Barbara Baarsma

personen_347
Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Portaal

 

“Registercontroller is luis in de pels”

Volgens Dirk Jan van der Zeep, Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Portaal, is de registercontroller de luis in de pels. “Je moet weten wanneer je kritisch moet zijn.” 

Lees verder 

Van der Zeep verkeert zijn hele werkzame leven op de scheidslijn tussen publiek en privaat. Hij is van origine bestuurskundige en dus ook begonnen in de publieke sector.  Eerst bij het Ministerie van Volksgezondheid en daarna bij de Inspectie Gezondheidszorg. Vanuit deze rol deed hij de RC-opleiding om zich verder te specialiseren en het bedrijfseconomisch vak te leren. Dat heeft hem naar eigen zeggen een goede theoretische bedrijfseconomische basis gebracht. Maar ook aan de gedragskant werd veel aandacht besteed in de opleiding. “Als RC ben je de luis in de pels. Je moet weten wanneer je kritisch en scherp moet zijn, en wanneer je meegaat. Dat is precies wat ik heb geleerd op de RC-opleiding. Ik daag mijn controllers altijd uit ook naar mij toe kritisch te zijn. Als controller ben je letterlijk het geweten van de organisatie en hou je iedereen scherp”.

 

Niet vanzelfsprekend

Na zijn loopbaan in de publieke sector ondernam van der Zeep diverse carrièrestappen in het bedrijfsleven en was uiteindelijk zes jaar CFO van wat we het ‘Nederlandse projectontwikkelingsbedrijf’ van ING noemen. Sinds 2010 is hij terug in de publieke sector, bij de woningcorporatie Portaal. “Hier kan ik mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven toepassen. Een woningcorporatie kent veel maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van de woningen, voldoende nieuwe woningen bijbouwen, maar ook steeds meer mensen die het moeilijk hebben; je staat middenin de maatschappij. Maar het gaat ook over een financieel solide bedrijfsvoering, risico management, het beheersen van vastgoedrisico’s. Ook integriteit kan een issue zijn”.

 

Inzichten vergaren

Portaal was 1 van de eerste corporaties die ging bezuinigen, reorganiseren. Van der Zeep: “Het is nooit leuk om te reorganiseren maar toch ben ben ik er trots op dat we sinds 2010 zoveel slagen hebben gemaakt. We kijken veel meer naar buiten om kennis en inzichten te vergaren. We denken beter na over hoe we zo goed mogelijk anticiperen op de maatschappelijke ontwikkelingen die we zien. Hoe moeten we dat doen met onze mensen, onze organisatie en onze financiële middelen? Dat komt kortweg gezegd neer op onze bedrijfseconomische sturing.”

 

“Ik daag mijn controllers altijd uit ook naar mij toe kritisch te zijn”


Andere rolverdeling

“Dat kan betekenen dat je tot een hele andere rolverdeling komt. Wellicht gaan andere partijen steeds meer taken van ons overnemen, zoals aannemers die ook het onderhoud gaan doen of maatschappelijke partijen die ook gaan verhuren.? Of misschien gaan we juist wel meer doen doordat we taken van zorg en maatschappelijke partijen gaan overnemen? Wellicht omdat andere partijen zeggen ‘jullie hebben zoveel kennis van de mensen die in jullie woningen wonen, dus kun je dan ook niet voor mij als zorgpartij een aantal dingen doen?”

 

Open blik

Als voorzitter van de RvB heeft Van der Zeep minder vaak de bedrijfseconomische pet op. “Maar ik zie het nog steeds als mijn taak om niet alleen zoveel mogelijk te betekenen voor onze huurders en woningzoekende, maar ook te letten op een gezond financieel beleid. Ik probeer in mijn rol een open blik te blijven houden. Op welke ontwikkelingen kan de corporatie aanhaken? Welke samenwerkingen gaan we aan? En uiteindelijk: hoe kunnen we het voor de huurders en voor onszelf betaalbaar houden? Dat alles is, zeker in corporatieland, een grote opgave.” Waar ziet Van der Zeep de toegevoegde waarde van een bestuurder? “Het is belangrijk om een stip op de horizon te zetten. Voor huurders, medewerkers en gemeenten. Maar tegelijkertijd is het belangrijk je bezig te houden met de realiteit van alledag. Je moet weten wat er dagelijks speelt bij huurders, medewerkers en bij onze andere stakeholders en daarop inspelen, maar tegelijkertijd moet je zorgen dat je een koers uitzet en op koers blijft”.

 

Littekens als een soort cadeautje

Van der Zeep grijpt terug naar het begin van zijn carrière. “Na een sollicitatiegesprek begreep ik helemaal niet waarom ik werd afgewezen. De directeur die ik toen belde zei: ‘Ja, ik heb alleen maar mooie verhalen gehoord. Maar ik mis de littekens op je ziel.’ Toen kwam ik tot de conclusie dat ik er niet zo veel had. Zeker zakelijk gezien niet. Maar die littekens zijn wel gekomen. En die heb ik elke keer als een soort cadeautje aanvaard. Je wordt er alleen maar sterker van.”  

Over Dirk Jan van der Zeep

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Portaal

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Roessingh, Centrum voor Revalidatie Lid Raad van Toezicht Stichting Samen Veilig Midden-Nederland, voorzitter audit committee, Lid Raad van Toezicht Voorschoten Voor Elkaar.

Opleiding: RC-opleiding UvA (1997)

Naar boven 

Dirk Jan van der Zeep

14/15
Loading ...