voorwoord

Waar verlang jij naar voor volgend jaar?

We ontkomen er aan het einde van het jaar niet aan om op adem te komen en te reflecteren. Bij dat reflecteren kan er zomaar een vraag opkomen: ‘Wat heb ik afgelopen jaar bereikt? En is er iets waar ik volgend jaar naar verlang?’.

 

Verlangen naar iets nieuws

Dit is het moment om te dromen over wat anders kan. Wellicht is het iets in de persoonlijke sfeer, in je team, in je eigen ontwikkeling, een nieuwe kans of een volgende stap in de vorm van een opleiding. Hoe zou het voelen als je je verlangen over een tijdje hebt vervuld? Geeft het voldoening, schreeuw je het van de daken of ben je stiekem trots? 

Lees meer


Esther Nooijen

Esther Nooijen, voorzitter Vereniging van Registercontrollers

 

 

Ik probeer mijn nieuwsgierigheid te prikkelen door af en toe iets nieuws te doen. Dat ligt dan niet per se in mijn comfortzone, maar om te leren moet je soms bepaalde drempels over. Om jezelf bijvoorbeeld beter te profileren, om meer digitale skills te leren of je te verdiepen in een onderwerp als duurzaamheid. Daarmee investeer je in jezelf, maar het is ook spielerei. Iets wat kinderen continu doen. Zo leren en ontwikkelen ze zich. Waar zijn we dat onderweg eigenlijk vergeten?

 

Verbindingen met het bedrijfsleven en de wetenschap

Bij mijn aantreden gaf ik aan een verlangen naar betere verbindingen te hebben. Daarop reflecteer ik hier graag. In de afgelopen jaar hebben we nadrukkelijk veel gesprekken gevoerd. Met elkaar, met stakeholders, met het bedrijfsleven, met NGO’s en met onderzoekers. Daarnaast gaven we het verlangen van de VRC naar verbinding met de wetenschap ook verder vorm. In samenwerking met onze programmadirecteuren van de partneruniversiteiten en de Nijmegen School of Management, zetten we een volgende stap in het wetenschappelijke verlangen van de VRC. We zijn een onderzoek gestart naar de controller van de toekomst. We presenteren volgend jaar de uitkomsten van dit onderzoek aan onze leden.

 

Verder pakte de VRC afgelopen jaar ook de handschoen op die de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in 2018 neerlegde: een meerjaarlijkse accreditatiecyclus waarbij de VRC de EMFC-opleidingen (voor het eerst!) beroepsmatig gaat visiteren en accrediteren na eerst een nulmeting. Daar hebben we voorbereidingen voor getroffen en in 2023 voert, namens de VRC, een visitatiepanel die het bedrijfsleven goed vertegenwoordigt, gesprekken met de partneruniversiteiten. Een deskundige secretaris begeleidt die gesprekken. De VRC vult zo haar verlangen naar verbinding tussen bedrijfsleven en wetenschap verder in. Dat om te komen tot het geüpdated beroepsprofiel van de registercontroller.

 

“Om te leren moet je soms bepaalde drempels over.”

 

Nieuwste ontwikkelingen

Het bureau van de VRC is versterkt en timmert flink aan de weg. Als gevolg daarvan neemt het aantal activiteiten aanzienlijk toe. Dat is een compliment aan onze VRC-medewerkers. Daar pluk je als lid van de VRC op verschillende manieren de vruchten van. Neem gerust een kijkje bij onze uitgebreide en kersverse Finance Academy voor een cursus, workshop of een evenement dat je wilt bijwonen. In 2023 wordt het verlangen naar iets nieuws zeker vervuld door het volledig uitgebreide en vernieuwde aanbod. Van webinar tot masterclass.
In 2022 organiseerden wij voor het eerst vrijdagmiddag kennissessies onder de naam Vrij-Mi-Know's. Het aantal ingeschreven deelnemers groeide gestaag. Tot soms wel honderd per sessie. Deze sessies zijn achteraf beschikbaar als e-learning voor het geval dat je live niet aanwezig kon zijn. Vooral in deze roerige en dure tijden is het mooi dat we dit je laagdrempelig kunnen aanbieden. Zodoende is er voor iedereen iets om aan deel te nemen.

 

Terugblikken en vooruitkijken

Voor de VRC was 2022 een bijzonder jaar. Gelukkig in positieve zin. Begin dit jaar werden Frans Post en Arie den Hertog in het VRC-bestuur benoemd. Daarnaast versterkten we ook het VRC-bureau. Daarmee groeide het kernteam en konden we verder professionaliseren. Als team van de VRC zijn we trots op de richting die we zijn ingeslagen.

Als bestuur van de VRC proberen we de vereniging in 2023 nog beter en relevanter te maken. Bijvoorbeeld door, naast onze succesvolle Financiële Top Cyclus en onze online Vrij-Mi-Know's, ook meer fysieke bijeenkomsten te organiseren. Graag wil ik bij deze ook alle vrijwilligers bedanken. Ik ben ook benieuwd naar hun verlangens voor het nieuwe jaar. We worden als VRC met raad en daad ondersteund door vele partijen. Bij deze wil ik in elk geval noemen (zonder volledig te zijn) onze leden van de Raad van Advies, de commissie Kwaliteitsborging, de commissie Ethiek, de Scriptiecommissie, de Raad van Beroep, de Raad van Tucht en natuurlijk onze vertrouwenspersoon.

 

Zoek je verlangen op

Tot slot: als je vooruit wilt kijken is het misschien best moeilijk om tijd te steken in jouw verlangen. Het beroep van registercontroller, in welke veelzijdige vorm dan ook, is veeleisend. We nodigen je daar toch toe uit. Tijdens het kerstreces ontstaat er vaak verlangen naar iets nieuws voor volgend jaar. Dat lijkt me dus een heel mooi voornemen voor 2023: zoek je verlangen gewoon eens op. Waar zou je blij van worden? Onderneem. Het VRC-team heet je in elk geval meer dan welkom bij onze activiteiten. Alvast een heel goed en gezond nieuw jaar.


Naar boven 

Voorwoord

4/16
Loading ...