VRC presenteert CFO Beroepsprofiel voor de toekomst 

Op woensdag 14 juli heeft de VRC het nieuwe beroepsprofiel voor de CFO van de toekomst gepresenteerd. Reinier Vree, CFO Nouryon en voorzitter van de Commissie Beroepsprofiel ontving het eerste exemplaar uit handen van VRC-voorzitter Albert Gagliardi. Vree: “Het wordt meer een T-shaped functie: diep op accountingonderwerpen, maar aangezien de financiële functie ander functies intensiever gaat ondersteunen, moet de CFO zich ook breder ontwikkelen. De T wordt breder.”Lees meer

Reinier Vree ontvangt het eerste exemplaar uit handen van VRC-voorzitter Albert Gagliardi 

Sebastiaan van Welie_374

In dit nieuwe profiel wordt de financiële functie en de positie van de CFO opnieuw vormgeven in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. CFO’s gaan als hoofd van de financiële organisatie in hun onderneming, een voortrekkersrol vervullen bij thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en integriteit. Dat heeft impact op de functie en de competenties van de CFO.

Nadine Koerselman

Nadine Koerselman: De CFO leert voortdurend. Vandaar onze eigen Finance Academy”

Veranderende functie CFO

De komende jaren krijgen organisaties te maken een versnelling in technologische ontwikkelingen, de transformatie naar een duurzame economie en internationale machtsverschuivingen. Als gevolg hiervan zal de financiële functie op drie manieren veranderen, volgens de commissie. Zo gaat de financiële functie andere functies van de organisatie intensiever ondersteunen. Daarbij verschuift de aandacht van externe verantwoording achteraf naar verantwoord vooruitkijken en voorspellen van financiële en niet-financiële resultaten. 

Deze veranderingen van de financiële functie stellen de organisatie in staat om sneller in te spelen op veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd raakt de financiële functie sterker extern georiënteerd. Dit stelt organisaties in staat om beter in te spelen op het toenemend belang van stakeholders als gevolg van de groeiende aandacht voor onder meer duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en integriteit.

 

5 rollen voor de CFO

Als gevolg van deze ontwikkelingen treden belangrijke verschuivingen op in de positie van de CFO, aldus de commissie. Zo gaat de CFO zich bezighouden met strategieontwikkeling en -executie. Daarnaast raakt de CFO sterker extern georiënteerd. De commissie ziet vijf rollen voor de CFO van de toekomst:

  1. Boegbeeld van integriteit: de CFO is als bestuurder van de organisatie een boegbeeld van integriteit en ziet erop toe dat het ontwerp en de werking van de organisatie integer handelen bevordert.
  2. Leider/verbinder: de CFO geeft leiding aan de financiële functie, zowel binnen de organisatie als naar buiten toe.
  3. Co-piloot van de CEO: de CFO is een belangrijke co-piloot van de CEO en als bestuurder medeverantwoordelijk voor het bepalen en bijstellen van de organisatiestrategie.
  4. Veranderarchitect: de CFO levert een bijdrage aan het aanpassen van organisatiestructuren, businessmodellen, processen en projecten binnen de organisatie die noodzakelijk zijn voor het effectief en efficiënt functioneren van de organisatie.
  5. Enabler: de CFO maakt besluitvorming mogelijk door vraagstukken te signaleren en agenderen en is medeverantwoordelijk voor het oplossen van deze vraagstukken binnen de financiële functie en de organisatie als geheel.

Nieuwe competenties voor de CFO

Aangezien de rollen van de CFO veranderen, wijzigen ook de competenties die van haar/hem worden gevraagd (zie schema). Omdat de financiële functie andere functies intensiever gaat ondersteunen, moet de CFO zich ten eerste breder ontwikkelen. Zo zal een CFO in een IT-organisatie vaak ook IT-kennis op moeten doen. In de tweede plaats wordt het steeds belangrijker dat de CFO beschikt over gedegen kennis en goed ontwikkelde vaardigheden op het gebied van strategieontwikkeling en -executie. Ten slotte komt de nadruk sterker te liggen op competenties op het gebied van communicatie en samenwerking. Zo moet de CFO steeds meer in staat zijn de stakeholders mee te nemen in het verhaal achter de cijfers.

Foto in kolom 6:4 verhouding

Albert Gagliardi: “Een zo breed mogelijk forum heeft hieraan meegewerkt, dat is uniek in de wereld!


CFO beroepsprofiel

Reinier Vree

Reinier Vree: Het profiel is ook belangrijk voor de RC-opleidingen, zodat studenten opgeleid worden voor de functie van morgen, en niet voor die van vandaag of zelfs gisteren

De CFO van de toekomst stelt de organisatie hiermee in staat doeltreffend in te spelen op de vergaande nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en politiek van de komende jaren, en in deze transities waar mogelijk een voortrekkersrol te vervullen.

 

Beroepsprofiel voor de controller

Een omvangrijke groep CEO’s, (ex-)CFO’s, commissarissen en andere functionarissen in de financiële organisatie heeft samengewerkt aan dit nieuwe beroepsprofiel. Of zoals voorzitter Gagliardi bij de presentatie trots verwoordde: “Een zo breed mogelijk forum heeft hieraan meegewerkt. En dat is uniek in de wereld!”

Uiteindelijk wil VRC ook een profiel voor de controller van de toekomst maken. Om zo ook met de – bij de presentatie goed vertegenwoordigde – universiteiten die opleiden tot EMFC/RC op één spoor te blijven. “De EMFC is een goede basis,” zegt VRC-bestuurslid Nadine Koerselman (hoofd Business & Cost control Aegon), “maar de CFO leert voortdurend. Vandaar dat de vereniging ook haar eigen Finance Academy heeft.” En dat eigen opleidingenpakket zal de vereniging finetunen met het beroepsprofiel belooft Gagliardi.

 

Klik hier voor het CFO Beroepsprofiel voor de toekomst

Beroepsprofiel en opleiding

“Het CFO Beroepsprofiel voor de toekomst staat aan de basis van een beroepsprofiel voor de registercontroller,” zegt commissievoorzitter Vree. “Deze wordt ook gebruikt voor het herijken van de EMFC/RC-opleiding, zodat studenten opgeleid worden voor de functie van morgen, en niet voor die van vandaag of zelfs gisteren.” Volgens prof. Frank Hartman (Nijmegen School of Management) zijn de universiteiten al goed op dreef en past het nieuwe beroepsprofiel prima bij de tijdgeest. “De huidige studenten komen al met een heel andere mindset naar de universiteit.” Prof. Bert Steens (VU) vraagt zich af hoe je onderwerpen als veranderkunde en communicatie in een toch al volle opleiding moet verwerken. “Misschien moet het wel een T-profiel met 2 poten worden.” Maar commissievoorzitter Vree meent dat je niet alleen moet kijken naar de RC-studie, maar ook naar wat iemand tijdens zijn carrière bij leert. Waarop prof. Jan Bots (Nyenrode) aanvult: “Wat moet er in de RC-opleiding en wat kan daarna? Dat is de uitdaging.”

Naar boven 


CFO beroepsprofiel

8/13
Loading ...