Barbara Baarsma

Directievoorzitter Rabobank Amsterdam


Ivar Blanken

CFO Unilever North America


 Barbara Baarsma

personen_346
Barbara Baarsma

Directievoorzitter Rabobank Amsterdam

 

Dienaar van de reële economie

Barbara Baarsma is sinds begin 2019 directievoorzitter bij Rabobank Amsterdam. Daarnaast is ze hoogleraar aan de UvA, voorzitter van de bankraad van DNB, lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance en vervult ze verschillende nevenfuncties. “Als je zaken vanuit verschillende perspectieven bekijkt, zie je meer...”

 

Lees verder 

Diversiteit kenmerkt haar. “Ik vind het heerlijk om meerdere rollen te hebben. Om bankier te zijn, dienaar van de reële economie. Maar ik geloof dat je alleen maar die reële economie kunt dienen als je met één been in die reële economie staat. Ik ben een veelvraat als het om economische kennis gaat. Daarom ben ik hoogleraar economie en heb ik allerlei functies in de reële economie. Maar bovenal ben ik onafhankelijk denker en doener. Dat drijft mij. Onafhankelijkheid betekent voor mij ook dat je begint vanuit de feiten. Dat niet het belang van een bedrijf, een team of een strategie voorop staat, maar het belang van economische welvaart. En dat is een breed begrip, zoiets als “geluk” in het gewone spraakgebruik. Onafhankelijkheid betekent voor mij ook dat je een rol vervult omdat je dat wilt en niet omdat het moet.”

 

Met poten in de modder

Die tweedeling kenmerkt haar ook in haar werk. “Aan de ene kant met mijn poten in de modder als bankier en anderzijds beschouwend en in het maatschappelijke debat. Ik laat mij graag verrijken door de inzichten van anderen, waarbij ik mij wel altijd afvraag of iets een feit of een mening is.” Het hoogleraarschap houdt Barbara scherp. “Het daagt mij continu uit om analytisch scherp te blijven. Als hoogleraar moet ik regelmatig publiceren en dat kan alleen als je je literatuur bijhoudt, colleges geeft of studenten begeleidt. Een vraag van een student kan mij soms op gedachten brengen.”

 

Ook kijken naar niet-financiële zaken

Baarsma heeft ook nog een aantal andere rollen. Zo neemt ze volop deel aan het maatschappelijke debat in de media en had ze bijna 12 jaar een plaats in de Sociaal Economische Raad. Ook is ze, als dat past, lid van commissies die ministers adviseren. “Ik heb geleerd dat je, als je zaken vanuit verschillende perspectieven bekijkt, je meer ziet. Ik geloof sterk in dat je verder moet kijken dan het belang van aandeelhouders, maar dat je uit moet gaan van de waarde van alle stakeholders. Daarbij moet je ook kijken naar niet-financiële zaken.”

 

“Je moet uitgaan van de waarde van alle stakeholders”

 

Sturen op hoofdlijnen

Ze is geen controlerende leidinggevende. “Ik stuur op hoofdlijnen, maar binnen de afgesproken kaders verwacht ik dat verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan. Daarnaast bevraag ik medewerkers. Waarom doe je het zo? Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen, dat ze alles kunnen zeggen.”

 

Basis van levensgeluk

Baarsma kijkt niet verder dan twee jaar vooruit. “Ik leer iedere dag nog. Als ik leer, dan heb ik plezier. Af en toe probeer ik iets nieuws te doen waarvan ik nog niet weet hoe het gaat lopen. Ik ga niet voor een loopbaan in de vorm van functies, maar in de vragende vorm. Leer ik nog? Ik kijk iedere dag om mij heen. Waar is wat te leren? Dat leerpad is voor mij essentieel.” Werken is volgens haar niet het enige doel in het leven. “Mijn gezin geeft mij een basis voor mijn levensgeluk. Zij geven mij de energie en kracht om dit te doen. Daar prijs ik mij enorm gelukkig mee. Tegelijk neem ik dingen mee naar huis die ik in mijn werk ervaar. Dat is een mooie balans.”  

Over Barbara Baarsma

Functie: Directievoorzitter Rabobank Amsterdam

Opleiding: PhD Universiteit van Amsterdam/Tinbergen Instituut (2000)

Naar boven 


 Ivar Blanken

personen_347
Ivar Blanken

CFO Unilever North America

 

“Finance brengt verantwoordelijkheid met zich mee”

Ivar Blanken is CFO van Unilever North America. Gedurende zijn carrier heeft hij te maken gehad met diverse culturen. “Je moet er echt leren aanpassen. De Nederlandse manier van werken, werkt nu eenmaal niet overal.”

Lees verder 

Blanken wilde vooral ondernemer worden en wilde daarvoor een goede basis hebben. Mark Goedhart, één van de grondleggers van de VRC, zette hem vijfentwintig jaar geleden op het spoor van de RC-opleiding. “Ik was destijds net in dienst bij Unilever. Ik was aangenomen door Mark Goedhart. Ik ben dus, bij wijze van spreken, per ongeluk in finance terechtgekomen. Maar ik heb het wel altijd enorm interessant gevonden. Vooral vanwege de verantwoordelijkheid die finance heeft voor performance management van de volledige value chain, van productie tot marketing en verkoop.”

 

“Het inspelen op de verschillende behoeften blijft een uitdaging”


Snel aanpassen

Na zijn start in Nederland zag Blanken veel van de wereld. Onder andere Griekenland, Noord en Zuid Amerika, en, Turkije en Noord-Afrika kwamen voorbij. “Het is leuk om in een groeimarkt te zitten en met verschillende culturen te maken te hebben. Tegelijk is dat heel lastig. Je moet er echt aan wennen. De Nederlandse manier van werken werkt niet overal. Je moet je snel kunnen aanpassen. Maar de dynamische economieën en de interessante culturen maken het aantrekkelijk. Ook het inspelen op de verschillende behoeften blijft een uitdaging. De locatie bepaalt welke manier van communiceren je gebruikt.”


Empathie belangrijk in leiderschap

Empathie is een belangrijk onderdeel van zijn leiderschapsrol. “In het leiderschapsprofiel wat ik zelf denk te hebben en wat bij Unilever belangrijk wordt gevonden, is dat je geïnteresseerd bent in mensen. Daarin is het ontwikkelen van je team en het ontwikkelen van mensen belangrijk.” Heeft Blanken zelf ambitie? “Ja, ik zou best ergens group-CFO willen worden.” Dat wil niet zeggen dat hij het niet naar zijn zin heeft bij Unilever. Integendeel. “Ik geniet van mijn tijd hier. Het feit dat er zo veel verandert en dat je persoonlijk zo’n impact kunt hebben op die veranderingen is ontzettend leuk. Door de steeds wisselende locaties is het nooit eentonig geweest. Ik heb in die zin veel geluk gehad.”  

Over Ivar Blanken

Functie: CFO Unilever North America

Beursnotering: Unilever, AEX

Omzet onderneming: 8,31 miljard

Opleiding: RC-opleiding Erasmus Universiteit (1998)

Naar boven 

Barbara Baarsma en Ivar Blanken

4/15
Loading ...