationale onderhandelingen over de invoering van een wereldwijde minimum-winstbelasting voor grote multinationals. Die moet een einde maken aan de ‘race naar de bodem’, van vooral grote ondernemingen die er alles aan doen om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen en landen die bedrijven lokken met steeds lagere tarieven. Als er een minimumtarief zou worden vastgesteld, dan kunnen de lidstaten zelf bepalen of ze daarboven willen gaan zitten, aldus de commissie.


Digitaks

Ook zal Brussel, zodra daar in het internationale economische samenwerkingsverband van de OESO overeenstemming over is, de Europese wetgeving aanpassen voor een belasting voor digitale bedrijven (‘digitaks’). Een akkoord zou al deze zomer binnen bereik liggen. Momenteel gaat belastingwetgeving uit van bedrijven die ergens, in steen, gevestigd zijn en hun omzet daar behalen. Grote technologieconcerns als Amazon of Apple zetten vaak vestigingen op in fiscaal aantrekkelijke landen. Tegelijkertijd behalen ze enorme omzetten in andere landen die daar niets van terugzien in hun schatkist.

Elke euro is nodig

Volgens de Europese Commissie is nu het moment om de belastingen in de 27 EU-landen te hervormen en belastingontwijking hard aan te pakken. Elke euro is nodig voor het herstel van de coronacrisis, en de discussie over eerlijke belastingen heeft met het aantreden van de Amerikaanse president Joe Biden vaart gekregen. Biden stelt een minimumtarief van 21 procent als winstbelasting voor grote multinationals voor. De commissie noemt geen percentage. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) verwelkomt de “ambitieuze agenda” van de commissie. “Bedrijven moeten net als iedereen netjes belasting betalen”, zegt hij.

Foto in kolom

Naar boven  

 

Fred Conijn: “Dynamische sturing maakt ieder bedrijf slagvaardiger

Dynamische sturing. Door de coronacrisis begrijpt iedereen opeens waarom dynamische sturing belangrijk is. Fred Conijn schrijft in zijn nieuwe boek Dynamische sturing in turbulente tijden niet alleen over de noodzaak van slagvaardigheid, maar ook over hoe je dat aanpakt. En over de rol van de controller als regisseur van informatiestromen.

 

De meesten van ons werden verrast door de coronapandemie. Maar sommige organisaties waren in staat snel de draad weer op te pakken en zelfs nieuwe kansen te pakken. Bij andere organisaties werd het een chaos”, zo schetst Fred Conijn, managing consultant bij DynamicControl.NL en expert in het dynamiseren van de besturing bij profit- en non-profitorganisaties. “En die slagvaardigheid die sommige organisaties tentoonspreidden, die kunnen anderen ook leren.”

Fred Conijn

Empowerment en observaties

“Door empowerment en observaties op de werkvloer zijn mensen in staat een inschatting te maken van de impact van gebeurtenissen en hoe zij het beste kunnen acteren”, zegt Conijn. “Een voorbeeld is de triage in de zorg. Op basis van de huidige triagefase weten mensen in de zorg welke principes zij moeten hanteren om te bepalen of iemand op de IC wordt opgenomen of niet. Code groen: iedereen kan worden opgenomen, code zwart: onvoldoende capaciteit om acute patiënten te kunnen behandelen.”


Blijven leren

“Exploratie kan helpen vaststellen hoe de organisatie risico’s managet en kansen benut. Begin op kleine schaal en rol het verder uit als het goed werkt. Dit zorgt ervoor dat de organisatie zich flexibel ontwikkelt en mensen blijven leren van nieuwe ervaringen.” Ook hier heeft Conijn weer een actueel voorbeeld: “Fieldlab krijgt de gelegenheid onderzoek uit te voeren bij verschillende evenementen. Het organiseren van evenementen waarbij mensen van tevoren zijn getest en hun contacten worden gevolgd, zorgt dat we kunnen leren hoe we in de toekomst evenementen op een veilige manier kunnen organiseren.”


Denken in data en drijfveren

“Snel en slagvaardig acteren en flexibel ontwikkelen zijn kenmerken van dynamische sturing. Om dat te kunnen doen moet je denken in data en drijfveren en doordacht opereren. Data zijn nodig om te bepalen wat werkt en wat niet. Met de drijfveren maak je inschattingen over de verwachte ontwikkelingen en kun je nagaan wat de benodigde interventies zijn om het gewenste resultaat te behalen”, zegt Conijn. “Een actueel voorbeeld is het instellen van de avondklok. Eigenlijk houdt niemand daarvan, maar een groot aantal mensen begreep dat dat niet anders kon. Zij waren bereid hun gedrag aan te passen. Bij een aantal was dat niet het geval. Zij hadden daarvoor sancties nodig.”


Slagvaardig acteren

“Slagvaardig acteren is niet een kwestie van doen wat er bij je opkomt. De eerste lijn moet in staat worden gesteld slagvaardig op te treden. Zij moeten beschikken over de vereiste informatie, richtlijnen en middelen. Er is iemand nodig die nadenkt over de samenhang in de keten en die ervoor zorgt dat de werkvloer zich daarover geen zorgen hoeft te maken. Doordacht opereren vooraf is een randvoorwaarde voor dynamische sturing in turbulente tijden.”


Controller regisseert de informatiestromen

“Voor de controller betekent het dat deze een helder beeld moet hebben van hoe het besturingsmodel eruitziet en hoe dat wordt geconcretiseerd in de vorm van spelregels en indicatoren. Weten wat wel en wat niet werkt, betekent dat je begrijpt wat de drijfveren zijn van het management en de medewerkers. Tevens weet je wat zij nodig hebben om hun intentie om te zetten in actie”, betoogt Conijn. ‘Met zijn kennis van de bedrijfsvoering legt de controller de verbinding tussen bedrijfsactiviteiten, tussen verschillende managementlagen en tussen heden, verleden en toekomst. En het lijkt misschien tegenstrijdig, maar door digitalisering wordt steeds vaker een beroep gedaan op soft skills. De hard skills kunnen namelijk gedigitaliseerd worden.”


Iedere organisatie

‘”De toekomst voorspellen is niet mogelijk, snel inspelen op veranderingen wel. Organisaties die hun bedrijfsgegevens snel om kunnen zetten in waardevolle stuurinformatie, hebben een beslissende voorsprong. Zij zijn snel, wendbaar en beschikken over alle informatie die nodig is om de koers te bepalen en ‘on the spot’ te reageren als dat nodig is”, betoogt Conijn. “Het verschil tussen winnen en verliezen in topsport is een paar honderdste van een seconde. Dit geldt in toenemende mate ook voor bedrijven. Perfecte voorbereiding en anticiperen, dat maakt het verschil. Dit vereist een dynamische sturing en een flexibel besturingssysteem. Op die manier wordt iedere organisatie slagvaardiger.”

Naar boven 

Nieuws

4/13
Loading ...