Theo Brink

CFO ANWB


Roger Dassen

CFO ASML


 Barbara Baarsma

personen - theo
Theo Brink

CFO ANWB

 

“Veelzijdig werk van groot maatschappelijk belang”

Theo Brink is sinds 1 september 2019 CFO bij de ANWB. Hij is daarmee ook statutair directeur van deze veelzijdige organisatie. “Wat we hier doen, is van groot maatschappelijk belang.” 

Lees verder 

De overstap van de financiële dienstverlening (Brink was eerder CFO Schade & Inkomen bij Nationale Nederlanden) naar een organisatie met een groot maatschappelijk belang was een belangrijke drijfveer bij het accepteren van deze functie. “Ook de veelzijdigheid van de organisatie - van hulpverlening, verzekeringen en traumaheli’s in de lucht houden tot aan reizen en retail - maakt het enorm interessant.” 

 

Veel stakeholders

ANWB behartigt de belangen van haar 4,6 miljoen leden op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. “Bij dat werk willen we als ANWB een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Als CFO draag ik daar ook, op verschillende manieren, aan bij. Je komt met veel stakeholders in contact. Van onze leden en vrijwilligers tot de toezichthouders en politiek Den Haag.”

 

“Ik moest richting geven en faciliteren in plaats van dirigeren”

 

Competitief element

Vanuit zijn rol als CFO keek Brink naar verschillende opleidingen. Welke bood de meeste toegevoegde waarde? “Ik heb gekozen voor de RC-opleiding vanwege de inhoud. Het is een sterk inhoudelijke, gedegen basis. De samenwerking met medestudenten van vergelijkbare leeftijd, ervaring en niveau heeft me veel gebracht. Ik vond er ook de wil om te presteren terug. Er zat duidelijk een competitief element in de studie.”

 

Vertrouwen hebben

Brink moest in het begin van zijn leidinggevende carrière leren om los te laten en te vertrouwen op zijn omgeving. “Denk aan het geven van ruimte, maar ook mensen uit hun comfortzone halen om zo nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik heb geleerd dat leiderschap gaat over richting geven, faciliteren en verbinden.” Brink beschrijft zichzelf als competitief ingesteld. “Verder speelt bij mij een sterk gevoel van loyaliteit naar het team en de collega’s daarbinnen.” 

Over Theo Brink 

Functie: CFO en lid van de Executive Board bij ANWB

Opleiding: RC-opleiding Erasmus Universiteit (2017)

Naar boven 


 Ivar Blanken

personen_347
Roger Dassen

CFO ASML

 

“Groeispurt in goede banen leiden”

Roger Dassen stond tientallen jaren aan de top van accountants- en adviesorganisatie Deloitte. Sinds 2018 is hij CFO van ASML. “We staan aan de vooravond van een groeispurt.”  

Lees verder 

Dassen is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn roots liggen in het Limburgse landschap. “Ik heb veel plezier gehad bij Deloitte, maar het internationale reizen werd me te veel. Vandaar dat ik een overstap heb gemaakt naar Nederland.” Bij chipmachinefabrikant ASML trof hij een sterk groeiend bedrijf, dat met de Extreem UltraViolet-technologie een nieuwe stap gaat zetten. “Deze systemen worden nu door onze klanten gebruikt in hoge volume productie van chips. Dit chip betekent een doorbraak en dat levert ons de komende jaren een flinke groeispurt op. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat we die groei verantwoord ter hand nemen. Met inachtneming van onze belangrijkste kernwaarde: onze ondernemersspirit.”

 

Strategisch leider

De CFO typeert zichzelf als een strategisch leider. “Ik ben degene die de stip op de horizon zet op het gebied van Finance en IT. Dat betekent naast het formuleren van strategische doelen ook het motiveren van collega’s. Waarom willen we ergens naartoe? De stip op de horizon moet dan wel passen bij de purpose van de organisatie. In dat proces geven we ook de mijlpalen aan, zodat we weten hoe we bij ons doel komen. Die milestones geven we intern af en communiceren we extern. Uiteindelijk hoort daar ook bij dat je de mensen de instrumenten en de overtuiging in handen geeft om daadwerkelijk het doel te kunnen halen.”

 

Geen carrièreplanner

Dassen is naar eigen zeggen nooit een carrièreplanner geweest. “Ik wil dat ook niet. Omdat je dan meer bezig bent met je volgende stap, in plaats van dat de focus ligt op wat je nu aan het doen bent.” Hij schetst zijn tijd als jonge man bij Deloitte als levensbepalend. “Ik vond het moeilijk om de keuze te maken tussen de academische en de professionele wereld. Het mooie was dat degene die mij aannam, mij de ruimte liet. Ik hoefde geen keuze te maken. Zonder deze persoon had ik niet beide aspecten kunnen ervaren. De les die ik daaruit heb getrokken? Het is ontzettend belangrijk om je te omringen met mensen die helpen om de juiste keuzes te maken.”

 

“We moeten de RC goed geëquipeerd houden voor de moderne financiële functie”


De kracht van het team

Als bestuursvoorzitter van Deloitte ervoer Dassen de kracht van een team. “Ik geloof erin dat je binnen drie tot zes maanden na binnenkomst je team moet hebben staan. Naast het uitzoeken van de mensen, is de fase erna minstens zo belangrijk. Dan moet je investeren om je teamleden te leren kennen, zodat je elkaar feedback durft te geven. Zo kun je elkaar coachen en elkaars mentor zijn.”

 

Beeld van volle breedte

Wat is de toegevoegde waarde van de registercontroller? Dassen: “De RC-opleiding is wat breder dan de wereld van de RA. Het financiële werkveld verandert heel erg snel. Het mooie is dat je als registercontroller een beeld hebt van de volle breedte. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten de RC goed geëquipeerd houden voor de moderne financiële functie. Het is belangrijk dat we blijven vernieuwen en verjongen.”


Affiniteit met de business

Tot slot constateert de CFO dat de financiële functie tegenwoordig niet alleen meer financieel is. “Het is zeer content gedreven. Je moet naast het passen op de centen, ook van andere vakgebieden weten. Denk aan IT, HR, et cetera. Tevens helpt het als je enthousiast bent en affiniteit hebt met de business. In mijn geval is dat technologie.”  

Over Roger Dassen 

Functie: CFO ASML

Beursgenoteerd: AEX, ASML

Opleidingen: Gepromoveerd op het onderwerp Audit Quality, Universiteit van Maastricht Register Accountant, Universiteit van Maastricht

Register Accountant, Universiteit van Maastricht
Bedrijfseconomie, Universiteit van Maastricht

Naar boven 

Theo Brink en Roger Dassen

6/15
Loading ...