Erik Swelheim

CFO KLM


Patrick Tuil

Directeur Economische Zaken van de Hanzehogeschool 


 Barbara Baarsma

personen_346
Erik Swelheim

CFO KLM

 

“Voorliefde voor het finance-vak"

Erik Swelheim heeft als CFO van KLM een voorliefde voor het finance-vak. Tegelijkertijd ziet hij dat vak ingrijpend veranderen door nieuwe technologie. “Het vak wordt steeds uitdagender.”  

Lees verder 

Na een carrière bij Unilever als managementaccountant, hoofd van de controllersafdeling en financieel directeur van een werkmaatschappij, belandde Swelheim bij KLM op corporate niveau. Breder, maar nog steeds wel binnen het finance-vakgebied. Daar werkt hij al vijftien jaar met veel plezier. Eerst als corporate controller en sinds zeven jaar als CFO. Ook is hij commissaris bij Transavia. “Mijn drive is mijn liefde voor het finance-vak. Ik blijf het leuk vinden.”

 

Ingewikkelder

Die liefde voor finance komt ook tot uitdrukking in zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het vakgebied. De snelheid van de technologie en de mogelijkheden van bijvoorbeeld data analytics en snelle informatievoorziening hebben een enorme vlucht genomen. Als onderdeel van het curatorium van de RC-opleiding aan de VU Amsterdam denkt hij mee over de vertaling naar de opleiding. “De opleiding is nu ook meer dan vroeger op de praktijk gericht. Het is goed dat de Vereniging van Registercontrollers hierover contact heeft met CFO’s. Het vak wordt namelijk steeds uitdagender.”

 

“Een beetje aardig zijn tegen mensen helpt al heel veel”

  

Altijd gepionierd

KLM vierde in 2019 haar honderdjarige bestaan. “Dat is uniek. Die honderd jaar hebben we bereikt doordat we altijd hebben gepionierd. Zo waren we de eerste met het zogeheten hub and spoke-model. Daarbij organiseren we de logistiek in een reeks ‘spaken’ die afgelegen punten verbinden met een centrale hub. Daardoor hebben we de continenten met elkaar verbonden. We waren ook de eerste met partnering met andere airlines. In fusies, joint ventures, allianties en andere samenwerkingsvormen. Nu nemen we als eerste stappen in duurzaamheid. Dat wordt de komende honderd jaar een belangrijk thema. Ook hier willen we voorloper in zijn.” 

 

Impact controllers

Als CFO van KLM is Swelheim ook sterk betrokken bij duurzaamheid. “Dat is voor de lange termijn winstgevendheid en voor het voortbestaan van KLM essentieel. De KLM-controllers moeten op dit punt dan ook een grote impact hebben.” Hij geeft meteen aan dat er al veel gebeurt bij KLM. “De nieuwe Boeing 787 Dreamliner-vliegtuigen zijn in vergelijking met de Boeing 747 30 procent zuiniger, 30 procent minder vervuilend in CO2 en 50 procent stiller.”  

Over Erik Swelheim

Functie: CFO, lid Raad van Bestuur KLM

Beursnotering: Air France-KLM, AMX

Omzet onderneming: 10,97 miljard

Opleiding: RC-opleiding VU Amsterdam (1994)

Naar boven 


 Ivar Blanken

personen_347
Patrick Tuil

Directeur Economische Zaken van de Hanzehogeschool 

 

“Flexibiliteit biedt ons oplossingen”

Patrick Tuil, Directeur Economische Zaken van de Hanzehogeschool in Groningen, zoekt naar flexibiliteit om snel te kunnen schakelen als dat nodig is. “Dat is de oplossing om de ontwikkelingen bij te houden.” 

Lees verder 

Want de ontwikkelingen in de onderwijswereld volgen elkaar steeds sneller op. Daarbij speelt dat door de aardbevingen in de regio sprake is van krimp en onzekerheid op de vastgoedmarkt. “Het onderwijs moet zich snel kunnen aanpassen op ontwikkelingen in de beroepen. Daarom bouwen we opleidingen bijvoorbeeld modulair. Verbeteringen knippen we op in kleine delen, zodat ze minder kapitaalintensief zijn.”

 

“Je bereikt er niets mee als mensen zich alleen maar in het rood werken”


Zakelijk en kwetsbaar

Tuil haalt zijn ervaring uit zowel de profit- als de non-profitsector. “Ik heb daardoor zowel een zakelijke, resultaatgerichte als een kwetsbare kant. In de laatste jaren heb ik binnen de non-profitsector een waardevolle verdieping gemaakt. Daardoor kan ik ook zacht op de relatie zijn. Ik merk dat dit een positief effect heeft op de organisatie als aantrekkelijke werkgever. We halen de toppers gemakkelijker binnen.”

 

In het rood

Alleen maar uren maken, leidt volgens Tuil niet tot een succesvol bedrijf. “Naast de status van Hanze als aantrekkelijke werkgever, hebben de investeringen in werknemerstevredenheid en vitaliteit een positief effect op het bedrijfsresultaat. Je bereikt er niets mee als mensen zich alleen maar in het rood werken. Balans tussen privé en werk leidt uiteindelijk tot meer resultaat.”  

Over Patrick Tuil 

Functie: Directeur Economische Zaken Hanzehogeschool Groningen

Aantal studenten: 29.457

Opleiding: RC-opleiding Rijksuniversiteit Groningen (2016)

Naar boven 

Erik Swelheim en Patrick Tuil

11/15
Loading ...