EEN OP EEN
 
CFO Tamara van den Broek en Senior Controller Erik Kraaij:   

 

“Het is verstandig om je als controller breed te ontwikkelen”

 

In de rubriek één op één gaan twee registercontrollers het gesprek aan over hun rol, het finance-vak en, in dit geval, de sector waarin ze zitten. Tamara van den Broek, CFO Wealth Management bij ABN AMRO, en Erik Kraaij, Senior Controller bij de private client-tak van Van Lanschot Kempen, werken allebei bij een bank voor vermogende klanten. Wat verbindt hen?

Tamara vd Broek
Tamara van den Broek: 

“Als CFO vind ik het belangrijk om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij businesscases of groei-initiatieven.” 

 
Erik Kraaij
Erik Kraaij: 

“Ik moet het verhaal achter de cijfers kennen en daar de dialoog over kunnen aangaan.”

 

Tamara van den Broek

Functie: CFO Wealth Management.
Organisatie: ABN AMRO.
Leeftijd: 53 jaar.
Thuissituatie: Samenwonend, twee dochters waarvan er één niet meer thuis woont.
Ambitie: Plezier houden in mijn werk en niet stilstaan.
Grootste uitdaging: Geduld.
Ik heb een hekel aan: Processen die niets toevoegen.
Favoriete dingen: Hardlopen, tennis, uit eten gaan.

 

Erik Kraaij

Functie: Senior Controller.
Organisatie: Van Lanschot Kempen.
Leeftijd: 36.
Thuissituatie: samenwonend met mijn vriendin.
Ambitie: bijdragen aan de realisatie van onze doelen en mezelf blijven ontwikkelen, zowel op persoonlijk als zakelijk gebied.
Grootste uitdaging: juiste balans vinden in de tijdsbesteding tussen enerzijds de day to day business en ad hoc-werkzaamheden en anderzijds het realiseren van innovaties of het doorontwikkelen van bestaande activiteiten.
Ik heb een hekel aan: mensen die zich niet voor de volle honderd procent inzetten of geen verantwoordelijkheid nemen.
Favoriete dingen: sport, hardlopen, fitnessen, skiën, zonvakanties, gezellig uit eten gaan of wat drinken, maar ook zelf koken.

Hoe zijn jullie bij deze banken terechtgekomen? 

 

Van den Broek:  “Ik ben begonnen als controller met het leren van de basis. Elke tweeënhalf jaar had ik wat anders. Ik ging van business controller en projectlead voor het samenvoegen van accountingsystemen naar de implementatie van nieuwe regelgeving. Alles om me maar zo breed mogelijk te ontwikkelen. Bij Fortis Bank Nederland werd ik vervolgens verantwoordelijk voor alle financiële rapportages. Daaronder de jaarrekening, maar ook management accounting, rapportages aan de toezichthouders en destijds ook de implementatie van Basel 2. Basel 2 zijn kapitaalvereisten voor een bank die meer recht doen aan de feitelijk gelopen risico's. Bij de splitsing van Fortis werd het Nederlandse deel van Fortis samengevoegd met ABN AMRO, maar heel veel deskundigen in risicomanagement waren onderdeel van het Belgische deel van Fortis. Zij zijn samengevoegd met BNP Paribas. Met mijn achtergrond was dat een mooi moment om in te stappen in de risico-afdeling. Daar heb ik een aantal nieuwe activiteiten opgezet zoals stress testing en het opzetten van het bepalen van de risk appetite. Dat is het vaststellen van de risicobereidheid op elk risicogebied. Uiteindelijk ben ik, na wat tussenstappen bij ABN AMRO, CFO Wealth Management geworden.”

