Voorwoord

Registercontrollers staan midden in veranderende maatschappij

Dat de samenleving door technologie in rap tempo verandert en dat we daar als registercontrollers volop mee te maken krijgen, zal u allerminst verbazen. In mijn dagelijkse werk op het snijvlak van tax en technologie zie ik die verandering van dichtbij. Daarbij valt het me elke keer weer op dat technologie an sich niets is, totdat de mens het wil of kan gebruiken. De technologische kant van een project kan nog zo goed zijn, als medewerkers er niets mee kunnen of willen, is het project gedoemd te mislukken. Als er weerstand is of medewerkers er niet klaar voor zijn, gaat de technologische vernieuwing niet gebeuren. Hoe graag we ook wel willen slagen.       

Lees meer

Verandermanagement als breekijzer

Vaak wordt dan verandermanagement ingezet. Als een soort breekijzer om alsnog een verandering gedaan te krijgen. Maar met het inzetten van dat instrument ben je dan vaak al te laat. Want – en dat is ook de les voor mij als registercontroller – zou je niet continu met je stakeholders in gesprek moeten zijn en de verbinding moeten zoeken? Op die manier is de verandering mede vorm te geven door de stakeholders, is er de verbinding die je wilt hebben en is de kans van slagen groter. 


Albert Gagliardi

Rajesh Balgobind, bestuurslid Vereniging van Registercontrollers (r.balgobind@vrc.nl)

Let wel, om verbinding te zoeken moet je uitgaan van echte interesse. Dat gaat verder dan eigenbelang voor een specifiek project. Daarbij komt: wie in multidisciplinaire teams opereert, vergroot zijn draagvlak in de organisatie. Diegene zal merken dat zijn of haar project door de diversiteit aan invalshoeken en inzichten een betere fundering heeft.

 

Veranderen kan pijn doen

Veranderen doet soms pijn. Corona heeft vele levens op zijn kop gezet en ook ik heb er in mijn persoonlijke leven mee te maken gehad. Dat viel enorm zwaar. Je voelt je machteloos. Het enige wat je dan kunt doen is het gegeven proberen een plaats te geven. Hoe moeilijk dat ook is omdat je simpelweg de werkelijkheid niet kunt veranderen. Dat vraagt om geestelijk meebewegen met die ongekend harde verandering. Dat is soms makkelijker gezegd, dan gedaan. Ook dat weet ik.

 

Strategische thema’s

De VRC verandert eveneens. Als bestuur zijn we samen met de leden aan de slag gegaan met drie strategische thema’s. Daar kunnen we als registercontrollers een mooie rol spelen. Die thema's zijn innovatie, duurzaamheid en zorg. Ook dit nummer van VRC Voices staat er vol mee. Alvast een aantal voorbeelden: Bastian Bosten, Directeur Groot Zakelijk Limburg bij de Rabobank, helpt ondernemers om te innoveren en doet dat op een bijzondere manier. Otto Jager, CFO van netwerkbeheerder TenneT, vertelt over hoe hij met duurzaamheidscriteria omgaat. Casper Keizer, Directeur Finance & Control van 's Heeren Loo, gaat in op financiering in de zorg.

 

Mindset meenemen

Wat de verhalen gemeen hebben? Verandering hoeft niet intimiderend te zijn, het kan juist energie geven om ermee aan de slag te gaan. Met nietsdoen en het ontkennen van de verandering raak je vaak verder van huis. Door mensen mee te nemen in een verandering komen we gezamenlijk verder. Het is aan ons als registercontroller om die mindset mee te nemen in ons dagelijkse werk. We geven mede richting aan onze organisaties, welke kant ze ook opgaan. We identificeren risico’s, maar zien ook zeker kansen.

Ik hoop van harte dat ook deze VRC Voices, vol registercontrollers die midden in de maatschappij staan, u inspireert om kansen te zien. Ik wens u sowieso heel veel leesplezier!

Voorwoord

3/15
Loading ...