VRC Nieuws


Illustratie Klimaatverandering COPY
Verder in het nieuws:

Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage

 

Meeste Nederlandse bedrijven maken geen gebruik van technologieën voor ESG-rapportages

 

Twaalf grote Nederlandse bedrijven verscherpen klimaatdoelen

 
Klimaatplannen:

Nieuw tarief energiebelasting en afbouw fiscaal voordeel fossiele brandstoffen

 

Het kabinet zet in op versnelling van het halen van de klimaatambities voor 2030 en kijkt tegelijkertijd naar klimaatdoelen in 2050. Zo komt er een nieuw laagtarief in de energiebelasting om verduurzaming lonend te maken, investeert Nederland meer in laadpaleninfrastructuur en worden fiscalen voordelen bij het gebruik van fossiele brandstoffen afgebouwd.

 

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft daarvoor een plan in hoofdlijnen gepresenteerd. Dat pakket is gemengd ontvangen. Milieuorganisaties vinden het nog niet ver genoeg gaan, terwijl bepaalde oppositiepartijen dat maatregelen als excessief bestempelen. Het pakket maatregelen kost de staat 28 miljard euro en is erop gericht de CO2-uitstoot met 22 megaton per jaar te verminderen.


Duurzaamheid stimuleren

Het plan omvat maatregelen om duurzaamheid te stimuleren en vervuiling duurder te maken. Zo gaat het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto goedkoper maken door subsidies en wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen. Maar vooral de industrie moet verduurzamen. Daarom blijft de hogere CO2-heffing voor de industrie bestaan en moeten plastics voor minimaal 25 tot 30 procent uit gerecycled of biomateriaal bestaan vanaf 2027.

Naar boven 

Onderzoek: veel bedrijven niet klaar voor verplichte EU-duurzaamheidsrapportage

Veel grote en middelgrote bedrijven in Europa zijn nog lang niet klaar voor de Europese richtlijn die hen verplicht vanaf 2024 of 2025 te rapporteren over hun impact op mens en milieu, de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive.

 

Dat blijkt uit onderzoek dat Lefebvre Sarrut, moederbedrijf van het Nederlandse Sdu, heeft laten doen door onderzoeksbureau Angi studio.  

Illustratie Nieuws Duurzaamheidsrapportage

De bedrijven blijken weinig kennis te hebben van nieuwe EU-regelgeving die op hen afkomt. Ook de nieuwe CSRD-richtlijn is bij velen onbekend, terwijl die van groot belang is voor hun continuïteit in de toekomst.


Pijnpunten

De grootste pijnpunten voor bedrijven zijn de onduidlijkheid over het stellen van doelen, het gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving, het vergaren van data voor de verplichte rapportages of het opzetten van methodes om te rapporteren. Veel bedrijven vertrouwen op hun adviseur of accountant of willen de best practices van andere bedrijven volgen. In zijn algemeenheid ontbreekt het bij de bedrijven aan een efficiënte aanpak.

Naar boven 

Meeste Nederlandse bedrijven maken geen gebruik van technologieën voor ESG-rapportages

Directies van Nederlandse bedrijven zijn net als hun Europese collega’s zoekende naar de juiste wijze om ESG-verslaglegging binnen hun bedrijfsvoering te implementeren. Slechts acht van de drieëntwintig ondervraagde Nederlandse bedrijven maken hiervoor gebruik van technologie.

Nieuws ESG illustratie

 

Dat blijkt uit onderzoek dat Diligent uitvoerde in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Er zijn in al deze landen grote verschillen in aanpak wat betreft verantwoordelijkheden en toegepaste kaders en technologieën.


Snel orde op zaken stellen

“Met de toenemende druk vanuit de EU om de verslaglegging te gaan auditen moeten bedrijven snel orde op zaken stellen en uniformiteit in hun verslaglegging realiseren”, stelt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van Diligent. Het ene bedrijf legt de verantwoordelijkheid bij een ESG-manager, terwijl een ander op een duurzaamheidscommissie leunt. De kaders voor ESG-rapportages zijn bij de één gebaseerd op een eigen ontwikkeld systeem, terwijl de ander gebruikmaakt van GRI-standaarden, SASB, CDP, wetenschappelijke standaarden, UN Global Compact principes of een combinatie daarvan.


Inzet van technologie in heel Europa nog beperkt

Op de vraag hoe ze ervoor zorgen dat ESG-gegevens net zo nauwkeurig zijn als hun financiële gegevens, antwoordden slechts acht van de drieëntwintig ondervraagde Nederlandse bedrijven dat ze technologie gebruiken die gegevensverzameling stroomlijnt en verifieerbare rapportages mogelijk maakt. De overige bedrijven vertrouwen op een commissie of manager zonder dergelijke technologie te gebruiken. Een enkeling geeft zelfs aan helemaal geen middelen te hebben om de kwaliteit van de gegevens enigszins te waarborgen.

Naar boven 

Twaalf grote Nederlandse bedrijven verscherpen klimaatdoelen

Twaalf grote Nederlandse bedrijven gaan hun uitstoot zo ver verlagen dat ze voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Zo willen ze helpen de aarde maximaal 1,5 graden Celsius op te laten warmen. Het gaat bijvoorbeeld om kruiden- en sauzenproducent Verstegen, Intergamma, de eigenaar van bouwmarkten Gamma en Karwei, thuiszorgorganisatie Tzorg en bouwbedrijf Dura Vermeer.

Klimaatdoelen nieuws illustratie

De bedrijven hebben zich aangesloten bij het zogeheten Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dat beoordeelt doelstellingen voor CO2-vermindering van bedrijven en controleert of die voldoen aan de klimaatwetenschap. Over zeven jaar willen de bedrijven hun uitstoot halveren en in 2050 willen ze klimaatneutraal zijn. Dat zijn dezelfde doelen die EU-landen met elkaar hebben afgesproken. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn zullen de meeste bedrijven volgens SBTi 90 procent minder CO2 en andere broeikasgassen moeten uitstoten. Daarvoor stellen ze korte- en langetermijndoelen vast. Technische experts van SBTi controleren die doelen.


Meer dan 1,5 graden

Het internationale panel van klimaatwetenschappers IPCC waarschuwde vorige maand in een rapport dat de kans groot is dat de aarde in de nabije toekomst met meer dan 1,5 graden Celsius opwarmt. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen drastisch vermindert komende jaren. Vicevoorzitter Paul Polman van United Nations Global Compact, n van de organisaties achter SBTi en onderdeel van de Verenigde Naties, noemt het “enorm hoopvol” dat de twaalf Nederlandse bedrijven zich gaan houden aan de klimaatdoelen. “Het meest recente IPCC-rapport is de krachtigste waarschuwing tot nu toe dat alleen onmiddellijke, grootschalige actie een volledige ineenstorting van het klimaat kan voorkomen”, zegt Polman, voorheen topman van levensmiddelenconcern Unilever.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het “heel goed” dat de bedrijven zich gaan houden aan de klimaatdoelen van Parijs. “Het gebruik van SBTi vergroot het vertrouwen van het publiek”, aldus directeur Focco Vijselaar.

Naar boven 

Nieuws

3/13
Loading ...