 

Kraaij:  “Ik ben na mijn studie economie aan de slag gegaan in de auditpraktijk van KPMG en zodoende was het logisch dat ik de opleiding tot Register Accountant ging doen. Na een jaar of twee zag ik in dat audit voor mij toch te veel terugkijken was en ben ik naar een andere baan gaan zoeken. Ik zocht een bedrijf met een laagdrempelige, open cultuur en met de nodige complexiteit en uitdaging. Dit vond ik bij Van Lanschot. De bank startte net met een transformatie van kleine universele bank naar de focus op wealth management. Ik trad aan als Financial Accountant bij Van Lanschot, heb mijn RA-opleiding afgemaakt en heb daarna ook de RC-opleiding gedaan. In 2015 stapte ik intern over naar dochter Kempen & Co om daar controller Asset Management te worden. Het bijzondere was dat vervolgens Van Lanschot en Kempen fuseerden en ik weer snel terugkwam op mijn oude afdeling, maar dan in een andere functie. Als controller dus. Sinds januari 2018 ben ik Senior Controller bij Van Lanschot Kempen.”  

 

Wat nemen jullie vanuit de RC-opleiding mee naar de praktijk? 

 

Van den Broek:  “In de accountantspraktijk was ik de auditor die elk jaar op bezoek kwam om terug te kijken, maar nu ben ik de financiële man van de private clients-tak van mijn bedrijf. Ik ben een sparringpartner voor het management. Ik zit veel meer aan het stuur van de onderneming en ben veel meer betrokken bij de organisatie. De RC-opleiding heeft me geholpen die rol beter op te pakken en om meer richting de aansturing van de bedrijfsvoering te gaan. Ik had het geluk dat ik een aantal vrijstellingen tijdens de opleiding had, omdat ik de RA-opleiding al had gedaan. Ik heb er geen moment spijt van dat ik richting controlling ben gegaan. Integendeel. Ik ben bezig om een gezamenlijk doel te realiseren waarbij ik financiële expertise toevoeg en ook de rol heb de rode draad te ontdekken bij complexe vraagstukken. Waar nodig versimpel ik deze vraagstukken en voorzie ik collega's van advies.”

 

Kraaij:  “In de accountantspraktijk was ik de auditor die elk jaar op bezoek kwam om terug te kijken, maar nu ben ik de financiële man van de private clients-tak van mijn bedrijf. Ik ben een sparringpartner voor het management. Ik zit veel meer aan het stuur van de onderneming en ben veel meer betrokken bij de organisatie. De RC-opleiding heeft me geholpen die rol beter op te pakken en om meer richting de aansturing van de bedrijfsvoering te gaan. Ik had het geluk dat ik een aantal vrijstellingen tijdens de opleiding had, omdat ik de RA-opleiding al had gedaan. Ik heb er geen moment spijt van dat ik richting controlling ben gegaan. Integendeel. Ik ben bezig om een gezamenlijk doel te realiseren waarbij ik financiële expertise toevoeg en ook de rol heb de rode draad te ontdekken bij complexe vraagstukken. Waar nodig versimpel ik deze vraagstukken en voorzie ik collega's van advies.”

 

Hoe ziet jullie rol eruit binnen jullie organisaties? 

 

Van den Broek: “Het zijn van de businesspartner voor Wealth Management op financieel gebied. Dat gaat over meedenken waar de commerciële mogelijkheden liggen, over eventuele risico’s die hieraan zitten en het rapporteren en monitoren van de executie van de strategie. Daar wil je als CFO integraal op sturen in het managementteam. Dat vraagt dat je goed inzicht hebt in de business. Dat je kunt sparren over de ontwikkelingen. Welke initiatieven daarop kunnen inhaken. En: welke keuzes maak je voor welke initiatieven? Het gaat ook over het leveren van de financiële inzichten in deze keuzes. Daarnaast gaat het over het terugkijken. Wat is er gebeurd? Wat vertelt ons dit over de toekomst? Hoe kunnen we bijsturen en wat betekent dit voor de financiële planning?”

