Column

 

Zelfstudie en training on the job:

een kwestie van kwaliteit


Zelfstudie en training on the job zijn voor sommige RC’s dankbare activiteiten om hun PE-cycli mee op te vullen. Jaarlijks mag iedere RC maximaal 20 punten registreren voor zelfstudie of training on the job. Dat is de helft van het totaal aantal te behalen punten. Dus lijkt het aantrekkelijk om hier gebruik van te maken. Er is zeker niets mis met een goed artikel of nieuwe kennis die tijdens het werk is opgedaan. Maar wanneer zijn deze activiteiten ook echt PE-waardig? 

Lees meer


Column Debby van Son

 Barbara Baarsma

Zelfstandig aan de slag

Bij zelfstudie ga je zelfstandig aan de slag met het eigen maken van kennis. Je kunt hierbij denken aan het bijhouden van vakliteratuur en vakbladen of de voorbereidingstijd voor een cursus. Dus heb je een vakinhoudelijk boek of bijvoorbeeld een interessant artikel in de Harvard Business Review gelezen? Als het onderwerp en niveau van de literatuur aansluit bij de RC-opleiding mag je hiervoor PE-punten registreren.

 

Sommige leden vinden het lastig om vast te stellen hoeveel punten een boek of artikel waard is. Als stelregel kun je aanhouden dat je bij een minder complex artikel 13 pagina’s voor 1 punt moet lezen en bij een complex artikel tellen 8 pagina’s voor 1 punt. Of een artikel complex is, hangt bijvoorbeeld af van het wetenschappelijk karakter en de taal. Een Engelstalig boek of artikel waarin je begrip moet krijgen van een theorie is bijvoorbeeld duidelijk complexer dan een Nederlandstalig artikel in VRC Voices. Zoek je inspiratie voor artikelen? De VRC plaatst regelmatig artikelen uit de Harvard Business Review in de nieuwsbrief en in de VRC LinkedIn groep. Hierbij wordt ook aangegeven hoeveel PE-punten je voor het lezen van het artikel mag registreren.

 

Heb je goede vakliteratuur gelezen? Zorg dan dat je bij de registratie vermeldt om welk boek of artikel het ging. Hiermee voorkom je dat je bij een controle terug moet gaan zoeken wat je ook alweer gelezen had. En inspireer andere RC’s door dat interessante en relevante artikel te delen in de VRC LinkedIn groep. Zo leer je van elkaar.

 

Zorg  dat je bij de registratie vermeldt om welk boek of artikel het ging

 

En hoe interessant een krant of het volgen van een tv-programma ook kan zijn: het lezen van kranten en bekijken van televisieprogramma’s kan niet worden opgevoerd als zelfstudie.

Training on the job

Ook aan het opvoeren van training on the job voor jouw permanente educatie zijn voorwaarden verbonden. Want hoe leerzaam het uitvoeren van jouw werk ook kan zijn, het uitvoeren van regulier werk mag niet opgevoerd worden als training on the job. Ook inwerken wordt niet gezien als training on the job, omdat het daarbij gaat om reguliere activiteiten binnen de functie in kwestie.

 

Wat kun je dat wel registreren als training on the job? Alles waarbij je gericht nieuwe kennis en ervaring opdoet op de werkplek. Hierbij valt te denken aan interne begeleiding en kennisuitwisseling met collega's. Of een project waarbij je je moet verdiepen in nieuwe materie. Hierbij combineer je het werk met andere toegestane PE-activiteiten, waardoor training on the job theoretisch worden ingebed. Zorg er bij de registratie voor dat je het project of de activiteit zo precies mogelijk omschrijft en dat je motiveert waarom dit project/de activiteit afwijkt van de reguliere werkzaamheden binnen de functie.

 

Op deze manier worden zelfstudie en training on the job een waardevolle aanvulling van jouw permanente educatie!

 

Heb je nog vragen? Wij zijn altijd bereid om je verder te ondersteunen.

Column Debby van Son COPY

Debby van Son is Customer Excellence Specialist bij de VRC. De VRC krijgt jaarlijks ongeveer 2.500 vragen. In deze column gaat Debby in op de meest voorkomende, opmerkelijkste en belangrijkste vragen en situaties.

Naar boven 

Zelfstudie en training on the job

10/13
Loading ...