Monique Joosen

CFO PLUS Retail


Conchita Mulder Volkers

Bestuurslid Pensioenfonds ABP


 Barbara Baarsma

personen_346
Monique Joosen

CFO PLUS Retail

 

“RC is katalysator voor de business”

Volgens Monique Joosen, tot voor kort CFO van PLUS Retail, kan de registercontroller een katalysator voor de business zijn. Dat betekent goed thuis zijn in change management en je ook bezighouden met de bedrijfsvoering en de niet-financiële kengetallen.  

Lees verder 

 Na haar studie Bedrijfseconomie ging ze bij supermarktorganisatie Schuitema aan de slag, waar ze verschillende management- en controllersfuncties bekleedde. Sinds 2008 werkte ze bij KPMG in de adviespraktijk. Zo hielp ze bedrijven in diverse branches met het verbeteren van hun bedrijfsvoering en hun financiële functie. Ook vervulde ze posities als interim-CFO. “Ik heb altijd al CFO willen worden.” En in 2016 werd dat werkelijkheid, bij supermarktorganisatie PLUS. Het laatste jaar was ze ook enige tijd CEO.

 

Na drie jaar vond ze het tijd voor een nieuwe rol. Nu geniet ze eerst van een sabbatical met tijd voor netwerken, reflecteren, zelf ontwikkelen, sporten en reizen. “Ik zou graag weer in een nieuwe CFO-rol willen werken. Op de langere termijn ook als commissaris om als kritische sparringpartner het management uit te dagen. Ik heb dat in mijn adviesrol bij KPMG al eens gedaan. Opdrachtgevers stelden het indertijd zeer op prijs om met me te sparren.”

 

Master of change management

Proactieve organisaties moeten volgens Joosen snel reageren op een veranderende omgeving. Want dat is de huidige realiteit. Werken met change management en die manier van werken verankeren in de organisatie is daarbij een essentiële voorwaarde. “Een RC is vaak betrokken in de zoektocht naar de mogelijkheden tot verbetering. Hij of zij moet dan ook thuis zijn in change management.’’

 

Een andere belangrijke rol voor de RC is verder kijken dan de financiële cijfers. Zij of hij moet zich ook bezighouden met de niet-financiële kengetallen en de bedrijfsvoering. Dat zijn namelijk vaak de eerste indicatoren voor hoe het met het bedrijf gaat. Financiën is alleen een uitkomst. De niet-financiële kengetallen hebben een grote voorspellende waarde.

 

Als de RC goed bezig is met de bovenstaande punten, dan is hij of zij voor de business een katalysator en kan een waardevolle bijdrage leveren bij het vernieuwen van bedrijfsprocessen en bij het verbeteren van het bedrijf als geheel”

 

Inzicht en verdieping

De RC-opleiding gaf Joosen de gewenste verdieping. “Het gaf me meer inzicht in de overall bedrijfsvoering. Bestuurlijke informatievoorziening is wat mij betreft essentieel om bedrijfsprocessen te doorgronden. Het is voorwaarde voor een goede rol als business partner in je bedrijf. 

Over Monique Joosen

Functie: Tot voor kort CFO PLUS Retail

Opleiding: RC-opleiding Maastricht (2001)

Naar boven 


 Ivar Blanken

personen Conchita Mulder Volkers
Conchita Mulder Volkers

Bestuurslid Pensioenfonds ABP

 

“Goede sfeer levert betere besluiten op”

Volgens Conchita Mulder Volkers, bestuurslid van pensioenfonds ABP, is het belangrijk om elkaar in een team goed te kennen. “In een goede sfeer neem je namelijk betere besluiten.”

Lees verder 

Na de studies Bedrijfskunde op Nyenrode Business Universiteit en Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kwam Conchita Mulder Volkers terecht bij de leasemaatschappij van IBM. Daarna vertrok ze naar KPN waar ze na een aantal jaren solliciteerde naar een bestuursfunctie bij het pensioenfonds van KPN. “Daar ging de pensioenmaterie voor mij leven.” Toen er een functie voorbijkwam als vertegenwoordiger van gepensioneerden in het ABP-bestuur greep ze haar kans. “Dit werk ligt me. Als bestuur zetten we gezamenlijk de koers uit. Het is maatschappelijk belangrijk en ook inhoudelijk kan ik hier mijn ei goed in kwijt. Het is complexe materie in een complexe omgeving.” 

 

Beter presteren

Mulder Volkers werkt niet alleen bij ABP, maar ook als voorzitter van een raad van toezicht en als lid van een audit-, risk- en compliance-commissie bij andere pensioenfondsen. Die combinatie vindt ze leuk. “De governance van een pensioenfonds is best ingewikkeld, met een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. De verschillende functies helpen me om in elke rol beter te presteren.”

 

“Als bestuur zetten we gezamenlijk de koers uit”

 

Goede sfeer

Ze vindt het belangrijk dat er een goede open sfeer is in het bestuur. “Verschillende meningen in een bestuur komen besluitvorming ten goede. Het is dan wel belangrijk dat je echt naar elkaar luistert en daar draagt de sfeer aan bij. Als je elkaar beter kent, kun je je makkelijker verplaatsen in de beweegredenen van de ander. In een goede sfeer neem je daarmee betere besluiten.”

 

Diversiteit

Ook diversiteit is voor Mulder Volkers belangrijk. In de top 50 van registercontrollers zie je relatief weinig vrouwen. “Ik kom zeker veel vrouwen tegen in finance, maar dat zie ik helaas niet terug in deze lijst. Dat is jammer. Het zou goed zijn om daar als VRC aandacht aan te besteden.”  Mulder Volkers heeft zelf baat gehad bij gesprekken met collega’s en een coach. “Je maakt het een keer mee dat je niet je hand opsteekt omdat je denkt ‘ze zien me wel’ en dat je dan wordt gepasseerd. Dat is een soort wake-up call. Met iemand erover praten kan dat zetje geven je hand wel op te steken.”

 

Nog jaren volhouden

Haar functie binnen ABP is bestuurlijk gezien binnen de Nederlandse pensioenwereld zo’n beetje het hoogst haalbare. Mulder Volkers tot slot: “Ik hoop dat ik nog jaren mijn kennis en ervaring in deze sector kan inzetten. Daar waar het de meeste toegevoegde waarde heeft.”  

Over Mulder Volkers

Functie: Bestuurslid ABP

Omzet onderneming: 10,54 miljard

Opleiding: RC-opleiding VU Amsterdam (1996)

Naar boven 

Monique Joosen en Conchita Mulder Volkers

9/15
Loading ...