 

Kraaij: “Ik moet het verhaal achter de cijfers kennen en daar de dialoog over kunnen aangaan. Het mooie daarbij is dat onze organisatie niet te groot is, zodat je iedereen kunt kennen en de lijnen kort zijn. Ik heb als Senior Controller een plaats aan de tafel van het commerciële managementteam. Daar doe ik veel kennis op van de business en ben ik direct betrokken. Dat heb je nodig om een waardevolle sparringpartner te kunnen zijn. Een mooi voorbeeld: bij een bespreking van de cijfers met één van onze commercieel directeuren lag laatst het systeem van Power BI er tijdelijk uit. Je denkt dan misschien dat dat een probleem zou worden voor de dialoog over verleden, heden en toekomst. Niets was minder waar. Ik wist hoe het ervoor stond en we hadden nog meer dan anders de ruimte om de dialoog aan te gaan. Waar die dialoog over ging? Globaal gezegd was dat het delen van de ontwikkelingen, met de nuchtere financiële kijk versus de ambitieuze commerciële kijk. Beide inzichten heb je nodig om de koers voor de toekomst te bepalen.” 

 

Tamara van den Broek: “De aandacht voor compliance is veel groter geworden. Deze aandacht zie je overal terugkomen.” 

 

 
 

De financiële sector ligt onder een vergrootglas. Wat merken jullie daarvan? 

 

Van den Broek: "De aandacht voor compliance is veel groter geworden. Deze aandacht zie je overal terugkomen. Bijvoorbeeld in de sturing van de medewerkers in de commercie. Daar wordt niet alleen gestuurd op de conventionele salestargets maar ook op - wat wij noemen - ‘het huis op orde hebben’. De dossiers van klanten moeten bijvoorbeeld op orde zijn en de periodieke reviews mogen geen achterstanden hebben. Ook merk je dat in de besluitvorming alle inzichten worden meegenomen. Wat is de impact van een besluit? Daarbij speelt het klantbelang een prominente rol. Verder merk je dat de bank veel inspanningen doet op het gebied van Know Your Customer-proces. De focus vanuit de toezichthouder hierop is heel groot. De banken hebben hierin een poortwachtersrol.”

 

 
 

Waar ligt jullie focus de komende tijd? 

 

Kraaij: “Primair op het budgetproces. We kijken nu vanuit Finance & Control samen met de business naar volgend jaar en de komende jaren. In die budgetbepaling neem je ontwikkelingen mee. Economen voorspellen een recessie, maar niemand weet hoe zwaar deze wordt. Na jaren waarin het rentebedrijf het minder deed vanwege de lage rente, zien we daar nu wel weer mogelijkheden. Daarentegen schommelden de beurskoersen de afgelopen maanden. Gezien dat klimaat moeten we onze koers zien te bepalen en tot een budget zien te komen. Welke keuzes gaan we maken in het belang van onze klanten en welke impact heeft dat op onze eigen cijfers? Daarbij is het goed om te zien dat de private clients-tak goed draait en stabiele resultaten kent. Eén van de kpi’s is de cost-to-income ratio en die staat er goed voor.” 

 

 

Erik Kraaij: “Ik heb er geen moment spijt van dat ik richting controlling ben gegaan.” 

 

Van den Broek: “We zitten middenin het opmaken van de plannen voor de komende vijf jaar. Natuurlijk, het is lastig om macro-economisch vijf jaar vooruit te kijken. Daar gebruiken we de input voor van onze collega’s van het Economisch Bureau. Op basis daarvan stellen wij de plannen op. De meeste aandacht gaat uit naar de komende twee jaren. Als Wealth Management worden we minder geraakt door de ontwikkelingen van de economie omdat we een natuurlijke hedge hebben. Toen de rente negatief was deden de beurzen het goed en nu de beurzen zich slechter ontwikkelen, doet de rente het beter. Daarnaast bedienen wij vermogende klanten waarvan het risico op financiële impact bij minder goede marktomstandigheden minder groot is dan bij financiering van bedrijven.”

Naar boven 

Een op Een Tamara van den Broek Erik Kraaij

9/16
Loading ...